Srđ je Grad

Tko štiti interese građana Dubrovnika po pitanju izgradnje putničkog terminala u luci Gruž?


Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture poništilo je odluku Upravnog vijeća Lučke uprave Dubrovni o poništenju predugovora o koncesiji za Terminal za kruzere u dubrovačkoj luci Gruž s tvrtkom ”Dubrovnik International Cruise Port Investment”. Činjenica da Ministarstvo, navodeći samo kako je žalba koncesionara djelomično usvojena, ne daje objašnjenje takve odluke, zabrinjavajuća je i budi sumnje u transparentnost odlučivanja. Na žalost i na štetu građana grada Dubrovnika, a u konačnici i građana Republike Hrvatske, ovo nije prvi put da se odluke presudne za život Grada i njegov gospodarski razvoj donose van Dubrovnika, ne uzimajući u obzir dugoročne učinke takve odluke.

Nije prvi put da se donose odluke bez konzultacija s građanima Dubrovnika, kao i odluke suprotne mišljenju struke, u ovom slučaju Hrvatske komore arhitekata koja je zbog sumnji u transparentnost postupka ukinula arhitektonsko- urbanistički natječaj za ovaj projekt. Upravno vijeće Lučke Uprave Dubrovnik poništilo je u srpnju 2016. koncesijski predugovor za putnički terminal u luci Gruž s tvrtkom Dubrovnik International Cruise Port Investment temeljem klauzule predugovora koja definira uvjete raskida bez obveze po ugovorne strane u slučaju da se ugovor o koncesiji ne potpiše do određenog roka. Kako se taj uvjet nije ispunio, Upravno vijeće je s pravom donijelo odluku o raskidu predugovora. U tom trenutku, tadašnji, a i danas aktualni ministar, stao je iza odluke Upravnog vijeća, dodatno osnažujući odluku o raskidu predugovora tvrdnjom kako je, osim probijanja roka za potpis ugovora, razlog raskida i činjenica da je koncesionar tražio državne garancije kao i povećanje cijene po putniku, što je sve u suprotnosti s uvjetima natječaja.

Nepunih 6 mjeseci nakon tako iznesenog stava, isto Ministarstvo šturo priopćava kako djelomično prihvaća žalbu koncesionara na odluku Upravnog vijeća i istu poništava. Nema objašnjenja koje bi to Ministarstvo bilo dužno ponuditi javnosti, posebno građanima Dubrovnika u ime kojih na 40 godina daje na upravljanje najvrjedniji maritimni resurs grada, infrastrukturni objekt čijim će se upravljanjem praktički definirati prometna situacija u gradu i koji će bitno utjecati na razvoj gospodarskih djelatnosti.

U tom kontekstu, s pravom se moramo zapitati čije interese zastupa Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture.

KLGB Srđ je Grad je po pitanju ovog projekta od početka imala jasan stav:
Putničkim terminalom u Gružu treba upravljati Grad Dubrovnik preko svojih tvrtki jer će se samo na taj način uskladiti interesi Grada i šire zajednice u upravljanju najvažnijom gospodarskom djelatnosti ovog područja.

Samo Grad kao upravljač može jamčiti da će poslovna politika Terminala biti usklađena sa strateškim dokumentima razvoja turizma s posebnim osvrtom na kruzerski turizam, koje od Grada zahtjeva UNESCO-ova komisija. Samo Grad može biti jamac da, kao u slučaju tzv. golfa na Srđu, građani Republike Hrvatske neće financirati infrastrukturu za potrebe privatnog projekta. Ministar ne samo da duguje građanima Dubrovnika i građanima Republike Hrvatske objašnjenja za ovakvu odluku. Smatramo ga izravno odgovornim za svu štetu koja će iz takve odluke izvjesno nastati!

KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.