Srđ je Grad

Što je i kome u umjetnosti uvredljivo, u čemu je razlika između vrijednosnog stava i njegove interpretacije te gdje je granica između vulgarnosti, pornografije i umjetničkog izraza prepuštamo pojedincima i strankama koji su se osjetile pozvane o tome raspravljati.

 

Dnevni red sjednice Gradskog vijeća nadopunjen je Zaključkom o neprihvaćanju financiranja dodatnih troškova osiguranja predstave Elementarne čestice, a nakon rasprave navedeni je Zaključak jednoglasno usvojen.

S tim u vezi KLGB Srđ je Grad ističe:

1. Naslov nadopunjene točke dnevnog reda nedvosmisleno upućuje na meritum Zaključka – Grad Dubrovnik iz svog proračuna neće financirati dodatne troškove predstave, čime se DLJI daje na znanje da troškove predstave trebaju pokriti iz postojećih sredstava ili iz nekih drugih izvora.

2. Neprihvaćanje financiranja dodatnih troškova osiguranja od strane Grada Dubrovnika ne smije se poistovjećivati s odlukom Županije da zbog uvrštavanje navedene predstave u program DLJI uskrati financijsku potporu Igrama. Zaključkom se ne zadire u kompetencije programskog vijeća, a navedena se predstava sagledava isključivo u kontekstu dodatnih troškova. Stoga se u potpunosti ograđujemo od objašnjenja predlagača (što smo napravili i na samoj sjednici) i komentara vijećnika u raspravi koja je uslijedila.

3. Objašnjenje razloga zbog kojih je navedena predstava proglašena „događajem visokog rizika” te ju je slijedom toga potrebno dodatno osiguravati, a time i dodatno financirati, prepuštamo onima koji su se osjetili pozvanima umjetnički program DLJI sigurnosno problematizirati

4. Daljnju diskusiju o tome što je i kome u umjetnosti uvredljivo, u čemu je razlika između vrijednosnog stava i njegove interpretacije te gdje je granica između vulgarnosti, pornografije i umjetničkog izraza prepuštamo pojedincima i strankama koji su se osjetile pozvane o tome raspravljati.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.