Srđ je Grad

Sad, a ne ljeti je vrijeme za uvođenje reda na plažama

 

Predlažui teme za Županijsku skupštinu ponudili smo vijenicima prijedlog Pravilnika kojim bi se definirala prava i obveze koncesionara i građana, i trajno omoguio nesmetani pristup plažama, a njegove odredbe bi se trebale izbrusiti kroz javnu raspravu svih zainteresiranih

Jasno definirani odnosi na koncesioniranim plažama s nesmatenim pristupom svim građanima, zahtjev za subvenciju cjelogodišnje brodske linije koja bi konano Lastovo povezala s Dubrovnikom, protestno pismo Ministarstvu koje ni nakon 13 godina od podnošenja zahtjeva i niza požurnica još nije donijelo riješenje o upisu granice pomorskog dobra od Gjivovia do ponte Belvedera i stavljanje na dnevni red toke “Utvrđivanje smanjenja obuhvata tzv. projekta golfa na Srđu sa 310 na 100 hektara” u skladu s pravomonom odlukom Visokog upravnog suda u Splitu, prijedlozi su liste Srđ je Grad za rad Županijske skupštine u 2018. godini.

Kao odgovorna politika opcija koja sudjeluje u radu ovog saziva Županijske skupštine, odazavli smo se pozivu predsjednice Vilme Kosovi i dostavili svoje prijedloge za izradu Programa rada Županijske skupštine za 2018. godinu.

Izdvajamo usvajanje “Pravilnika o gospodarskom korištenju ili posebnoj upotrebi pomorskog dobra na podruju Dubrovako – neretvanske županijeiji smo nacrt prijedloga ve ljetos dostavili županu Nikoli Dobroslaviu, sada smo u formalnoj verziji protokolirali kao prijedlog za toku dnevnog reda u sljedeoj godini. Vjerujemo kako e županijska službe doraditi naš prijedlog i poslati ga na usvajanje pred vijenike prije predsezone, kako bi se izbjegli nesporazumi i razliita tumaenja o pravima i obvezama koncesionara i građana na plažama, emu smo svjedoili prošlog ljeta. Upravo je zimsko doba idealno razdoblje da se postignu dogovori, pronađu najbolja riješenja i donesu akti koji bi omoguili zadovoljstvo svih korsnika plaža tijekom ljeta. I gospodarstvenika i građana.

Prema nama, razdoblje od sijenja do ožujka 2018. je idealno za organizirati javnu tribinu na ovu temu, pozvati na javnu raspravu zainteresirane građane i koncesionara. Smatramo da treba uspostaviti radnu skupinu/Povjerenstvo iji bi rezultati rada, u vidu usuglašenog Pravilnika, prvo bili predstavljeni javnosti, a nakon toga i donesen na Županijskoj skupštini, najkasnije u travnju 2018. ime bi svi imali dovoljno vremena uskladiti svoje poslovanje prema njemu. Kao nositelja izrade vidimo Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku i Povjerenstvo koje bi sadržavalo: predstavnika Upravnog odjela, zamjenika župana, predstavnike Županijske skupštine, predstavnika sadašnjih koncesionara i predstavnika građana. Time bi se ispoštovalo neelo ukljuenosti svih zainteresiranih strana, osobito građana u donošenje odluka Županijske skupštine, što je jedan od temeljnih principa koji zagovaramo u svom politikom djelovanju.

U prilogu vam dostavljamo kompletan prijedlog toaka za 2018. sa obrazloženjima, koje smo dostavili županijskim službama i sam prijedlog ” Pravilnika o gospodarskom korištenju ili posebnoj upotrebi pomorskog dobra na podruju Dubrovako – neretvanske županije”.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.