Srđ je Grad

Udruge su lijek za probleme u zajednici, stoga ih podržimo !

Umjesto uskraćivanja sredstava udrugama pozivamo gradove i općine u našoj županiji da na kriznu situaciju odgovore na odgovoran i afirmativan način, tretirajući udruge kao poželjne i nezamjenjive partnere u svladavanju zdravstvene i ekonomske krize. Jer, civilno društvo svojevrsni je lijek za brojne probleme s kojima se suočavaju suvremena društva….zašto onda civilno društvo ne podržavamo ?

***

Posljednjih dana učestali odgovor jedinica lokalne samouprave na aktualnu zdravstvenu i  ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom virusa COVID-19 u bio je poništavanje javnih natječaja ili privremeno obustavljanje financiranja projekata i programa udruga iz proračuna gradova i općina. Suočeni sa zahtjevom što hitnijega odgovora na rastuću nesigurnost sve većega broja građana uzrokovanu  pandemijom, gradovi, među njima i grad Dubrovnik, odlučili su se na uskraćivanje potpore udrugama, pravdajući navedeni potez preporukama Stožera civilne zaštite RH o odgađanju svih događanja u državi.

Čini nam se da su time pokazali nerazumijevanje, čak i neznanje, o raznolikom i za društvo važnom djelovanju udruga, koje ne mogu biti svedene samo na organizatore javnih događanja. Iako određeni broj udruga trenutno uistinu nije u mogućnosti provoditi svoje programe, mnoge udruge u ovim trenutcima  krize pružaju raznolike usluge građanima, odgovaraju na potrebe korisnika i kreiraju inovativne odgovore na novonastale probleme u lokalnim zajednicama. Naprimjer, mnoge udruge ponudile su  programe  javnosti u obliku on-line sadržaja i na taj način učinile vidljivim svoje djelovanje još većem broju građana no što je to bilo moguće u vrijeme prije pandemije.    

Iako su u svome djelovanju neprofitni subjekti, mnoge udruge predstavljaju poželjna mjesta za zapošljavanje i profesionalni napredak. Bile su, i još uvijek jesu, primjeri drugim poslovnim subjektima u razvoju socijalnoga poduzetništva u Hrvatskoj. Uz socijalno poduzetništvo, udruge su među prvima prepoznale i promovirale zelenu ekonomiju i održivi razvoj te na taj način doprinijele inovativnom i održivom gospodarskom rastu i razvoju – upravo onome koji će biti potreban u nadolazećim razdobljima nakon ove pandemije. Udruge kao socijalno odgovorni poslodavci doprinose smanjenju društvenih i ekonomskih nejednakosti građana. One se također suočavaju s teškoćama u poslovanju te ih ne bi trebalo diskriminirati u odnosu na druge, „profitne“ poslodavce obuhvaćene aktualnim mjerama za pomoć gospodarstvu zbog pandemije korona virusa. 

Udruge su mjesta za udruživanje aktivnih građana koji svojim volonterskim aktivnostima pružaju  usluge ranjivim i ekonomski isključenim građanima. U ovom trenutku zdravstvene ugroze brojni volonteri pomažu građanima koji nisu u mogućnosti osigurati elementarne uvjete kako bi zaštitili svoje zdravlje, nemaju pristup informacijama i osnovnim pravima – starijim i/ili nepokretnim osobama, beskućnicima, osobama s invaliditetom, ženama i djeci žrtvama obiteljskoga nasilja, nezaposlenima i radnicima koji rade u nesigurnim oblicima rada, izbjeglicama i tražiteljima azila, te brojnim drugima osobama koje krilatica „ostani doma“ možda ne može obuhvatiti.

Nitko u ovome trenutku ne može predvidjeti vrijeme trajanje pandemije i posljedice koje će  imati na cjelokupni život. No, jedan od ključnih aktera u prevladavanju posljedica pandemije bit će upravo solidarni građani udruženi u udruge koji će nastaviti neumorno raditi na zaštiti najranjivijih skupina u zajednici, promoviranju održivih koncepata nužnih za razvoj lokalne zajednice te zagovarati ravnopravnost i prava za sve. 

Nije ovdje primarni problem uskraćivanje financiranja, radi se o poruci koja je poslana. A ona nas  žalosti: upravo kada brojne udruge i volonteri daju velik doprinos prevladavanju trenutne ugroze, poslana im je  poruka kako je njihovo djelovanje manje važno.Svi se slažemo da je kriza sveopća, da će njezine posljedice morati snositi svi članovi društva te da onima koji u ovome vremenu donose odluke nije lako. Međutim, umjesto uskraćivanja sredstava udrugama pozivamo gradove i općine u našoj županiji da na   situaciju odgovore na odgovoran i afirmativan način, tretirajući udruge kao poželjne i nezamjenjive partnere u svladavanju zdravstvene i ekonomske krize. Jer, civilno društvo javlja se kao panaceja, svojevrsni lijek za brojne probleme s kojima se suočavaju suvremena društva….zašto onda civilno društvo ne podržavamo ?

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.