Srđ je Grad

Za što se zalažemo

Osigurati poštivanje zakonitosti i transparentnosti

Političkim i pravnim pritiscima primorati predstavnike vlasti na ponašanje sukladno zakonom propisanim ulogama i procedurama.

Inzistirati na donošenju odluka u javnom prostoru Gradske vijećnice umjesto na tajnim sastancima po kuloarima gradskih institucija.

Osnovna načela programa “Plan za grad”

Osigurati ravnopravnost vlasti, struke i građana

Godinama smo svjedoci neodgovornog političkog djelovanja lokalnih predstavnika vlasti u korist pojedinačnih interesa, a na štetu građana, sustavnoga izigravanja volje građana i smišljenog sprječavanja uključivanja građana u procese odlučivanja.

Odgovorno političko djelovanje, međutim, podrazumijeva izbjegavanje gotovih rješenja. Takvih rješenja, za kompleksni, iznimno osjetljivi organizam kakav je Dubrovnik, jednostavno nema. Ako želimo kvalitetna rješenja, ona trebaju biti rezultat procesa u koje su uključeni najšira stručna i civilna javnost. U proces donošenja odluka potrebno je stoga implementirati tri načela kojima se prava i dužnosti ravnomjerno raspodjeljuju među sudionicima u upravljanju Gradom.

Načelo horizontalnosti

promovira autonomiju i ravnopravnost sudionika u odlučivanju te je jamac otvorene komunikacije između gradskih vlasti, struke i građana.

Kroz rad u Gradskom vijeću otvorit ćemo prostor odlučivanja struci i životno zainteresiranom građanstvu.

Kroz rad izvan Gradskog vijeća otvorit ćemo kvalitetnu raspravu i u nju uključiti neovisne stručnjake iz različitih područja te građanstvo koje je najdirektnije zainteresirano za njihovo kvalitetno i dugoročno rješavanje.

Organizirat ćemo i poticati organiziranje savjetodavnih i obvezujućih referenduma o pitanjima važnima za lokalnu zajednicu.

Načelo supsidijarnosti

izravno uključuje građane u rješavanje problema, jer probleme najbolje mogu rješavati oni koje ti problemi izravno pogađaju – građani u svojim Gradskim kotarima i Mjesnim odborima.  Stoga ćemo, pored uključivanja građana u proces deliberacije putem razvijenih mrežnih platformi oživjeti funkciju neposrednog odlučivanja u Gradskim kotarima.

Načelo solidarnosti

nalaže da oni jači budu spremni dijeliti moć, a da, s druge strane, oni slabiji aktivno koriste ono što im je u moći. Poštivati načelo solidarnosti znači kao ranjive skupine prepoznati ne samo djecu i mlade, osobe s invaliditetom i kronične bolesnike te osobe starije životne dobi, nego i sve one osobe koje se iz raznih objektivnih ili subjektivnih razloga ne mogu ili ne znaju participirati u životu dostojnom čovjeka.

Kako bismo što više građana uključili u procese promišljanja i donošenja odluka pokrenut ćemo programe edukacije namijenjene ranjivim skupinama kako bi ih se osposobilo i ohrabrilo za cjeloživotno učenje i aktivno sudjelovanje u društvenom životu.

Osigurati pravilne odluke o zahvatima u prostoru.

Organizirat ćemo tribine i angažirati neovisnu zainteresiranu struku kako bi stručna javnost mogla utjecati na donošenje pravilnh odluka o zahvatima u prostoru.

Zbog loših iskustava sa studijama utjecaja na okoliš koje se prilagođavaju potrebama naručioca (investitora) tražiti ćemo izradu neovisnih studija.

Tražit ćemo donošenje novog GUP-a i izmjene PPU-a kako bismo obranili javni prostor i resurse od stihijske komercijalizacije u kojoj Grad gubi svoju funkciju prema građanima.

Tražit ćemo donošenje urbanističkog plana za povijesnu jezgru u zidinama i kontaktne zone

Osnovna načela programa “Plan za grad”

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.