Srđ je Grad

Tonći Skvrce

diplomirani inženjer menadžmenta u turizmu

Rođen sam 1969. godine, diplomirani sam inženjer menadžmenta u turizmu, s ukupno 28 godina radnog staža u struci.Sretno sam oženjen, otac dva sina. Pričuvni sam poručnik HV-a. Priključio sam se KLGB Mara Kristića prvenstveno zbog vjere da preuzimanjem odgovornosti možemo Grad učiniti mjestom sklada i mjere, a inzistiranjem na kulturi dijaloga, Gradom bolje budućnosti za sve njegove građane.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.