Srđ je Grad

Stjepan Rezo

magistar odnosa s javnostima,

Ne želim prihvatiti politiku kao prljavi posao određenih društvenih “elita” i apstraktan pojam za ostale, “obične” ljude. Obveza svih nas je aktivno sudjelovati u donošenju odluka koje će donijeti pozitivne promjene.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.