OSIGURATI STANOVANJE NE ZNAČI OSIGURATI VLASNIŠTVO STANA

Nijedan grad na svijetu nije dovoljno bogat da imovinu čiju su izgradnju građani financirali prodaje nekome u pola cijene. Jedino kroz modele socijalnog i razvojnog stanovanja u stanovima u svom vlasništvu, Grad Dubrovnik može dugoročno utjecati na tržišne cijene najamnine, ali i zaštititi građane od previsokih cijena najamnine.  Nedostatak vizije Odluka o davanju gradskih stanova … Nastavi čitati OSIGURATI STANOVANJE NE ZNAČI OSIGURATI VLASNIŠTVO STANA