Srđ je Grad

Sve pregovore o konstituiranju Gradskog vijeća želimo voditi javno, uz prisutnost svih klubova vijećnika

Sve pregovore o konstituiranju Gradskog vijeća želimo voditi javno, uz prisutnost svih klubova vijećnika

Prije pregovora s klubovima vijećnika izabranih u Gradsko Vijeće Grada Dubrovnika želimo javnosti iznijeti naše stavove i razmišljanja o načinu ustroja Gradskog Vijeća.  Smatramo kako je Vijeće potrebno ustrojiti kako bi tijela lokalne samouprave nastavila normalno funkcionirati i u tom procesu namjeravamo aktivno sudjelovati.

Spremni smo na dijalog sa svim stranama jer smatramo da smo zbog toga izabrani među predstavnike građana u Gradskom Vijeću. Spremni smo na aktivan dijalog u kojem će se mišljenja i stavovi sugovornika uvažavati i u kojem će se o njima argumentirano raspravljati. Uostalom takav način rada, uz uključenje predstavnika struke i građana za sva važna pitanja,  očekujemo i u Gradskom Vijeću kroz rad na odborima i na sjednicama, za razliku od ustaljenog modela nadjačavanja i preglasavanja suprotstavljenih političkih suparnika koje guše svaki oblik dijaloga. Upravo promoviranje takvog načina rada i zalaganje za jednakopravan dijalog svih strana očekujemo od budućeg predsjednika Gradskog Vijeća. Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika podržat ćemo kandidata onog kluba vijećnika ili skupine klubova vijećnika čiji se pregovarači jasno odrede po ključnim pitanjima koja smo navodili u našem programu Plan za Grad, kao i u prethodnoj kampanji, a to su:

 1. Rješavanje opskrbe pitkom vodom.

Podržavamo projekt izgradnje pročistača, ali uz ove uvjete:

 • jamstvo da će 70% projekta biti financirano sredstvima EU fondova.
 • ukoliko osoba ovlaštena za potpisivanje ne može potpisati dokumentaciju zbog zakonskih i proceduralnih razloga, tražit ćemo ostavku na mjesto ovlaštene osobe, kako bi na to mjesto došla osoba koja može ispuniti ove zahtjeve.
 • voda mora biti namijenjena isključivo opskrbi građana, a ne apartmanskom naselju na Srđu jer se ne smije novac iz europskih fondova koristiti za dopremanje vode privatnom investitoru.

 2) Izgradnja Hidroelektrane Ombla.

 • tražit ćemo izričito jamstvo da se ne podržava projekt gradnje HE Ombla jer je to višestruko štetan projekt za Grad Dubrovnik.

     3) UPU platoa Srđ

 • pokretanje tematske sjednice vezano uz odluku Visokog upravnog suda kojim je proširenje obuhvata UPU- Srđ sa 100 na 310 ha proglašeno nezakonitim.
 • raspisivanje natječaja za izradu novog UPU-a u zakonskim gabaritima koji treba zadovoljiti potrebe građana za nedostajućim sportsko-rekreacijskim sadržajima i donijeti stvarnu perspektivu zapošljavanja naših sugrađana.

          4) Ugovor o koncesiji nad tvrđavom Imperial

 • Raskinuti ugovor između Grada Dubrovnika i tvrtke Razvoj Golf d.o.o. vezan uz tvrđavu Imperial, i to zbog neispunjavanja uvjeta Ugovora.
 • osnovati samostalnu ustanovu Muzej Domovinskog rata koji će svoj izložbeni prostor trajno imati u središnjim prostorijama tvrđave. Svi prihodi ovog Muzeja ići će u održavanje zbirke i dijelom za pomoć braniteljskim udrugama.

    5.) Izrada strateških dokumenata

 • zaustavljanje svih aktivnosti i konačnih odluka vezanih uz nastavak projekta na Srđu, prema zaključku sjednice World Heritage Centre UNESCO-a u Dohi u lipnju 2014., dok se ne izradi traženi dokument: Studija utjecaja izgradnje golf resorta na Srđu na povijesnu baštinu (Heritage Impact Assessment).
 • Plan upravljanja povijesnom jezgrom (Management Plan)
 • Strategija kruzerskog turizma, kao i njegova zakonska regulativa.
 • tražimo da se od početka izrade studija uključi stručna javnost (Društvo arhitekata Dubrovnika, Udruženje hrvatskih arhitekata, Društvo povjesničara umjetnosti, Društvo konzervatora Hrvatske), nezavisne znanstvene institucije (Institut za turizam i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), kao i udruge civilnog društva i predstavnici građana.
 • izrada novog GUP-a, budući da nedavno izglasani GUP nije usklađen s novim zakonima iz područja urbanizma i gradnje.

Nadalje smatramo kako u našem određivanju podrške pojedinom kandidatu za Predsjednika Gradskog Vijeća svakako će značajno mjesto imati broj potpisa podrške vijećnika koje će pojedini kandidat dobiti od kolega vijećnika tijekom pregovora, kao i spremnost na programsku suradnju u smislu realizacije dijela projekata koje smo predvidjeli u našem Planu za Grad kroz podršku njihovom uvrštenju u Proračun Grada Dubrovnika za 2015. godinu.  Sve pregovore o konstituiranju Gradskog vijeća Grada Dubrovnika želimo voditi javno i uz prisutnost svih klubova vijećnika koji će participirati u budućem sazivu Gradskog vijeća. Vjerujemo da će poštivanje ovdje navedenih načela rada, koje lista Zajedno za Grad implementira u svom svakodnevnom radu, donijeti potrebne promjene u način rada Gradskog Vijeća koje treba biti osnovna poluga upravljanja Gradom, aktivan sudionik, a ne mašinerija za izglasavanje odluka.

 

Zajedno za Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.