Srđ je Grad

NE TREBA NAM MARINA FRAPA, NEGO KOMUNALNA LUČICA ZA GRAĐANE

PARKING ZA GRAĐANE

Otvaranjem gradilišta i uvođenjem izvođača u posao gubi se jedini parking koji stanovnici koriste. Za građane Lapadske obale Grad Dubrovnik nije predvidio drugu lokaciju. S obzirom na to da se radi o predviđenom periodu od tri godine do konačne realizacije, postalo je nažalost jasno da će građani biti prepušteni samima sebi, da se za parking snađu sami, kako  znaju i umiju. 

Ne zaboravimo da su zbog izgradnje Marine Frapa građani bili natjerani da sami traže vezove – zamjenski im vezovi nisu bili osigurani. Ista je situacija danas u slučaju parkinga. Stoga  predlažemo rješenje s kojim su građani Lapadske obale suglasni: neka se 1/3 sadašnjeg parkinga ostavi na korištenje stanovnicima Lapadske obale, a da ostatak koristi izvođač za potrebe izvođenja radova.

NEZAKONITA PRIJAVA POČETKA RADOVA

Kao što je već poznato, vezano uz pitanje izvlaštenja jednog dijela zemljišta koje je pokrenuo Grad Dubrovnik, ono je nedavno prvostupanjskim rješenjem poništeno. 

Time se pokazalo upravo ono na što Srđ je Grad želi ukazati, naime, temeljem Zakona o izvlaštenju Grad Dubrovnik može uzeti u posjed nekretninu prije nego je postupak izvlaštenja pravomoćno završen, ali se ne može uknjižiti do pravomoćne presude Visokog upravnog suda. 

Da bi bio moguć početak radova potrebno je:

  • Ishoditi građevinsku dozvolu
  • Imati pravomoćno rješenje o izvlaštenju
  • Provesti postupak knjiženja Grada Dubrovnika na nekretnini
  • Provesti elaborat o parcelizaciji
  • Formirati građevinsku parcelu
  • Prijaviti početak radova

Drugim riječima, ukoliko Grad Dubrovnik bude prijavio početak radova bez ove prethodne procedure, naći će se u jednakim problemima s  kojima se suočio i Roko Tolić u slučaju Zračne luke Dubrovnik.  

Naime, Europska unija kao financijer zadržava pravo korekcije i premda su europska sredstva za ovaj projekt odobrena, troškovi se neće priznati ukoliko se ne slijede zakonski propisi Republike Hrvatske. 

MARINA FRAPA

Podsjetili bismo građane na javnu raspravu prilikom usvajanja prostornog plana koji je predviđao Marinu Frapa. Tadašnji je gradonačelnik Vlahušić tvrdio da će investitor financirati radove na rekonstrukciji Lapadske obale. To se pokazala kao još jedna Androva velika laž. Lapadska  se obala  danas obnavlja javnim novcem, novac EU -a je, naime, također novac građana. 

Nismo zaboravili da je HNS, s tadašnjom ministricom Mrak Taritaš  i Androm Vlahušićem, zaslužan za izdavanje dozvola za Marinu Frapa, nedvojbeno najveću sramotu u prostoru grada. Danas se priča ponavlja prilikom obnove Lapadske obale i s vezovima i s parkingom. Koncesionar za Marinu Frapa nije u tri godine uspio dobiti uporabnu dozvolu pa mu je Vlada Republike Hrvastke 2020. produljila rok  za još tri godine.

U preostale dvije godine koliko je do tog roka preostalo zasigurno se neće moći dobiti uporabna dozvola. Pokrenut ćemo sve procedure kako bi se raskinuo koncesijski ugovor s Marinom Frapa zbog neispunjenja obveze dobivanja uporabne dozvole, kako bi Grad Dubrovnik postao vlasnik marine. 

Učinit ćemo sve sve da nakon raskida koncesijskog ugovora sve ono što nagrđuje okoliš ovog vrijednog lokaliteta sruši, a osnovnu ćemo njenu izgrađenu  infrastrukturu pretvoriti u komunalnu lučicu s vezovima za građane. Time ćemo riješiti goruće pitanje nedostatka vezova koje građane muči i ispraviti veliku nepravdu koju im je napravila Vlahušićeva, ali i nastavila raditi ova Frankovićeva gradska vlast.

A lava – njega ćemo poslati Andru Vlahušiću u Imoticu.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.