Srđ je Grad

ZAŠTO GRAD DUBROVNIK I VODOVOD DUBROVNIK PLAĆAJU ZACJEVLJENJE TUNELA RAZVOJ GOLFU!?

Vodovod je 2012 godine od Razvoj Golfa tražio kompletno financiranje zacjevljenja tunela. Danas se za isto zadužuje u iznosu 12,7 milijuna kuna. ZAŠTO???

Obzirom da je na prvom dijelu 25. sjednice Gradskog vijeća Vodovodu Dubrovnik odobreno podizanje novog kredita od 50 milijuna kuna od kojih se 12.500.000 kuna namjenjuje zacjevljenju hidrotehničkog tunela kroz Srđ važno je vidjeti kako je ovo pitanje definirala Studija utjecaja na okoliš, obzirom da se radi o životnom pitanju zdravlja građana Dubrovnika.

Postojeći hidrotehnički tunel kroz Srđ

Postojeći hidrotehnički tunel kroz Srđ, kojim se Grad Dubrovnik opskrbljuje pitkom vodom trenutno uvjetno zadovoljava uvjete sigurnosti opskrbe zbog svoje konstrukcije.  Planirani radovi na izgradnji ŠRC s golf igralištem mogli bi ugroziti nesmetanu opskrbu vodovodnom vodom Grada Dubrovnika, stoga je pokrenut postupak sanacije i rekonstrukcije tunela, koji obuhvaća aktivnosti:

  1. a.) izrade betonske obloge tunela
  2. b.) sanacije dovodnog vodoopskrbnog kanala
  3. c.) zacjevljenja tunela.

Nadležna institucija za provedbu navedenih aktivnosti je Vodovod Dubrovnik d.o.o.

Ovom Studijom utjecaja na okoliš propisano je da aktivnosti izgradnje ŠRC s golf-igralištem na Srđu ne smiju otpočeti dok se tunel ne rekonstruira i sanira, o čemu odluku donosi Vodovod Dubrovnik d.o.o. Iz navedenog je razvidno da Studija utjecaja na okoliš predviđa ne samo sanaciju vodoopskrbnog tunela već poradi sigurnosti pitke vode predviđa i izradu betonske obloge i zacjevljenje tunela.  To znači da se radovi koje obavlja Vodovod Dubrovnik d.o.o. ne mogu biti svedeni samo na „pojačanu sanaciju“ koju nam nudi Vodovod Dubrovnik d.o.o., već o ozbiljnom projektu koji mora zadovoljiti sve ove tri pretpostavke i da je za to neophodno – javno nadmetanje.

Nadamo se da je gospodin Dujmović svjestan ozbiljnosti ovog projekta!

O ovoj obvezi govorio je Vodovod Dubrovnik d.o.o. još 2012. godine koji je u dopisu br. 1032/12-LJM od 21.09.2012. naveo slijedeće:

„U slučaju projektiranja i izgradnje športsko-rekreacijskog centra s golf igralištem i turističkih naselja Bosanka sjever i Bosanka jug, Vodovod Dubrovnik d.o.o. će inzistirati na kompletnom uređenju hidrotehničkog tunela kroz Srđ, a što između ostalog podrazumijeva zaštitu obloge tunela, sanaciju dovodnog vodoopskrbnog kanala, te zacjevljenje tunela – isto će biti definirano projektno-tehničkim rješenjem koje će biti odabrano na javnom nadmetanju i prihvaćeno od stručnih službi Vodovod Dubrovnik d.o.o. Temeljem odabranog i prihvaćenog projektnog rješenja Vodovod Dubrovnik d.o.o. će u postupku ishođenja potrebnih dokumenata prostornog uređenja i gradnje postaviti posebne uvjete za zaštitu osiguranja pune urednosti i održavanosti hidrotehničkog tunela i onemogućavanja mogućnosti procjeđivanja, sve u cilju osiguranja vodoopskrbe Grada Dubrovnika“.

Utjecaj na vode

Zašto je važno da ova sanacija bude vrlo ozbiljno projektirana i napravljena, a ne kao „pojačana sanacija“!?

O tome svjedoči Studija utjecaja na okoliš koja tvrdi: „Na području iznad trase hidrotehničkog tunela planirana su polja br. 1, 3 i 4 golf igrališta od 18 rupa, koja će iznad tunela prolaziti u dužini od 67 m (polje br. R1-18-01), 72 m (polje br. R1-18-03) i 22 m (polje br. R1-18-04).

Dakle, golf igrališta koja se tretiraju pesticidima će se nalaziti izravno nad glavnim vodoopskrbnim tunelom za čitav Dubrovnik. O tome koliko je to opasno po građane Dubrovnika KLGB Srđ je Grad i inicijativa Srđ je Naš govore već godinama – nadamo se da građani postaju toga svjesni.

Financiranje

Obzirom da je Studijom utjecaja na okoliš kao i svim prethodnim javnim raspravama vrlo jasno bilo definirano da Razvoj Golf d.o.o. za cjelokupnu komunalnu i ostalu infrastrukturu plaća sve i da za to mora imati predviđena sredstva od 570 milijuna kuna koja se najprije u iznosu od 78% moraju isplatiti izravno, a 22% u ime komunalnog doprinosa, posve je jasno da je upravo Razvoj Golf d.o.o. bio predviđen platiti sve ove radove.

Da se radi o kontinuiranom obmanjivanju građana Dubrovnika od strane Razvoj Golfa d.o.o. nije ništa čudno, ali da isti imaju saveznike u Andru Vlahušiću, a naročito u Valentinu Dujmoviću to je doista skandalozno! Ova dva čovjeka koja rade za račun Razvoj Golfa d.o.o., dva čovjeka na ključnim mjestima, koji bi trebali štititi interese Dubrovnika i njegovih stanovnika upravo su produžene ruke u projektu koji će nepovratno uništiti svaku perspektivu Dubrovnika i kojeg će Dubrovčani na svoju štetu godinama isplaćivati u milijunima.

Tajni sastanci Valentina Dujmovića s investitorima o kojima bruji javnost, kao i već višegodišnji kontinuitet pogodovanja Andra Vlahušića odavno su došli do razine gdje je već prekršena svaka mjera i gdje bi javnost već jednom trebala reći – dosta je više!

KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.