Srđ je Grad

Skrivali raskid ugovora o financiranju, prevarili vijećnike

Zbog krivotvorenih podataka u službenim dokumentima i obmane vijećnika Županijske skupštine, prevare građana i trgovačkih društava koja su se javila na natječaje vezane uz rekonstrukciju ceste Korčula – Račišće, pokrećemo pravne postupke i tražimo ostavku župana Nikole Dobroslavića i ravnatelja Županijske uprave za ceste Iva Kaštelana.

Godina 2022. započela je sa nizanjem afera u HDZ -u pa je tako došao red i na Dubrovačko – neretvansku županiju. Čelnici županije rado naglašavaju kako je najveći iznos projekata na razini Hrvatske ugovoren upravo u našoj županiji. Navodno je ugovoreno više od 7 milijardi kuna europskih sredstava namijenjenih isključivo poboljšanju kvalitete života stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije. Izgleda, međutim, da je istina ponešto drugačija.

Mediji, kao i dobar dio građana naše županije, upoznati su s našom dosadašnjom borbom protiv nepravilnosti i nezakonitosti u projektu Pristupne ceste Luci Polačište, odnosno, projektu rekonstrukcije ceste Korčula Račišće, za koji je Ugovor u vrijednosti 171 milijun kuna potpisan u srpnju 2020.g. Pokrenuli smo sudske postupke protiv ovog projekta u RH-a koji još traju, a o svim nepravilnostima i nezakonitostima također smo obavijestili i nadležna tijela Europske unije. Vezano za ovaj projekt, na 6. sjednici Županijske skupštine DNŽ, 7. prosinca 2021. povela se žustra rasprave, a kako je rekao Župan, pale su i neke teške riječi. Očito s razlogom. 

Naime, klub vijećnika Srđ je Grad / Nova ljevica / Možemo! / Zaokret nije podržao  rebalans financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu ni Financijski plan za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. U raspravi smo ponovno istaknuli da projekt smatramo štetnim za lokalno stanovništvo, ponovili nepravilnosti i nezakonitosti o kojima smo i ranije govorili i izrazili dodatne sumnje u vezi projekta, potaknute činjenicom da se rebalansom sva sredstva namijenjena za realizaciju ovog projekta, od čega se 63% financijskog plana ŽUC-a odnosi na europska sredstva iz 2021, prebacuju u 2022. godinu. 

U obrazloženju rebalansa ravnatelj Kaštelan je istaknuo kako se „razlika između izvorno planiranih 108 m kn i ostvarenih 39 kn odnosi na planirane prihode iz EU fondova za Projekt rekonstrukcije županijske ceste na otoku Korčuli. Taj prihod nije ostvaren iz razloga što javna nabava za odabir izvođača radova, nadzor i tehničku pomoć je još uvijek u tijeku. Odnosno, za svaku pojedinu nabavu još uvijek su otvoreni natječaji te je u tijeku postupak evaluacije ponuda, nakon čega slijedi odlika o odabiru.”

Tada je najavljen početak radova u 2022.g., što je potvrđeno i u studenom 2021. godine odgovorom ravnatelja Kaštelana na moj upit temeljem prava na pristup informacijama.

Iz navedenih smo se razloga našli nemalo iznenađeni kada smo od Središnje agencija za financiranje i ugovaranje dobili informaciju da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za ovaj projekt raskinut, i to na zahtjev Županijske uprave za Ceste, s danom 13. srpnja 2021. godine. Dakle, 5 mjeseci nakon što je Ugovor raskinut, na Županijskoj skupštini, u raspravi koja traje sat vremena, raskid ugovora se taji,  a vijećnicima DNŽ-a daju su na glasanje financijski planovi u kojima se navode sredstva iz ugovora koji je već pet mjeseci raskinut i koja kao takva ne postoje.  

Također, 5 mjeseci nakon što je Ugovor raskinut traje javna nabava, iako novaca za ispoštovat tu javnu nabavu nema. Prevarena je javnost, građani DNŽ-a, predstavničko tijelo županije, potencijalni izvođači, čime se narušava i ugled Europske unije te  dovodi u pitanje realizacija svih budućih projekta financiranih europskim sredstvima. 

Nama, koji smo već dvije godine angažirani oko ovog projekta, ali i svima koji nas podržavaju, činjenica da je Ugovor raskinut je satisfakcija, ali smo i te kako svjesni da ovo nije gotovo. Započelo je novo projektno razdoblje i na raspolaganju su nova europska sredstva. Možemo se samo nadati da će se izraditi projekti, među kojima će biti prometno rješenje od Korčule do Račišća, u skladu sa stvarnim potrebama stanovništva i u skladu sa zakonom.  EU ne želi i neće financirati projekte koji su štetni za građane, a građane pozivamo da, potaknuti ovim događanjima, i te kako pripaze što im se događa u susjedstvu, da se odazivaju na javne rasprave i da budu involvirani, da prijavljuju nepravilnosti i sumnje, jer ova garnitura na vlasti ne zna što je javni interes. 

Podatci koje ste upravo imali priliku čuti upućuju na obmanu i prevaru u organizaciji HDZ-ove županijske vlasti u kojoj su sudjelovali, i još uvijek sudjeluju ravnatelj Županijske uprave za ceste Ivo Kaštelan, potpisnik inkriminirajućeg dokumenta, župan Nikola Dobroslavić, potpisnik teksta Zaključka i prijedloga odluke te dva županijska Upravna odjela, čiji pročelnici potpisuju popratnu dokumentaciju. 

Svi navedeni sudjelovali su u prevari izabranog predstavničkog tijela i vijećnika Skupštine Dubrovačko – neretvanske županije, u prevari građana Dubrovačko neretvanske županije, ali i prevari trgovačkih društava – sudionika javnih nabava koje su nastavljene i nakon raskida ugovora o financiranju rekonstrukcije ceste Korčula – Račišće.

Od prvog dana ukazujemo i u javnost iznosimo nepravilnosti i nezakonite radnje koje prate ovaj projekt. Upozoravamo na prekomjerno nasipanja obale i ugrožavanja ekosustava, izdavanje građevinske dozvole bez potrebne propisane dokumentacije i konačno na ovu obmanu predstavničkog tijela od strane županijske vlasti. 

Podaci koje je navela naša vijećnica Igra Šain Kovačević, opravdano bude sumnje u još jednu HDZ aferu  na tragu afera koje su potresale Hrvatsku u prošloj godini, od afere Žalac, preko posljedičnih uhićenja samog vrha SAFU-a. Iskustvo nam govori da, kao i uvijek, iza svega stoje najviše rangirani dužnosnici HDZ-a na nacionalnoj razini upregnuti u pogodovanja kojima se ovaj projekt želio pogurati pod svaku cijenu. Hobotnica očito svoje krakove ima i na samom jugu Hrvatske. 

Dokumenti:

Ponovimo činjenice: 

1. Javna nabava je nastavljena i nakon što je raskidom ugovora na vlastiti zahtjev Županijska uprava za ceste ostala bez europskog financiranja projekta.

2. Na 6. sjednici skupštine DNŽ županijskim je vijećnicima na glasanje dan Zaključak utemeljen na lažnoj dokumentaciji i svjesno ih se prije glasanja dovelo u zabludu da je projekt financiran bespovratnim sredstvima iz  europskih strukturnih i investicijskih fondova. 

Neposredni sudionici i njihovi nalogodavci, za koje očekujemo da se otkriju tijekom sudskog postupka, snose dvostruku odgovornost. Moralnu i pravnu.

U Hrvatskoj kakvu želimo našim građanima i za koju se borimo, župan Nikola Dobroslavić bi nakon ovakve prevare podnio ostavku! Međutim, očekivati da istaknutih članovi HDZ-a osjećaju moralnu odgovornost zbog koje će podnijeti ostavke mogu još samo naivna djeca u vrtiću. 

Stoga ćemo ravnatelja ŽUC-a Iva Kaštelana i župana Nikolu Dobroslavića prijaviti nadležnim institucijama RH-a i EU-a i time ih suočiti s pravnim posljedicama njihovih dijela. 

Prijedlog optužbe sa svim dokaznim materijalom i pratećom dokumentacijom sastavlja naš odvjetnički tim. 

  • – Upravnom sudu u Splitu podnijet ćemo prijavu o ocjeni zakonitosti donesenih akata na 6. sjednici Skupštine Dubrovačko – neretvanske županije koje se temelje na falsificiranju dokumentacije, skrivanju činjenice da je ugovor o financiranju raskinut i pozivanju na raskinuti ugovor i prevari županijskih vijećnika od strane odgovornih osoba, koje su im iznijele netočne informacije na osnovu kojih su vijećnici donosili odluke. 
  • – Također ćemo podnijeti Prekršajnu prijavu temeljem članaka 17. i 156. Zakona o proračunu, a naši odvjetnici razmatraju i mogućnost podizanja kaznene prijave proziv odgovornih osoba, župana Dobroslavića i ravnatelja Kaštelana.
  • – Što se institucija EU-a tiče, već smo 16. siječnja ove godine ovaj slučaj i službeno prijavili Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) u Hrvatskoj.

Župane, umjesto da sad krenete sa saniranjem štete, jedini ispravni potez koji vam je preostalo je da podnesete ostavku! Time biste spriječili jako puno štete, koju kontinuirano radite i nastavit ćete je stvarati ukoliko ostanete župan.

Igra Šain Kovačević

Marko Giljača

Klub vijećnika Srđ je Grad / Nova ljevica / Možemo! / Zaokret

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.