Srđ je Grad

BELVEDERE NAŠ SVAGDAŠNJI

Slika: TopAgent

Sve su dobre i kvalitetne investicije dobrodošle, no, one moraju najprije poštivati želju i potrebu stanovnika Dubrovnika, za osiguranjem kvalitetnog životnog prostora, a tek onda nečije poslovne interese.

Potaknuti novinskim natpisima kao i čestim upitima građana iz predjela Zlatnog potoka i Svetog Jakova vezanima uz pitanje projekta hotela Belvedere u kojima oni najčešće ističu pitanje otvorenog pristupa budućem hotelu kao i pitanje parkirališnih mjesta duž Ulice Frana Supila, ukoliko dođe do građevinskih radova na novom hotelu, KLGB Srđ je Grad zatražila je uvid u svu korespondenciju Grada Dubrovnika i tvrtke “Vila Larus” d.o.o.

JAVNI PRISTUP I JAVNA GARAŽA

Prethodno, u bivšem sastavu Gradske skupštine KLGB Srđ je Grad podržao je postupak izmjena GUP-a, kojima bi se, tek s izmjenama, ukinuo postojeći DPU, ali uz dva bitna uvjeta koja su i tada bila upućena predstavnicima investitora i javnosti:

a.) da ostane otvoreni javni pristup kompleksu i to iz smjera Ulice Frana Supila kao i smjera Puta Vlaha Bukovca.
b.) da se stanovnicima Zlatnog potoka osigura javna garaža s dovoljno parkirališnog prostora, obzirom da je DPU za područje Belvedera predviđao garažne prostore javne namjene, a koji nisu predviđeni Idejnim projektom investitora

Kako su našoj listi naši sugrađani uvijek na prvom mjestu, a tek onda interesi investitora ovo smo tražili iz razloga jer se pokazuju otvorene tendencije da se područje Belvedera zatvori za građene Dubrovnika, mi bismo tamo, naime, smetali u izvedbi nekakvog koncepta ultra-delux kategorije o kojoj nam je više puta kazivao gosp. Štern. Ili drugim riječima, prostor koji je postojećim DPU-om predviđao javnu namjenu i slobodan pristup, sada bi se trajno zatvorio za sve naše građane.

KORESPONDENCIJA GRADA DUBROVNIKA I TVRTKE „VILA LARUS“ d.o.o.

Iz dopisa gradonačelnika Grada Dubrovnika od 10.07.2017. [prilog 1], saznaje se kako je tvrtka “Vila Larus” d.o.o. podnijela zahtjev Gradu Dubrovniku, da se (neprecizno) označenom dijelu ulice Frana Supila [prilog 2], ukine status puta, kao javnog dobra u općoj uporabi.

Iz tog dopisa se saznaje da je argument tvrtke “Vila Larus” d.o.o., za postavljeni zahtjev bio “trajni prestanak potrebe korištenja” dijela ulice Frana Supila, pokraj glavnog ulaza u zgradu hotela “Belvedere” [prilog 3].

Gradonačelnik je u navedenom dopisu, obavijestio tvrtku “Vila Larus” d.o.o. da Grad Dubrovnik ne može udovoljiti takvom zahtjevu jer da ta tvrtka nije dokazala pravni interes za podnošenje istaknutog zahtjeva, uz napomenu da Grad Dubrovnik nema interesa prodati dio ulice Frana Supila (“predmetne nekretnine”).

Prikazujemo [prilog 4], kako je “predmetni” dio ulice Frana Supila izgledao 1985. godine, neposredno nakon otvaranja hotela “Belvedere”, te podsjećamo da je stanica autobusa “5” i “8”, javnog gradskog prijevoza, bila baš ispred glavnog ulaza u hotelsku zgradu.

Sva motorna vozila, pa tako i autobusi [prilog 5], su do sredine 2014. godine, koristila “slijepi” završetak ulice Frana Supila kao okretište.

Kad je, sredinom 2014. godine, tvrtka “Vila Larus” d.o.o. kupila “Belvedere”, postavila je preko kolnika (pored hotelske zgrade) željezni raštio [prilog 6] kojim je nezakonito onemogućila opće korištenje “predmetnog” dijela ulice Frana Supila, jer je, po mišljenju te tvrtke “trajno prestala potreba korištenja” tim dijelom gradske ulice.

I da zaključimo, sve su dobre i kvalitetne investicije dobrodošle, no, one moraju najprije poštivati nas, stanovnike Dubrovnika, jer mi smo oni koji preko urbanističkih planova osiguravamo najprije kvalitetu svog životnog prostora, a tek onda interese nekog drugog.

KLGB Srđ je Grad

PDF verzija priopćenja s prilozima: https://www.srdjegrad.hr/wp-content/uploads/2017/09/SJG_PriopcenjeZaMedije-Belvedere-2017-9-4.pdf

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.