Srđ je Grad

Vlahušićev odgovor na vijećničko pitanje o VIAMU

Pitanje KLGB „Srđ JE Grad“: „Koliko su ukupno za obavljene radove, bilo u svojstvu izvođača ili kooperanta Grad Dubrovnik i javna poduzeća pod upravom Grada platili tvrtci VIAM u razdoblju dok je gosp. Andro Vlahušić gradonačelnik? Jesu li ugovoreni radovi u kojima je tvrtka VIAM d.o.o. sudjelovala izvršeni u cjelosti, te postoji li za njih valjana projektna dokumentacija uključivo lokacijske i građevinske dozvole?“

Odgovor:
„Grad Dubrovnik za građevinske radove provodi javne natječaje u cijelosti sukladno zakonu, a tvrtka VIAM d.o.o. nije dobila nijedan natječaj otkad sam preuzeo dužnost gradonačelnika Grada Dubrovnika.“

U prilogu se nalazi dio Zakona o javnoj nabavi (Čl. 86. kojim se regulira odnos izvođača, podizvođača i naručitelja).

Iz priloga je izvjesno da gradonačelnik ne želi odgovoriti na pitanje ili da javni natječaji u kojima se pojavljivala tvrtka VIAM kao podizvođač nisu provedeni prema zakonu.

Ako jesu, iz članka 86. Zakona o javnoj nabavi, stavak 2 i 3, je jasno da je Grad Dubrovnik kao naručitelj bio upoznat ne samo s činjenicom da je tvrtka VIAM angažirani podizvođač, nego i s vrstom, obimom i vrijednošću posla za koji je angažirana od strane izvođača. Štoviše, kako nema razloga vjerovati da su postojali opravdani razlozi iz stavka 9. Čl 86., za vjerovati je da je Grad Dubrovnik, kako to propisuje stavak 4. Čl.86., neposredno platio podizvođaču, tvrtki VIAM za izvedene radove.

Obratite također pažnju da, osim lošeg spina vezano uz prvi dio pitanja, gradonačelnik potpuno ignorira drugi dio pitanja u kojem bi trebao ponuditi dokaze da su predizborni radovi koji ne spadaju u tekuće održavanje napravljeni prema zakonu, dakle uz prethodno pribavljene dozvole.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.