Srđ je Grad

Valter Kožul

znanstvenik,

Rođen sam 1967. u Dubrovniku. Doktorirao sam u prosincu 1999. Znanstvenik sam u Institutu za more i priobalje na kojem se bavim istraživanjima morskih organizama i marikulturom.

Ideja o pravednom i transparentnom upravljanju gradom u korist svih njegovih građana i grad kao mjesto življenja koji se ne gasi pod pritiskom komercijalizacije, ono je što me je privuklo ovim ljudima i ovoj listi.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.