Srđ je Grad

Otvoreni proračun i transparentno financiranje stranaka

Naš kandidat za gradonačelnika Dubrovnika Dubrovnika Đuro Capor i kandidat za njegovog zamjenika Nikša Selmani zajedno s odvjetnicom Viktorijom Knežević, danas su predstavili način na koji Srđ je Grad namjerava otvoriti proračune Grada i Županije, učiniti ih javno dostupnim i lakim za pretraživanje. Na primjeru detaljnog prikaz prihoda i rashoda stranke Srđ je Grad predstavili su razinu odgovornosti prema javnim financijama za koju smatraju da je građani zaslužuju i koju namjeravaju uvesti kao minimalni standard u upravljanju Gradom i Županijom.

Transparentan pristup javnim financijama, uz sudjelovanje svih dionika u političkom životu te poželjno postizanje konsenzusa oko upravljanja javnim novcem i prostornim planovima neke su od ideja koje njegujemo i koje nastojimo uvesti kao standard u politički život grada od prvog dana ulaska u Gradsko vijeće. Današnjim primjerom transparentnog prikaza svih izvora financiranja, kao i svih rashoda stranke Srđ je Grad, na vlastitom primjeru želimo pokazati odgovoran odnos prema javnom novcu, novcu građana koji su oni kroz proračun jedinica lokalne samouprave dali na upravljanje izabranim predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti.

Otvoreni proračun koji  predstavljamo na našim web stranicama www.srdjegrad.hr/otvoreniproracun daje građanima jednostavan uvid u strukturu proračuna, izvore iz kojih se proračun puni kao i grupe rashoda. Tražilica ugovora javne nabave omogućava pretragu ugovora javne nabave Grada i Županije od 2018. godine do danas.

Svi izvještaji temeljeni su na javno dostupnim podatcima objavljenim na elektroničkom oglasniku javne nabave ili na stranicama Grada Dubrovnika, no ne na ovako jednostavan način uz mogućnost pretraživanja.

Na stranicama www.srdjegrad.hr/financiranje , prikazani su svi prihod i rashodi političke stranke Srđ je Grad. Detaljan prikaz svih uplata članarina i donacija kao i svih troškova jasno predočava našu viziju odgovornosti prema javnim financijama koju namjeravamo uvesti kao minimalni standard koji građani koji pune proračun i financiraju političke stranke i zaslužuju.

Isplate s računa za redovno financiranje Srđ je Grad

Pozivamo građane da navedene alate koriste, a ostale političke stranke da na jednak način predstave svoje financije.

Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.