Srđ je Grad

Srđ je grad – Prijedlozi izmjena Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu.

U pripremama izmjena Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu, Kandidacijska lista grupe birača „Srđ je Grad“ tražit će uvrštenje projekata navedenih u nastavku teksta. O većini projekata i predloženim izmjenama u nekoliko smo navrata obavili razgovore u Upravnim odjelima Grada kako bismo našli najbolji način za uvrštenje navedenih projekata u plan rada svakog odjela, a time i načine financiranja.

Smatramo da izradi proračuna treba pristupiti u nekoliko iteracija počevši od konkretnih programa i projekata koji čine plan rada pojedinih upravnih odjela, pa tek onda planiranjem financijskih sredstava u dokumentu Proračuna, a sve u skladu s načelima dijaloga i uvažavanja realnih mogućnosti za koja smo se zalagali i u pripremi proračuna za prethodna razdoblja.

Svjesni smo činjenice kako se u ovoj proračunskoj godini svi navedeni projekti ne mogu provesti, no ukoliko ih gradska uprava smatra poželjnima, primjereno je već u ovoj godini započeti proces planiranja za sljedeću proračunsku godinu, te već sada otvoriti proračunske pozicije na kojima će se izabrani projekti pratiti.

U tom smislu u dogovoru s Upravnim odjelima grada nadležnima za pojedina područja treba uskladiti financijske iznose procijenjene po ovim projektima.

1. Projekt : CENTAR ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA I ORGANIZACIJU PROMETA NA PLATOU PILE ( dispečerska služba ) 

2. Projekt : DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL 

3. Projekt : MJERENJE BROJA POSJETITELJA KAO VAŽAN SADRŽAJ U IZRADI PLANA UPRAVLJANJA STAROM GRADSKOM JEZGROM 

4. Projekt : DALJNJI RAZVOJ PLATFORME ZA ON LINE PRODAJU DUBROVNIKCARD 

5. Projekt : PILOT PROJEKT UPRAVLJANJA REDOVIMA ČEKANJA NA KLJUČNIM TOČKAMA U POVIJESNOJ JEZGRI 

6. Projekt : POTICANJE DOMAĆIH PROIZVOĐAČA U FORMIRANJU PONUDE LOKALNIH PROIZVODA NA GRADSKIM TRŽNICAMA 

7. Projekt : IMPLEMENTACIJA SUSTAVA ZA PARTICIPATIVNO BUDGETIRANJE 

8. Projekt : PROBLEMI ODLAGANJA OTPADA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA 

9. Projekt : FINANCIRANJE HGSS-a 

10. Projekt : PROVEDBA KOTARSKIH IZBORA 

11. Projekt : OBNOVA SPOMENIČKE BAŠTINE 

12. Projekt: IZGRADNJA PROTUPOŽARNIH PUTEVA 

13. Projekt : UREĐENJE PARKA NA “BISKUPIJI” – PRIPREMNI RADOVI 

14. Prilozi: INICIJALNI PRIJEDLOZI PROJEKATA 

1.) Projekt : CENTAR ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA I ORGANIZACIJA PROMETA NA PLATOU PILE ( dispečerska služba )

Ovaj projekt predložili smo i u Proračunu za 2016. godinu. Projekt nije realiziran, pa isti prijedlog predlažemo za realizaciju u 2017. godini, s obzirom da je problematika koju projekt adresira aktualna.

Problem

Organizacija prometa preko platoa Pile i postojeći modeli naplate zaustavljanja autobusa na tom području uzrok su velikim gužvama, kako na samom području Pila, tako na svim gradskim prometnicama oko stare gradske jezgre. Sustav naplate nije prihvaćen od strane domaćih agencija koje dovode najveći broj gostiju na plato Pile. Osim prometnog kaosa, ova slika degradira i razinu usluge koja se pruža gostima. Stoga je potrebno naći drugačiji model organizacije prometa u ovom području i drugačiji model naplate naknade za zaustavljanje autobusa.

Prijedlog rješenja

Grad Dubrovnik mora inicirati primjenu inteligentnih transportnih sustava na cijelom području grada, jer je očito da se bolje upravljanje prometom neće ostvariti izgradnjom klasične prometne infrastrukture (ceste), već boljim procesima nadzora i upravljanja postojećom cestovnom infrastrukturom. Stoga se rješenje treba tražiti u drugačijoj organizaciji prometa na ključnim punktovima uz podršku sustava prikupljanja podataka o stanju na cestama na području grada, planiranim dolascima u stvarnom vremenu.

Organizacijom dispečerske službe koja će planirati dolaske i odlaske turističkih autobusa na platou Pile stvorit će se centralno stručno tijelo koje će upravljati skupinama vozila koje na ovom području stvaraju najveće gužve. Promet turističkih autobusa treba biti planiran unaprijed i u skladu s raspoloživim vremenskim intervalima. Prijevoznici svoje dolaske na plato Pile najavljuju, rezerviraju i zakupljuju unaprijed u okviru sustava vinjeta koje omogućavaju, jednokratno, tjedno ili sezonsko prometovanje. Osim upravljanja rezervacijom termina, sustav mora omogućiti i slijedeće funkcionalnosti:

 • organizaciju izdvojenih punktova na prilazima gradu na kojima će se promet preusmjeravati ili će se stvarati redovi čekanja na promet oko stare gradske jezgre
 • sustav kontrole stanja na glavnim gradskim prometnicama i prometnicama na prilazu gradu (video nadzor, brojači prometa, klasifikacija vozila u prometu u stvarnom vremenu)
 • distribuciju i sustav prodaje vinjeta
 • organizaciju sustava prodaje vinjeta putem on-line servisa
 • organizaciju i sustav informiranja o stanju na cestama

Prihod od zaustavljanja autobusa na platou Pile se MORA reinvestirati isključivo u rad Centra za upravljanje posjetiteljima (dispečersku službu), kao i u poboljšanja sustava regulacije prometa oko Grada Dubrovnika. U niti jednom se slučaju Služba ne smije promatrati kao još jedan profitni centar.

Nositelji projekta

 • Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte
 • Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i more
 • DURA

Projektne aktivnosti u 2017. godini

U okviru nacionalnog programa za uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje do 2018. godine, predviđene su aktivnosti usmjerene na prikupljanje podataka o stanju na cestama u stvarnom vremenu, obradu i diseminaciju tih podataka besplatnim javnim servisima, kao i usluge vezane za upravljanje prometom i teretom. Ovakvo rješenje stoga je u skladu sa smjernicama navedenim u nacionalnom programu, temeljenim na Direktivi 2010/40/EU Europskog parlamenta. Europska komisija kroz nekoliko programa investira više od 400 milijuna eura svake godine u području inteligentnih transportnih sustava.

U 2017. godini potrebno je:

 • pripremiti projektnu dokumentaciju za prijavu projekta za financiranje iz nekog od europskih programa namijenjenih ovom području (Trans-European Transport Networks, TEN-T; Strukturni i kohezijski fond; Connecting Europe Facility 2014-2020 ili neki od fondova namijenjenih istraživanju i razvoju FP7, odnosno Horizon2020).
 • izraditi studiju o primjeni inteligentnih transportnih sustava na području grada Dubrovnika, jer je očito da se bolje upravljanje prometom neće ostvariti izgradnjom klasične prometne infrastrukture (ceste), već boljim procesima nadzora i upravljanja postojećom cestovnom infrastrukturom. Primjena zaključaka studije može uslijediti u godinama 2018. i 2019. implementacijom sustava senzora na prometnicama, te integracijom informacija u stvarnom vremenu u informacijski sustav za upravljanje prometom. Konkretni iznosi mogu varirati ovisno o rezultatima studije odnosno smjernicama koje studija predloži u smislu primijenjene tehnologije senzorskog sustava za nadzor prometa.
 • pokrenuti pilot projekt za razvoj informacijskog sustava upravljanja raspoloživim vremenskim slotovima na platou Pile. Inicijalni prijedlog projekta dan je u privitku ovog dokumenta. Modifikacija sustava i implementacija u stvarnom opsegu može uslijediti u 2018. godini, a u 2019. godini treba predvidjeti troškove održavanja sustava.

Izvori financiranja za realizaciju u 2018. i 2019. godini mogu biti i EU fondovi sukladno rezultatima natječaja iz prve aktivnosti.

Financiranje razvoja i održavanja sustava je u potpunosti izvedivo iz naplate naknade za zaustavljanje turističkih autobusa na platou Pile.

Projicirani rashodi projekta

Aktivnost

2017.

2018.

2019.

Razrada projekta, izrada dokumentacije za prijavu na EU fondove

250 000 Kn

   

Studija o primjeni ITS

300 000 Kn

   

Pilot projekt IS za upravljanje na platou Pile

860 000 Kn

   

Implementacija senzorskog sustava iz ITS studije

 

1 500 000 Kn

 

IS za upravljanje na platou Pile

 

2 000 000 Kn

1 700 000 Kn


2.) Projekt : DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL

Problem

Budući je ljetna sezona u Dubrovniku dostigla svoje gornje limite po pitanju gužvi, pritiska i opće zagušenosti, nužno je promišljati problematiku produljenja sezone. Produljenje sezone je važno prvenstveno zbog uravnoteženja takve nepodnošljive situacije, na način da se spomenuti pritisak strateškim promišljanjem “razvuče” duboko  prema pasivnim turističkim mjesecima. Na taj način bismo izbjegli situaciju da se u prvim danima studenog dogodi dramatičan pad posjećenosti u odnosu na ljetne periode, te postigli to da se ciljanim projektima stvore preduvjeti za turistički život Dubrovnika umjerenim intenzitetom i tijekom zimskog perioda.

Prijedlog rješenja

Projekt Dubrovnik Unplugged Festivala upravo predstavlja nastavak naših napora s ciljem oživljavanja zimskog perioda organizacijom kvalitetnih događanja.

Nakon naših uspješnih napora oko uspostave direktne zračne linije Frankfurt-Dubrovnik i organizacije višemjesečne izložbe jednog od klasika svjetske umjetnosti tijekom zimskog perioda 2016/2017, ovaj Festival je logičan nastavak tih napora, te bi svojom kvalitetom trebao postati jednim od strateških, urbanih projekata zimskog programa.

Projekt DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL bi bio važna sastavnica programa DUBROVAČKOG ZIMSKOG FESTIVALA, i kao takav nositelj aktivnosti u sklopu zimske CITY BREAK ponude Grada Dubrovnika. Osnovna je IDEJA  osmisliti međunarodni Festival na kojem bi nastupila velika imena domaće i svjetske glazbene scene, čiji bi nastupi bili „bez struje„ i kao takvi u potpunosti specifični i drugačiji. Također, sastavni dio programa Festivala bi bila ROCK AKADEMIJA za najmlađe (bubnjevi, klavijature, gitara, bas gitara), gostovanje DORF-a (Festivala dokumentarnog rock filma), izložba ROCK FOTOGRAFIJE, te živi nastupi izvođača, od lokalnih demo grupa, preko etabliranih lokalnih, nacionalnih, regionalnih i međunarodnih glazbenika.  CILJ ovog Festivala je privlačenje poklonika kvalitetne rock glazbe iz Hrvatske i okolnih zemalja ( Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Slovenija, Austrija, Italija) tijekom prosinca/siječnja) na jedan tjedan prepun tematskih događanja i dobre žive svirke u Dubrovnik. Dostupnost iz europskih i svjetskih zemalja bit će uvelike olakšana i jeftinija uvođenjem zračne linije iz Frankfurta tijekom zime. Programski, projekt prati i u skladu je s kandidaturom Dubrovnika za EPK 2020. Godine, odnosno Strategijom razvoja kulture Grada Dubrovnika 2015.-2025.

Projekt bi bilo najvećim dijelom financiran sredstvima UO za KULTURU. Također, bio bi kandidiran Hrvatskoj turističkoj zajednici u sklopu godišnje POTPORE MANIFESTACIJAMA. Nadalje, potpora bi bila zatražena od strane TZ grada Dubrovnika, Županije Dubrovačko–neretvanske, te TZ županije Dubrovačko–neretvanske.

Nadalje, u sklopu marketinških aktivnosti bi se izradio SPONZORSKI KATALOG koji bi definirao načine „vidljivosti„ potencijalnih sponzora u projektu, najkasnije tijekom lipnja bi se napravila prezentacija SPONZORSKOG KATALOGA svakom potencijalnom sponzoru, s ciljem dogovaranja poslovne suradnje.

Nositelji projekta

 • Upravni Odjel za kulturu / Dubrovačke ljetne igre

Projektne aktivnosti u 2018. godini

 • Sve projektne aktivnosti odvijaju se u 2018. i 2019. godini.

Projicirani prihodi i rashodi projekta

Aktivnost

2018

2019

2020

Ukupni rashodi

1 800 000 Kn

2 000 000 Kn

2 200 000 Kn

Ukupni prihodi (prihodi ulaznica, dio boravišne pristojbe i ostali prihodi  – suveniri)

730 000 Kn

1 000 000 Kn

1 500 000 Kn

3.) Projekt : Mjerenje broja posjetitelja kao važan sadržaj u izradi plana upravljanja starom gradskom jezgrom

Ovaj projekt iniciran je u 2016. godini kao jedan od usvojenih amandmana. U 2016. godini održane su radionice i pokrenuta je realizacija pilot projekta koji bi trebao dati rezultate mjerenja broja posjetitelja temeljem informacija dobivenih iz baza podataka mobilnih operatera. Podaci pilot projekta dat će sliku pritiska na gradske površine od strane posjetitelja i lokalnog stanovništva u nekoliko ključnih dana u vrhuncu turističke sezone. Nastavak projekta u 2017. godini omogućit će promatranje na širem vremenskom intervalu i primjenu dobivenih rezultata u različite korisničke scenarije definirane prema potrebama pojedinih upravnih odjela grada Dubrovnika.

Problem

Dubrovnik je u ljetnim sezonskim mjesecima doslovce prenapučen turistima. Broj turista tijekom jednog mjeseca premašuje broj stanovnika 3 puta pa i više. Brodovi na kružnim putovanjima dovode turiste željne doživljaja stare gradske jezgre kao i doživljaja iskustva lokalnog načina života, koji se svime ovime znatno mijenja. Od strane UNESCO-a postoji opravdana zabrinutost za način upravljanja ovakvim oblicima turističke ponude, jer se broj turista u staroj gradskoj jezgri niti evidentira niti se tim brojem upravlja. Zanemarivanje ovog problema može dovesti do stavljanja Dubrovnika na UNESCO-ovu listu ugrožene svjetske baštine. Štoviše nekontroliran porast broja turističkih posjeta, bez jasne vizije gospodarskog razvoja, dovest će do pada kvalitete turističke ponude, pada kvalitete života na cijelom području grada.

Prijedlog rješenja

Dubrovnik treba jasnu strategiju gospodarskog pa onda i turističkog razvoja. Kao jedna od izvedenica te strategije, odnosno njen sastavni dio treba se izraditi plan upravljanja starom gradskom jezgrom koji bi eliminirao negativne učinke prekomjernog porasta broja turista i njihov utjecaj na kvalitetu života građana. Kao jedan od ključnih inputa u izradi plana upravljanja, potrebno je kvantificirati broj turista u pojedinim dijelovima grada, tijekom određenih vremenskih razdoblja. Tek primjenom nekih od metoda mjerenja koje će rezultirati konkretnim brojem turista i građana na frekventnim područjima u određenom vremenskom intervalu, dobit će se mogućnost upravljanja (primjerice planiranjem grupnih posjeta u određenim vremenima ili preusmjeravanjem grupa na druga manje napučena područja grada). Stavljanjem podataka o broju posjetilaca u korelaciju s, primjerice, ostvarenim prihodima, dobit će se konkretna, jasna slika o koristima koje aktualni oblici turističke ponude donose lokalnoj zajednici.

Implementacijom sustava promatranja broja posjetitelja, i koreliranjem tako dobivenih pokazatelja s drugim podacima (prihodima i troškovima lokalne zajednice) nastoji se riješiti ključni zahtjev uspješnog upravljanja. Prikupljeni podaci odražavat će realnu sliku svih demografskih skupina (lokalno stanovništvo, stacionarni gosti, posjetitelji s brodova za kružna putovanja) tijekom različitih vremenskih razdoblja u godini.

Kao referentni izvor podataka nad kojim će se raditi analiza poslužit će podaci davatelja usluge mobilne mreže o svim korisnicima koji pristupaju mreži. Podaci za analizu temelje se na aktivnosti mobilnih uređaja promatranih demografskih skupina, njihovoj duljini boravka, posjećenim lokacijama i drugim podacima koje mobilni operater može prikupiti. Svi podaci nad kojima se radi analiza su anonimizirani.

Uz sustav za analitičke izvještaje o broju posjetitelja pojedinih demografskih skupina u vremenu, lokaciji, trajanju posjeta i smjerovima kretanja kao isporuka u okviru opsega projekta mora se osigurati i edukacija korisnika za osvježavanje novim podacima iz sustava mobilnih operatora i izradu ad hoc analiza nad takvim podacima.

Nositelji projekta

 • Upravni odjel za turizam poduzetništvo i more
 • DURA

Projektne aktivnosti u 2017. godini

 • Nastavak pilot projekta skaliranjem na razdoblje od više mjeseci u godini
 • Integracija sustava za analitičko izvještavanje o broju posjetitelja s gradskom Smart City Data platformom
 • Izgradnja i implementacija sustava za kontinuirano izvješćivanje za potrebe UO i komunalnih službi grada Dubrovnika

U 2018. i 2019. godini treba planirati samo troškove održavanja sustava i dobave novih podataka od mobilnih operatera.

Projicirani rashodi projekta

Aktivnost

2017.

2018.

2019.

Analitički sustav nad podacima za razdoblje od više mjeseci

600 000 Kn

   

Pristup podacima mobilnih operatera

200 000 Kn

200 000 Kn

200 000 Kn

Cjeloviti projekt i kontinuirano izvješćivanje integriran u Smart City Data Platform

900 000 Kn

300 000 Kn

300 000 Kn

 • 4.) Projekt : Daljnji razvoj platforme za on line prodaju DubrovnikCard-a

Problem, sadašnje stanje i smjernice za rješavanje

Projekt DubrovnikCard se pokazao uspješnim. O tome svjedoči kontinuirani rast prodanih kartica i prihoda po ovoj osnovi. Turistima se po uzoru na druga turistička odredišta nudi skup usluga prilagođenih duljini njihova boravka u odredištu, pojednostavljujući kupovinu ulaznica za muzeje ili karata za gradski prijevoz. Od početka projekta kartica se može kupiti i on-line, a i taj kanal prodaje pokazuje značajan porast od preko 60% godišnje. Danas se putem jedinog online sustava godišnje proda više od 5 500 kartica čineći ukupni promet od gotovo 2,9 milijuna kuna. On line prodaja se vrši samo na jednom distribucijskom kanalu (službeni web projekta DubrovnikCard) koji ima verziju prilagođenu desktop i mobilnoj platformi.

U sustav on line prodaje od njegove implementacije se nisu ulagala značajna sredstva. Sukladno dobrim praksama izgradnje održivih IT sustava, svaki sustav temeljen na informacijskoj tehnologiji, a ovome je IT osnova za funkcioniranje, zahtjeva kontinuirano plansko ulaganje reda veličine 3% do 15% ostvarenih prihoda. Takovo ulaganje omogućit će održavanje i razvoj primjeren tehnološkom okruženju i suvremenim tržišnim trendovima i navikama kupaca.

U on line sustavu prodaje nisu iskorištene prednosti koje ova platforma nudi:

 • Prilagodba ponuđenih usluga
 • Gost mora kupiti jednu od 3 ponuđene kartice koje imaju sadržaje koje gosta možda ne interesiraju ili ih tijekom svog boravka ne stigne koristiti. Možda bi gost želio neku dodatnu uslugu koja je uključena u sustav DubrovnikCard ali primjerice nije u 3-dnevnoj kartici
 • Nema mogućnosti odabira termina posjete pojedinim lokacijama i sadržajima. Ova funkcionalnost za goste daje dodatnu vrijednost jer im se može predložiti u kojim terminima koje lokacije posjetiti s obzirom na očekivane gužve, a s druge strane Gradu Dubrovniku daje konkretnu platformu za upravljanje opterećenjem pojedinim lokacija i javnih površina
 • Integracija DubrovnikCard-a sa sustavima pristupa u muzejima i drugim lokacijama koje kartica uključuje
 • Ulazak u muzej koji je u sastavu kartice se dozvoljava uz predočenje kartice  te se na istoj ručno označava da je kartica iskorištena za određenu lokaciju/muzej. Istovremeno se izdaje standardna ulaznica. Za današnje prilike, ovo je zastarjeli sustav izdavanja karata, koji ne daje potrebne analitičke mogućnosti za planiranje posjeta i upravljanje. Svi korisnici kartice mobilni telefon koriste isključivo da bi pogledali sadržaj koji kartica nudi, kupili karticu, te vaucher dobiven kupnjom zamijenili za fizičku karticu. Sve što sadrži papirnata/plastična kartica može se naći na mobilnom telefonu, korisniku pružiti dodatnu vrijednost, pojednostavniti korištenje, a Gradu Dubrovniku dati vrijedne mogućnosti analize podataka.
 • Otvaranje prema drugim on-line prodajnim kanalima
 • Kartica se u on-line sustavu prodaje samo preko web site-a www.durbovnikcard.com . Site sadrži potrebne funkcionalnosti za cjeloviti sustav naplate i izdavanja vaučera koji korisnik potom zamjenjuje za fizičku karticu u nekom od ovlaštenih ureda. Postoje tehničke mogućnosti da se kao kanal prodaje sustav otvori i za druge siteove specijalizirane za incoming programe za Dubrovnik i okolicu na kojima ima smisla nuditi DubrovnikCard, kao i za druge mobilne aplikacije. Time broj potencijalnih kupaca raste eksponencijalno. Svaki site ili mobilna aplikacija ili uređaj uključen u sustav on line prodaje za  ostvarene transakcije ostvaruje ugovorenu naknadu koja se može iskazati apsolutno, u postotku, u apsolutnoj količini za određeni volumen prodaje ili na neki od drugih načina. Ovime bi se iskoristio potencijal dobro rangiranih siteova tematski vezanih za turističku ponudu Dubrovnika. Isto tako odabirom siteova i uvjeta prodaje moglo bi se utjecati na strukturu gostiju koje odredište želi privlačiti.
 • Za svaku kupovinu kartice on line zna se unaprijed i očekivano vrijeme posjete, što može pomoći boljem planiranju aktivnosti u odredištu, određenim muzejima i lokacijama koji su u ponudi kartice.

Prijedlog rješenja

 • Nadogradnja sustava on line prodaje DubrovnikCard
 • Kod kupovine kartice on line omogućiti odabir usluga koje ulaze u karticu
 • Svaka kartica ima inicijalno neke usluge uključene koje se ne mogu isključiti iz kombinacije koju slaže sam korisnik
 • Svaka usluga ima svoju cijenu inicijalno manju od pojedinačne cijene usluge kupljene van sustava DubrovnikCard.
 • Konačna cijena složenog paketa usluga formira se iz pojedinih odabranih stavki. Na konačnu cijenu moguće je primijeniti dodatni popust. Iznose popusta može konfigurirati UO zadužen za projekt DubrovnikCard i tako dinamički prilagođavati konačne cijene za stvaranje konkurentske ponude u vansezonskim periodima.
 • Kod odabira pojedinog sadržaja korisnik može upisati željeno vrijeme posjete toj lokaciji, ako ta lokacija podržava planiranje i raspoređivanje vremena dolazaka. Sustav će dati podatke o očekivanom broju korisnika na danoj lokaciji u traženo vrijeme. Ovi se podaci prikazuju iz već rezerviranih i odobrenih termina, kao i iz povijesnih podataka o broju posjeta na danoj lokaciji u traženom vremenu.
 • Kartica se nakon kupovine može preuzeti izravno na mobilni telefon, sa svim uključenim atributima i uslugama. Nema potrebe vaučer koji služi kao autentična potvrda kupovine kartice mijenjati za fizičku karticu. Izuzetak je karta za javni gradski prijevoz koja se preuzima na istim mjestima kao i do sada.
 • Izrada sustava za evidenciju korištenja DubrovnikCard
 • Svi muzeji, lokacije i sadržaji uključeni u sustav DubrovnikCard, osim sustava javnog gradskog prijevoza, opremit će se aplikacijom za evidenciju korištenja DubrovnikCard.
 • Aplikacija je izvedena kao mobilna ili web aplikacija.
 • Očitavanjem koda s mobilnog telefona evidentira se da je određeni sadržaj iskorišten. Ta se informacija bilježi i na mobilnom telefonu korisnika kartice i u sustavu muzeja. Ove se informacije naknadno mogu koristiti za analizu navika korisnika kartice prikazujući statističke analize korištenja određenih usluga u ponudi.
 • Ukoliko lokacija podržava planiranje termina dolaska, vrijeme odobreno za danu karticu će se kontrolirati i ovisno o tome omogućiti ulazak. Ovisno o organizaciji ulaza u muzej, mogu postojati posebne linije za ulaz za korisnike kartice koji imaju definirana vremena dolaska. Na taj se način smanjuju gužve na ulazima.
 • Postoji i dalje mogućnost korištenja klasične plastične kartice. Kako je svaka kartica označena jedinstvenom šifrom predstavljenom otisnutim bar kodom, ovaj se kod koristi za utvrđivanje korištenja određenog sadržaja na isti način kao da se radi kartici korištenoj na mobilnom telefonu.
 • Izrada sustava za partnersku prodajnu mrežu
 • Postojeći sustav on line prodaje koji omogućava prodaju samo preko web stranice www.dubrovnikcard.com treba unaprijediti i omogućiti prodaju na drugim siteovima ili mobilnim aplikacijama.
 • Svako prodajno mjesto treba biti registrirano u sustavu DubrovnikCard. Registracijom pri UO i potpisivanjem ugovora s Gradom Dubrovnikom, ili institucijom u vlasništvu grada koja će obavljati posredovanje u prodaji, definirat će se uvjeti prodaje svakog prodajnog mjesta. Po potpisu ugovora prodajno mjesto dobiva pristupne podatke za ugradnju prodajnih funkcionalnosti na svoj web site ili svoju mobilnu aplikaciju.
 • Sve transakcije za ovako prodane kartice se i dalje zaključuju na sustavu on line prodaje DubrovnikCard i novci sjedaju na račun Grada Dubrovnika (ili angažirane institucije u vlasništvu grada). Mjesečnim obračunom vrši se isplata provizije svakom prodajnom mjestu.

Planirane aktivnosti u 2017. godini

 • Provedba natječaja i odabir izvoditelja za nadogradnju sustava prodaje i izvedbu sustava evidencije korištenja. Isporuka izmjena. Start na ograničenom broju muzeja u post sezoni. Analiza rezutata i priprema za primjenu na svim muzejima uključenim u ponudu
 • U narednim godinama treba planirati nužna sredstva za održavanje sustava

Nositelji aktivnosti

 • UO za kulturu
 • DURA

Projicirani rashodi projekta

Aktivnost

2017.

2018.

2019.

Nadogradnja sustava on line prodaje

350 000 kn

70 000 kn

70 000 kn

Izvedba sustava evidencije korištenja DubrovnikCard

250 000 kn

50 000 kn

50 000 kn

Izvedba sustava za razvoj partnerske prodajne mreže

250 000 kn

50 000 kn

50 000kn

Projicirani prihodi projekta

Aktivnost

2017.

2018.

2019.

Prodaja DubrovnikCard Online (uključivo i partner mrežu)

3 700 000 kn

5 500 000 kn

9 500 000 kn

Projicirani prihodi temelje se na pretpostavci rasta online prodaje na sustavu DubrovnikCard s trendom od prethodne dvije godine, te projekcijom efekta uključenja partnerske mreže koja će poboljšati prodaju 10% u 2018. i dodatnih 10% u 2019. Procjena je prilično pesimistična jer u 2017. godini ne računa na efekt povećanja prodaje kroz partner mrežu, te ne računa planirano povećanje cijene DubrovnikCard od 1.3.2017 za koje je već donesena odluka Gradskog vijeća.

  

 • 5.) Projekt : Pilot projekt upravljanja redovima čekanja na ključnim točkama u povijesnoj jezgri

Problem

Povijesna jezgra je dio grada s najvećim opterećenjem broja posjetitelja. Opterećenje je sezonalnog karaktera, s tendencijom proširenja prema krajevima sezone, te prema dosada uočenim trendovima bez rasterećenja u središtu turističke sezone. S obzirom na najavljena kretanja na turističkom tržištu u razdoblju od slijedeće dvije godine, za očekivati je da će se ovaj trend pritiska broja posjetitelja nastaviti. Pojedina mjesta unutar povijesne jezgre su pod naročitim pritiskom stvarajući gužve na ulazu u muzeje i institucije, što prije svega otvara sigurnosni problem, ali sigurno djeluje i na dojam posjetitelja o Dubrovniku kao prezagušenom odredištu u kojem se ni stanovništvo ni gosti neće osjećati ugodno. Još važnije, stanovnicima cijelog gradskog područja se uslijed gužvi otežavaju svakodnevne aktivnosti.

Zanemarivanje ovog problema dugoročno će stvoriti lošu sliku grada koji se ne zna nositi s aktualnim izazovima povećanog turističkog pritiska i nije u stanju čuvati naslijeđenu baštinu. Ovaj su problem prepoznali i predstavnici UNESCO-ove komisije  prilikom posjeta gradu Dubrovniku u studenom 2015., te u svom zaključku o spomenutoj posjeti predložili ograničenje broja posjetitelja povijesne jezgre na 8 000 u jednom danu.

Gradska uprava inicirala je neke projekte koji bi pokušali rasteretiti pritisak turista na povijesnu jezgru, poticanjem organizacije turističkih izleta na druge lokacije van grada. Uz ovaj, potrebno je osmisliti i konkretne mehanizme koji bi učinkovito djelovali na smanjenje gužvi na ključnim točkama u povijesnoj jezgri. Tu se prije svega misli na ulaze u grad na Pilama, Pločama, Poljanu Paska Miličevića kao i prostor oko najposjećenijih muzeja (Knežev Dvor).

Prijedlog rješenja

Turističke grupe i individualci svoje dolaske u povijesnu jezgru i posjete muzejima i drugim gradskim zanimljivostima uglavnom planiraju. Turističke grupe u pravilu vrijeme dolaska i javljaju instituciji u kojoj organiziraju posjet, dok to s individualnim gostima nije slučaj. Svi podaci o planiranim dolascima se sada sustavno ne prikupljaju i ne koriste u organizaciju ulaska u određene muzeje, gradske zidine, … .

Ako bi se podaci o planiranim vremenima dolazaka prikupljali sustavno, mogli bi služiti za raspoređivanje planiranih dolazaka u danu, te na taj način uvesti upravljačke mehanizme koji bi mogli ograničiti broj posjeta u vremenskom intervalu, preporučiti dolazak u drugom terminu i posjetiteljima unaprijed dati podatak o očekivanom broju posjetilaca na određenoj lokaciji.

Sustav upravljanja posjetima koji se temelji na prikupljanju i korištenju plana dolazaka omogućit će slijedeće scenarije:

Scenarij za posjetitelja

 • Posjetitelji kod kupnje ulaznica imaju mogućnost odabra planiranog vremena dolaska. (Kod kupnje DubrovnikCard, ova se mogućnost može nadograditi prema prijedlogu nadogradnje opisanom u prethodnom poglavlju)
 • Kupnja se može obaviti na prodajnom mjestu, na kartomatu ili online. Posebna je prednost on line kupnje ovakvih ulaznica je ta što tada posjetitelj niti ne dolazi do prodajnog mjesta.
 • Nakon što posjetitelj zada željeno vrijeme posjete, sustav će mu odgovoriti o očekivanom broju posjetitelja koji su već rezervirali dolazak na dani termin, a taj će broj povećati za očekivani procijenjeni broj dolazaka posjetitelja koji dolaze na klasični način bez najave. Podaci o očekivanom broju dolazaka se generiraju iz povijesnih podataka  broja posjeta na određeni period/dan u godini te koreliranjem s ostalim čimbenicima koji na to utječu (broj dolazaka s kruzera na određeni dan, broj posjetitelja u odredištu i meteorološki uvjeti).
 • Sustav može onemogućiti kupovinu ulaznice s dolaskom u željeno vrijeme ukoliko je ukupni procijenjeni broj posjetitelja u traženom intervalu veći od onog koji određuje institucija.
 • Ukoliko je ukupni procijenjeni broj posjetitelja u traženom intervalu  unutar dozvoljenih granica, sustav nudi kupovinu takve ulaznice i na samoj ulaznici i u svom sustavu billježi očekivano vrijeme dolaska.
 • Posjetitelj s tako kupljenom ulaznicom dolazi na lokaciju posjete gdje ima mogućnost posebnog ulaza za ulaznice s rezerviranim vremenom dolaska. Takvi posjetitelji ne čekaju u redu za ulaz, već odmah ulaze bez reda čekanja. Posjetitelji koji kupuju kartu na klasični način bez rezerviranog termina, stoje u standardnom redu čekanja.
 • Sustav na ulazu validira prikazanu ulaznicu i posjetitelju omogućava ulaz.

Scenarij za instituciju koja upravlja lokacijom (muzej, gradske zidine, …)

 • Institucija koja upravlja lokacijom može odrediti broj posjetitelja u vremenskom intervalu koji smatra prikladnim kako bi se zadovoljili sigurnosni aspekti te posjetiteljima omogućio kvalitetan potpuni doživljaj lokacije koja se posjećuje
 • Na ulazu u lokaciju postoje dva reda čekanja: jedan za posjetitelje koji ne rezerviraju vrijeme dolaska, a drugi za one koji imaju ulaznice s rezerviranim terminom dolaska (očekivano ovaj red niti ne postoji u fizičkom smislu, jer posjetitelji neće dolaziti i čekati ako imaju predefinirano vrijeme ulaska)
 • Sve ulaznice s planiranim vremenom ulaska se validiraju i posjetiteljima se omogućava pristup lokaciji kroz poseban ulaz
 • Podaci o planiranom vremenu dolaska se koriste za pripremu lokacije jer se unaprijed zna očekivani broj posjetitelja
 • Moguće je cijenama ulaznica s predefiniranim rezerviranim terminima poticati posjetitelje na planiranje vremena dolaska
 • Kod prodaje ulaznica na klasični način na pultu, kupcima se može ponuditi opcija kupovine s rezerviranjem termina, eliminirajući tako fizičke redove čekanja

Prednosti

 • Posjetitelji ne dolaze na lokaciju posjete prije planiranog rezerviranog termina, te tako na tim mjestima ne stvaraju gužve.
 • Institucija koja organizira ulaz na lokaciju ima mogućnost određivanja broja termina koje se daju u rezervaciju.
 • Cjenovnom politikom se može poticati veće korištenje predefinranih termina što u konačnici klasičnu kupovinu može svesti na minimum.
 • Umjesto da čekaju u redovima, posjetitelji će imati više vremena na raspolaganju za posjetu i ponudu drugih lokacija dajući i drugim prostorima na važnosti uz istovremeno smanjenje pritiska na ključne točke.
 • Fizički redovi čekanja će se smanjiti što će imati utjecaj na zadovoljenje sigurnosnih aspekata, bolji doživljaj odredišta i zadovoljnije posjetitelje i stanovništvo.
 • Podaci o planiranom vremenu dolaska se koriste za pripremu lokacije i eventualno organizaciju drugih komunalnih i servisnih službi ukoliko se informacije podijele jer se unaprijed zna očekivani broj posjetitelja.
 • Sustav se može graditi i ispitati na jednoj lokaciji i dobra rješenja primijeniti na većem broju lokacija.

Nositelj projektnih aktivnosti

 • UO za turizam, more i poduzetništvo
 • DURA
 • DPDS kao institucija koja upravlja gradskim zidinama (za realizaciju pilot projekta)

Planirane aktivnosti u 2017. godini

 • Provedba pilot projekta za upravljanje redom čekanja na ulazima na gradske zidine ili na drugoj lokaciji koju odabere Grad Dubrovnik
 • Mogućnost rezervacije termina za ulazak na gradske zidine (poseban sustav rezervacija on-line, kod kupovine na pultu/prodajnom mjestu i on-line za DubrovnikCard)
 • Upravljanje ulascima na tri ulaza na gradskim zidinama (validacija ulaznica)
 • Analitički sustav za prikaz informacija o planiranim posjetama u stvarnom vremenu
 • Priprema projektne dokumentacije za implementaciju rješenja za cijeli sustav Dubrovačkih muzeja

Projicirani rashodi projekta

Aktivnost

2017.

2018.

2019.

Pilot projekt na jednoj lokaciji / muzeju

950 000 kn

   

Skaliranje rješenja na ostale dubrovačke lokacije koje zahtijevaju sustav upravljanja dolascima uz troškove eksploatacije i održavanja sustava

 

400 000 kn

350 000 kn

 • 6.) Projekt : Poticanje domaćih proizvođača u formiranju ponude lokalnih proizvoda na gradskim tržnicama

Problem

Lokalni proizvođači sve su manje prisutni u ponudi izvornih proizvoda ovog podneblja na dubrovačkim tržnicama. Najutjecajniji čimbenici koji smanjuju ponudu lokalnih proizvoda na našim tržnicama su:

 • orijentacija urbanog stanovništva na kupovine u velikim trgovačkim centrima
 • smanjenje ruralnog stanovništva koje zaista proizvodi lokalne prehrambene proizvode
 • komercijalizacija urbanih lokacija u ugostiteljsku djelatnost koja zahtijeva količine daleko veće od onih koje se lokalno mogu proizvesti. Uslijed toga se ugostitelji okreću nabavi u velikim prodajnim lancima i tako u svojoj ponudi imaju prehrambene proizvode koji nemaju doticaja s ovim podnebljem
 • veliku udio turističke potražnje proizvođače motivira u kreiranju ponude namijenjene turistima
 • veliki pritisak na prometnu infrastrukturu destimulira lokalne proizvođače u dolasku na gradske tržnice

Prometnu infrastrukturu grada i županije koristimo za dovoz šlepera robe široke potrošnje iz uvoza zanemarujući vrijednost lokalnih proizvoda. Ponuda proizvoda lokalnog podneblja značajna je za gradsko stanovništvo jednako kao i za lokalne proizvođače, te je treba promatrati kao dio baštine povezujući grad s okolicom danas neprirodno administracijski podijeljene na 4 jedinice lokalne samuouprave, u jednu nedjeljivu cjelinu.

Prijedlog rješenja

Lokalne proizvođače treba poticati na formiranje ponude i jačanje proizvodnih kapaciteta do razine sposobnosti opskrbe cijele hotelske i ugostiteljske djelatnosti u gradu Dubrovniku. Kao prvi korak u tom smjeru potrebno je potaknuti veću ponudu lokalnih proizvoda na gradskim tržnicama. Aktvnosti za ostvarenje ove prve mjere podrazumijevaju:

 • osiguranje financijskih sredstava u proračunu kojima će se lokalnim proizvođačima pokriti slijedeći troškovi dolazaka na gradske tržnice:
 • troškovi placarine koju proizvođači plaćaju
 • troškovi parkiranja
 • osiguranje određenog broja parkirnih mjesta za lokalne proizvođače u vremenu boravka na gradskim tržnicama. Predlažemo da se parkirna mjesta namijenjena taksi vozilima u području u ulici iza Grada namjene lokalnim proizvođačima.

Od tvrtke Sanitat, KLGB Srđ je Grad je zatražila podatke o naplaćenim placarinama u prethodnoj godini. Kako te podatke nismo dobili, procjenu troškova smo napravili samostalno uzimajući u obzir sadašnje stanje na temelju iskustva građana koji redovito kupuju na gradskim tržnicama. S obzirom da mjera ima za cilj povećati ponudu lokalnih proizvoda, projicirani troškovi u 2018. i 2019. rastu.

Aktivnosti u 2018. i 2019. godini trebaju ići u smjeru organizacije klastera lokalnih proizvođača koji bi imao za cilj formiranje konkurentne ponude lokalnih proizvoda namijenjene opskrbi dubrovačkih ugostiteljskih objekata.

Nositelj projektnih aktivnosti

 • UO za turizam, more i poduzetništvo
 • Sanitat Dubrovnik, provedba naplate i evidencija naplaćenih placarina
 • DURA, pomoć u formiranju klastera lokalnih proizvođača koji mogu biti konkurentan dobavljač ugostiteljskim objektima u Dubrovniku

Planirane aktivnosti u 2017. godini

 • Stvaranje kataloga lokalnih proizvođača
 • Financiranje troškova dolaska na tržnice za lokalne proizvođače
 • Izrada projektne dokumentacije za formiranje klastera lokalnih proizvođača

Projicirani rashodi projekta

Aktivnost

2017.

2018.

2019.

Financiranje troškova lokalnim proizvođačima za dolazak na gradske tržnice

300 000 kn

400 000 kn

600 000 kn

 • 7.) Projekt : Implementacija sustava za participativno budgetiranje

Problem

Proračun grada Dubrovnika je javnosti predstavljen u obliku nekoliko dokumenata koji predstavljaju detaljne rashode po pojedinim razdjelima, grupirane po programima i aktivnostima i vrstama rashoda. Takav dokument teško je razumljiv osobama bez određenih znanja iz područja proračunskog računovodstva. Dokumentu koji se objavljuje na web stranicama grada nedostaju jednostavni opisi projekata koji će se proračunom financirati, kao i planirana dinamika i status rješenja pojedinih projekata i aktivnosti. U svrhu predizbornih kampanja ovako objavljeni dokument se nadopunjuje površnim prezentacijama koje iz proračuna izdvajaju projekte koje bi građane trebale uvjeriti kako će se baš ovim slijedećim proračunom rješavati ključni gradski problemi ili pokrenuti davno prepoznati razvojni projekti. To politiziranje i stavljanje razvojnih projekata u politički kontekst, dodatno odvraća građane od sudjelovanja u procesu odlučivanja rezultirajući pasivnim odnosom prema zaštiti javnog interesa pa i u situacijama kada se to čini projektima za koje se rashodi planiraju u samom gradskom proračunu.

Prijedlog rješenja

Prikaz projekata i aktivnosti proračuna treba učiniti jednostavnijim i pristupačnijim građanima. Uz dosad objavljivane dokumente na službenim stranicama grada, potrebno je pripremiti i objaviti dokumente koji jednostavno opisuju pojedine projekte, planiranu dinamiku i status rješavanja, te dokumente redovno ažurirati situacijama s terena o provedbi projekata i tako građanima proračun i njegovu realizaciju zaista prikazati na jednostavan i transparentan način. Navedeno zahtjeva informacijski sustav koji će podržati pripremu, objavu i ažuriranje navedenih funkcionalnosti.

U drugoj fazi projekta isti informacijski sustav može se koristiti za strukturirano prikupljanje prijedloga građana u izradi proračuna koji će ići bottom-up načelom. Ovaj projekt može se pilotirati na razini gradskog kotara za projekte redovnog održavanja i unapređenja infrastrukture, a iskustva na tako stečenom pilotu primijeniti na izradu prijedloga na razini gradskog proračuna.

Za raspis projektne dokumentacije kojom bi se definirali konkretni zahtjevi na sustav prikaza proračuna i prikupljanja prijedloga za izradu proračuna može se angažirati Sveučilište u Dubrovniku ili se raspisati natječaj s fondom nagrada za idejno rješenje. Na osnovu prihvaćene specifikacije iz idejnog rješenja provest će se natječaj za izvedbeno rješenje.

Cijeli proces treba biti praćen aktivnostima udruga civilnog društva koje će promovirati ideju participranja građana u nadzoru proračuna i kreiranju prijedloga proračuna.

Planirane aktivnosti u 2017. godini

 • Provedba nagradnog natječaja za idejno rješenje ili izrada projektne dokumentacije u suradnji sa UNIDU,
 • Natječaj za izvedbeno rješenje,
 • Implementacija Faza I – prikaz aktivnog proračuna, (za očekivati je da će se ova faza završiti u 2018.)
 • Radionice s organizacijama civilnog društva, promotivne aktivnosti

Planirane aktivnosti u 2018. godini

 • Implementacija Faza II – sustav za strukturirano prikupljanje prijedloga proračuna

Nositelji projektnih aktivnosti

 • DURA, za koordinaciju projektnih aktivnosti uključene svih dionika (praktično svi U grada trebaju biti uključeni)
 • UO za proračun i financije za stručnu podršku
 • UO za obrazovanje, sport i socijalnu skrb za angažman vijeća civilnog društva u promoviranju aktivnosti

Projicirani rashodi projekta

Aktivnost

2017.

2018.

2019.

Formiranje specifikacije nagradnim natječajem ili angažmanom projektnog tima UNIDU

150 000 kn

   

Implementacija faza I

200 000 kn

350 000 kn

100 000 kn

Implementacija faza II

 

150 000 kn

200 000 kn

 • 8.)  Projekt : Problemi odlaganja otpada na području grada Dubrovnika

Problem

S obzirom na aktualno stanje s odlagalištem otpada Grabovica, izgledno je da će odlagalište u vrlo skoroj budućnosti biti zatvoreno. Grad Dubrovnik mora iznaći načine odlaganja otpada do konačnog rješenja i izgradnje centra za gospodarenje otpadom koje se planira na lokaciji Lučino Razdolje. Situaciju s neriješenim odlaganjem otpada dodatno problematizira činjenica da je dozvola komunalnom društvu Čistoća Dubrovnik za odlaganje na ovom lokalitetu istekla 2.1.2017. Iznad svega zabrinjava činjenica o pojavi procjednih voda s odlagališta Grabovica u okolišu izvora pitke vode s kojeg se opskrbljuje grad Dubrovnik.

Prijedlog rješenja

Zbog svega navedenog, Grad Dubrovnik mora uvesti hitne mjere vezane uz upravljanje procesima odlaganja otpada koje će smanjiti količinu otpada odvezenog na Grabovicu, te na taj način omogućiti nužne zahvate sanacije koji vode ka zatvaranju ovog odlagališta. Do izgradnje novog odlagališta otpad će biti nužno odvoziti u druga odlagališta u RH koji imaju mogućnost prihvata navedenih količina.

Od UO za komunalne poslove i mjesnu samoupravu i od tvrtke Čistoća, potrebno je dobiti procjenu količina otpada koje će tijekom godine biti potrebno dnevno odvoziti i sukladno tome planirati dostatna financijska sredstva iz gradskog proračuna.

Paralelno s ovom hitnom mjerom, Grad treba pristupiti izradi postrojenja za razdvajanje otpada za koje već postoji lokalitet u općini Župa Dubrovačka. Uz izgradnju postrojenja za razdvajanje i obradu otpada, potrebno je investirati u vozila i opremu za odvojeno prikupljanje otpada. Izgradnja ovog postrojenja je nužna za smanjenje količine otpada koji se odvozi na odlagalište Grabovica, što će omogućiti pravovremenu sanaciju i konačno zatvaranje.

Nadalje, grad se treba zajedno sa Županijom aktivnije uključiti u odabir konačnog rješenja za trajno odlagalište na lokaciji Lučino Razdolje uz nove smanjene količine otpada koje će tamo biti moguće odlagati zahvaljujući izradi postrojenja za razdvajanje u Župi Dubrovačkoj, zadovoljivši na taj način ograničenja postavljena od strane studije utjecaja na okoliš.

Nositelji

 • UO za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu
 • Čistoća Dubrovnik d.o.o.

Planirane aktivnosti u 2017. godini

 • Provedba natječaja za odabir dobavljača usluge odvoza otpada u druga odlagališta RH
 • Uređenje lokacije za pretovar prikupljenog otpada za potrebe odvoza
 • Priprema i odvoz otpada
 • Nabavka

Projicirani rashodi projekta

Aktivnost

2017.

2018.

2019.

Uređenje lokacije za pretovar prikupljenog otpada za potrebe odvoza

2 000 000 kn

   

Priprema i odvoz otpada na ugovoreno odlagalište u RH

20 000 000 kn

18 000 000 kn

18 000 000 kn

Izgradnja i opremanje sortirnice za primarnu selekciju, obradu, odvoz i pražnjenje preuzetog otpada

     
 • 9.) Projekt : Financiranje HGSS-a

Problem

Broj intervencija HGSS Stanice Dubrovnik svake godine raste. Veliki dio potražnih akcija odvija se za domaćim stanovnicima starije životne dobi sklonim demenciji. Porast je dijelom uzrokovan i razvojem turizma koji sve više promovira aktivni odmor na otvorenom. Povećava se broj alpinista, speleologa, brdskih biciklista i ostalih sudionika ekstremnih sportova u prirodi.

Prijedlog rješenja

Za provedbu potrebnih zadaća HGSS-a  propisanih zakonom o HGSS-u i zakonom o civilnoj zaštiti HGSS Stanica Dubrovnik treba ostvariti određene preduvjete kao što su: redovito obnavljanje potrošene ili uništene opreme, potrošnog sanitetskog materijala, održavanje stručnih i psihofizičkih sposobnosti na visokom nivou, uigranost i koordinacija timova, redovito stručno usavršavanje, održavanje hladnog pogona i redovito licenciranje pripadnika HGSS-a. Ovi se zahtjevi ne mogu ostvariti bez osiguranja financijskih sredstava prema godišnjem planu rada.

Prema zakonu o HGSS-u, financiranje su dužne osigurati jedinice lokalne samouprave. Sukladno pripremljenom programu rada koji će odgovoriti svakodnevnim izazovima pred kojima se nalazi HGSS Stanica Dubrovnik, potrebna su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 600 000 kn. Od tog iznosa Grad Dubrovnik s proračunskih pozicija za ovu namjenu treba planirati 450 000 kn.

Planirane aktivnosti u 2017. godini

 • Prema programu HGSS

Projicirani rashodi projekta

Aktivnost

2017.

2018.

2019.

Redovno financiranje rada HGSS

450 000 kn

450 000 kn

450 000 kn

 • 10.) Projekt : Provedba kotarskih izbora

Problem

Gradski kotarevi i mjesni odbori ne funkcioniraju već neko vrijeme otežavajući svakodnevne poslove održavanja komunalne infrastrukture koji su u nadležnosti ovih jedinica lokalne uprave, ali i smanjujući inkluziju građana u procese odlučivanja.

Prijedlog rješenja

Potrebno je kotarske izbore organizirati čim prije.

Planirane aktivnosti u 2017. godini

Projicirani rashodi projekta

Aktivnost

2016.

2017.

2018.

Provedba kotarskih izbora – studeni 2017

 

200 000 kn

 
 • 11.) Projekt : Obnova spomeničke baštine

Prijedlozi projekata

O svim  projektima predloženim ovim dokumentom iz domene obnove spomeničke baštine prethodno su obavljeni razgovori sa Zavodom za obnovu Dubrovnika, te je od te institucije potvrđena spremnost za realizaciju projekata. Svi prijedlozi odnose se na obnovu vrijedne spomeničke baštine jedinstvene za Dubrovnik.

Obnova Doma za starije i nemoćne Domus Christi

Dom od svog osnutka djeluje na adresi Iza Roka 13 već 665 godina. Od prvotnog doma za siromahe (ubožišta) dom je godine 1540. pretvoren u pravu bolnicu.  Postupnim dograđivanjem na i oko zgrade ubožnice građene u 15. st. formirane su tri međusobno povezane zgrade koje čine današnji sklop „Domus Christi“. Kolokvijalni nazivi za prvu su ubožnica, drugu pučka kuhinja, a treću depadans. Ubožnica je najstariji dio sa svodovima u prizemlju. vremenom je dograđivan do današnjeg volumena te ima prvi i drugi kat i neiskorišteno potkrovlje, dok depadans ima prizemlje, prvi kat i neiskorišteno potkrovlje.

Rekonstrukcija cijelog sklopa započeta je 2008. godine od strane korisnika prostora, a u granicama tada osiguranih sredstava. Nastavak radova planira se zbog povećanja broja kreveta i poboljšanja uvjeta korištenja prostora. Povećanje broja kreveta dobit će se spuštanjem razine poda potkrovlja ubožnice i adaptacijom krovne konstrukcije. U tu svrhu je izrađena projektna dokumentacija  s važećom građevinskom dozvolom.

U 2017.g. planira se provesti postupak javne nabave za izvođenje radova te početi proces izvođenja.

Obnova valobrana Kaše

Valobran na ulazu u gradsku luku građen je od kamenih blokova povezanih mortom kojeg je more površinski ispralo. Dužina Kaša iznosi 79 m, a visina 9.5 m na najužem, do 10.9 m na najširim dijelovima. Izgrađen je 1484. godine prema nacrtima gradskog inženjera Paskoja Miličevića, koji je zaštitio luku pomoću dvaju samostalnih objekata, između kojih je more slobodno cirkuliralo odnoseći nečiste vode iz luke. Tijekom 15., 16. i 17. st. objekti su neprestalno popravljani, te je zbog toga odlučeno razorno djelovanje mora umanjiti nabačajem velikog kamenja s pučinske strane. Prvi takvi zahvati izvršeni su 1510. i predstavljaju početak stvaranja školjere, koja se nadopunjavala i proširivala sve do 1810. godine. Godine 1631. gradi se srednji dio Kaša, te se tako dva objekta povezuju u jednu cjelinu. Temeljenje Kaša izvedeno je na drvenom temeljnom roštilju napravljenom od greda crnog bora. Iznad roštilja, do razine mora slaganjem su postavljeni kameni blokovi bez veziva, jer tada dubrovački graditelji nisu poznavali hidrauličko vezivo. Ispunsko ziđe je od lomljenog kamena koji se vadio i obrađivao na otočiću Sv. Petar – Supetar kod Cavtata. Nadmorski dio valobrana građen je kamenom koji je polagan u vapneni mort kojem je dodavana posebna vrsta gline, crvenica. Takav mort vrlo je čvrst i postojan vlažnoj okolini, ali se proces stvrdnjavanja sporo odvija. Upotreba ovog morta izazvala je problem osiguranja nadmorskog dijela valobrana od udara valova i utjecaja vode za duži vremenski period (mort se sušio i do dvije godine). Rješenje je pronađeno u drvenom sanduku bez poklopca – kašeti – koja je štitila objekt 11 godina te je po  njoj i sam valobran dobio ime.

Valobran Kaše je objekt koji luku štiti od udara mora, a ujedno je i fortifikacijski objekt koji je štitio luku u strateškom smislu. Budući da je u izuzetno lošem stanju, prijeti rušenjem što bi dovelo u pitanje funkcioniranje gradske luke. Stoga je potrebno hitno započeti s njegovom obnovom. Projektna dokumentacija je izrađena, a građevinska dozvola konzumirana. Zbog svega navedenog Zavod za obnovu Dubrovnika započeo bi sa sanacijom predmetne građevine u 2017. godini.   

Obnova povijesne kanalizacije

Na prostoru povijesne jezgre grada Dubrovnika postoji sustav odvodnje otpadnih voda koji je izgrađen u 15. stoljeću. Sastoji se od mreže podzemnih kanala koji su zidani kamenom te su zaštićeni kao spomenik kulture nulte kategorije. Ovaj kanalizacijski sustav je i danas u upotrebi i jedini je sustav odvodnje u povijesnoj jezgri. Prema sustavu se ne ponaša odgovorno tj. neadekvatno je korišten i održavan što je dovelo do djelomičnog začepljenja.

U 2017. godini planira se započeti proces čišćenja i utvrđivanja stanja kanala odvodnje u južnom dijelu grada uključujući i Stradun. Temeljem studije iz 1982. godine izračunata je duljina ovog dijela kanala i iznosi cca. 4800 metara. Prilikom prethodnog čišćenja kanala koje se odvijalo 2006. i 2008. godine očišćeno je cca. 150 metara kanala i utvrđeno je da postojeće stanje kanala nije održivo, tj. postoji mogućnost kolapsa sustava.

Tijekom planiranog čišćenja 2017. potrebno je utvrditi točne smjerove i trenutno stanje kanala, te potom izraditi snimku postojećeg kanala kao podlogu za bilo koju narednu projektnu dokumentaciju.

Uređenje ulice Ispod mira na Pustijerni

Ulica Ispod mira na predjelu Pustijerne je zapuštena i neprohodna. Zavod za obnovu Dubrovnika svojedobno je inicirao izradu arhitektonskog rješenja za uređenje ulice. Izvedeno arhitektonsko rješenje dobilo je suglasnost Konzervatorskog odjela u Dubrovniku. S obzirom na postojeću dokumentaciju za uređenjem koja zadovoljava zahtjeve konzervatorske struke, šteta je da se projekt uređenja ulice ne privede kraju i ulica dovede u funkcionalno stanje.

U Proračunu Zavoda za obnovu Dubrovnika potrebno je planirati sredstva za završetak uređenja ulice Ispod mira. Otvaranjem Ulice ispod mira na Pustijerni u interesu je ne samo lokaliteta već i građana čitavog tog gradskoga predjela jer bi se time osigurala protočnost i kroz sve susjedne ulice.

Odabir izrađivača Plana upravljanja povijesnom jezgrom

Proces izrade Plana upravljanja povijesnom jezgrom je u fazi stagnacije. Nedodijeljena proračunska sredstva onemogućavaju nastavak izrade Plana upravljanja. Kao prvi od koraka potrebno je osigurati financijska sredstva za izradu studije nosivog kapaciteta grada, kao zadnji dokument koji će se budućem izrađivaču plana upravljanja staviti na raspolaganje, a nakon toga provesti process nabave i odabira izrađivača plana upravljanja kako bi on bio zgotovljen tijekom 2019., a u funkciji od 2020. godine.

Planirane aktivnosti u 2017. godini

 • Provođenje postupka javne nabave, a početak izvedbe radova obnove na domu za starije i nemoćne  Domus Christi u 2018.
 • Provođenje postupka javne nabave, početak izvedbe radova obnove na valobranu Kaše u 2018.
 • Provođenje postupka javne nabave i radovi na snimci stanja koja će se koristiti za svaku narednu projektnu dokumentaciju, provedba radova čišćenja kanala.
 • Provođenje postupka javne nabave, početak izvedbe radova obnovi ulice u 2018.
 • Provođenje postupka javne nabave, izrada studije nosivog kapaciteta i početak izrade Plana upravljanja u 2018.

Nositelj aktivnosti

 • Zavod za obnovu Dubrovnika

Projicirani rashodi projekta

Aktivnost

2017.

2018.

2019.

Obnova doma Domus Christi

3 000 000 kn

5 000 000 kn

4 000 000 kn

Rekonstrukcija lukobrana Kaše

5 000 000 kn

10 000 000 kn

5 000 000 kn

Sanacija kanalizacije u povijesnoj jezgri

1 000 000 kn

1 500 000 kn

400 000 kn

Uređenje ulice Ispod mira na Pustijerni

50 000 kn

Ovisno o odabranom rješenju

Odabir izrađivača za plan upravljanja povijesnom jezgrom

50 000 kn

Ovisno o odabranom rješenju

Ovisno o odabranom rješenju

12.) Izgradnja protupožarnih puteva

Predlažemo slijedeću promjenu Prijedloga proračuna Grada Dubrovnika za 2017.godinu

Povećanje rashodovne strane proračuna

Program (šifra i naziv) : 104013 –KAPITALNI – PROTUPOŽARNI PUTEVI

Aktivnost / Projekt (šifra i naziv) : 0620KAPITALNI – PROTUPOŽARNI PUTEVI

Oznaka konta  i naziv rashoda : 421 – Građevinski objekti

Šifra izvora sredstava : 61

Novi iznos rashoda: 1.000.000 kn

Obrazloženje

U programu Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine UPRAVNOG ODJELA ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE projekcijom proračuna za 2018. i 2019. dostavljenom uz prijedlog Proračuna za 2017. godinu, koncem 2016.,  predviđa se po 1.000.000 kuna kapitalnih ulaganja u protupožarne putove. Predlažemo da se 1.000.000 kuna osigura za istu svrhu i u 2017.

Budući da u 2018. i 2019. godini Grad Dubrovnik ne postaje vlasnikom nekih novih nekretnina na kojima bi bilo potrebno probijati protupožarne putove, ako postoji potreba izdvajanja po 1.000.000 kuna u 2018. i 2019. godini, onda je za pretpostaviti kako takva potreba postoji i u 2017. godini.

Držimo da takva potreba postoji, odnosno da je kvalitetan sustav protupožarnih puteva najprimjerenija preventivna protupožarna mjera, pogotovo na otocima  koji su obrasli gustom borovom šumom i makijom, a na kojima je intervencija profesionalnih vatrogasaca otežana. Opasnost od požara naročito je povećana ljeti, kada je u najnepovoljnijim klimatskim okolnostima pritisak turista i izletnika na otoke i najveći. Stoga smatramo da ne postoji razlog da se s ovim kapitalnim ulaganjem čeka do 2018. godine.

 • 13.) Projekt : Uređenje parka na “Biskupiji” – pripremni radovi

Područje Sv. Jakova neposredno uz hotel Villa Dubrovnik odnedavno je dobilo još jedan javni pristup pomorskom dobru. Pristup je kroz neprohodno raslinje iskrčen na inicijativu gospara Igora Legaza zalaganjem nekolicine sugrađana uz pomoć stanovnika tog dijela grada. Od sada je tom prokrčenom stazom moguće doći do plaže ispod hotela Villa Dubrovnik. Prolaz svakodnevno koristi lokalno stanovništvo. U razgovorima s Upravom hotela Villa Dubrovnik, iskazan je interes za boljim i primjerenijim uređenjem kako ovog prolaza, tako i cijelog područja parka Biskupija. Osmišljavanjem uređenja parka dobio bi se novi javni prostor namjenjen građanima i posjetiteljima. Iako je inicijativa o uređenju parka dobro primjena, razumljivo je kako bez formalne uloge grada Dubrovnika u tom projektu, hotel ne može poduzeti nikakve konkretne radnje.

S obzirom kako se radi o javnom prostoru s određenim kultuno-povijesnim značajkama, prostoru sa posebnim prirodnim značajkama, potrebno je osmisliti uređenje prostora parka Biskupija i izradu primejrenijeg prolaza do javnog pmorskog dobra.

U ovoj godini moguće je planirati slijedeće radnje

 • Izradu elaborata o bonitetu vegetacije na prostoru parka
 • Izradu elaborata o kuturno-povijesnom značenju navedenog prostora
 • Nužne radove raščišćavanja 4 dolca na području parka

Navedeni elabrati koristit će se kao ulazni dokumenti u procesu izrade programa za natječaj uređenja parka koji bi bio proveden u 2018. godini. Stoga bi u slijedećoj proračunskoj godini trebalo planirati izradu programa i provedbu natječaja za uređenje parka.

S obzirom na dosad izvedene radove građana volontera i zatečeno stanje, procjenjuje se da bi iznos od 70 000 kn bio dostatan za radove nužnog uređenja koje može provesti gradska tvrtka Vrtlar. Za izradu elaborata, predlaže se prvo od odgovarajućeg UO dobiti procjene mogućih troškova.

15.PRILOZI:

KLGB nositelja Ljubomira NIkolića – Srđ je Grad
Dropčeva 8
20 000 Dubrovnik

info@srdjegrad.hr
www.srdjegrad.hr

 

Projekt : CENTAR ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA I ORGANIZACIJOM PROMETA NA PLATOU PILE ( dispečerska služba )

Verzija

Datum

Autor

Opis

1.0

12.11.2015

Tonći Skvrce

Inicijalni prijedlog dostavljen predstavnicima klubova vijećnika Gradskog vijeća grada Dubrovnika

       

UVOD

Na platou se Pila tijekom ljetnih mjeseci događa situacija općeg kaosa, uzrokovana ogromnim brojem autobusa, kombija, taksista i ostalih koji, iskrcavajući goste bez ikakvog plana i reda, kreiraju nepodnošljivu gužvu, te u potpunosti blokiraju nesmetan protok vozila, ljudi i roba. Ono što je nužnost je žurno iznalaženje rješenja za takvo stanje, koje bi bilo primjereno reputaciji i statusu Grada Dubrovnika, te koje bi rezultiralo upravljanjem procesima na platou Pila u potpunosti.

KRATAK OPIS PROJEKTA

Preduvjet za bilo kakvo smisleno praćenje procesa na platou Pila je formiranje CENTRA ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA (dispečerska služba) – u daljnjem tekstu Služba, koja bi bila stručno, kadrovski i tehnički kapacitirana za ovako zahtjevan posao, te koja bi se morala nametnuti kao apsolutni autoritet. Služba bi morala imati bazu podataka svih poslovnih partnera koji svoje goste dovode u Dubrovnik, kako bi u svakom trenutku mogla reagirati prema istima u slučaju operativnih nejasnoća bilo koje vrste. Također, Služba/Grad Dubrovnik mora prethodno imati potpisane ugovore sa svim poslovnim partnerima koji su spremni na poslovnu suradnju, a koji se odnose na zaustavljanje na platou Pila. Osim formiranja Službe, neophodno je uspostaviti IZDVOJENE PUNKTOVE na Dupcu i na mostu Franje Tuđmana, te u Gružu, kako bi projekt u potpunosti bio operativan.

U svakom slučaju, Služba bi se morala nametnuti kao autoritet po pitanju regulacije prometa autobusa koji prevoze goste unutar administrativnih granica Grada Dubrovnika. Služba bi morala tijekom pripremnog perioda (godina dana) kreirati svoju bazu podataka, kontaktirati sve poslovne partnere (agencije i autobusere) u Hrvatskoj i izvan nje, upoznati ih s problematikom, te iskomunicirati pravila ponašanja.

U pravilu, riječ je o slijedećim zaustavljanjima autobusa na platou Pila:

A / Zaustavljanje autobusa sa dnevnim izletnicima (Crna Gora, BIH, susjedne županije, ostali)

B / Zaustavljanje shuttle prijevoza – gosti sa cruisera

C / Zaustavljanje autobusa sa hotelskim gostima u domicilu

KAKO  BI SLUŽBA TREBALA FUNKCIONIRATI ?

a / Zaustavljanje autobusa s dnevnim izletnicima

* Rezervacija slota i kupnja vinjete

* Svaki poslovni partner (autobuser ili agencija) koji dovodi goste izvan Dubrovnika, MORA kontaktirati Službu minimalno 24 sataprije svakog zaustavljanja (po mogućnosti prije), kako bi najavili, dogovorili i usuglasili vremena dolazaka/odlazaka s Pila (tzv. SLOT), u odnosu na raspoloživost i slobodne termine za traženi dan. Poslovni partneri unaprijed znaju programe svojih gostiju u destinaciji, te tako mogu unaprijed rezervirati slot za svoj dolazak na određeni dan. Nakon potvrde dostupnosti slota za traženi dan/termin, poslovni partner kupuje VINJETU.

* Rezervacija slota se može napraviti direktnim kontaktom prema Službi, ili on-line (mobilna aplikacija, web stranica). Na taj način bi se olakšalo pretraživanje raspoloživih slotova.

* Služba bi trebala sukcesivno ažurirati slobodne slotove, kako bi poslovni partneri u svakom trenutku imali ažurirano stanje slobodnih slotova

* Osim na izdvojenoj jedinici/punktu, DNEVNE/POLUDNEVNE VINJETE se mogu kupiti i online (najbolji i najlakši način), te na kartomatima

* Ukoliko se ukaže potreba, osim sezonske, dnevne i poludnevne vinjete, mogu se uvesti i dodatne vrste vinjeta

*U situaciji kada je poslovni partner dogovorio termin slota sa Službom, a nije kupio vinjetu on-line, dužan se zaustaviti prije dolaska na plato Pila na punktu (Most / Dubac), te kupiti DNEVNU / POLUDNEVNU VINJETU (iznos vinjete je predmet dogovora, i nikako ne smije ići na štetu proračuna Grada Dubrovnika) , koju će predočiti prilikom zaustavljanja na Pilama

* Ukoliko je vinjeta uredna, te ukoliko se poslovni partner zaustavi na platou Pila u dogovorenom terminu slota, u tom slučaju Služba nema potrebe za dodatnim aktivnostima / sankcijama.

* Ukoliko, međutim, poslovni partner dogovori i uskladi termin slota sa Službom, ne kupi vinjetu i ne pojavi se u dogovoreno vrijeme na platou Pila, Služba će naknadno, temeljem Ugovora, zaračunati iznos vinjete te ispostaviti račun Poslovnom partneru.

* Ukoliko poslovni partner želi kupiti vinjetu na licu mjesta bez prethodne najave, dispečer u izdvojenoj jedinici / punktu će mu, uz dogovor sa Službom,  to omogućiti ukoliko ima slobodnih slotova.

* Ukoliko se poslovni partner pojavi na platou Pila bez prethodnog kontaktiranja Službe i bez kupljene vinjete, neće mu se dopustiti zaustavljanje na platou Pila.

* Ukoliko se pojavi potreba za dodatnim slotovima tijekom dana vršnog opterećenja, isti se mogu povećati produljenjem promatranog radnog vremena (npr. od 08:00–21:00 umjesto od 08:00–20:00), ili pak smanjenjem vremena zaustavljanja po slotu (10 minuta po slotu, umjesto 15 ili 20 minuta po istom)

* Ukrcaj i iskrcaj na platou Pila

* Poslovni partner ima na raspolaganju 10 minuta za iskrcaj, odnosno 10 minuta za ukrcaj putnika  unutar svakog zakupljenog slota. Dopuštena tolerancija je +/- 5 minuta zbog nepredviđenih gužvi i zastoja, što znači da je ukupno trajanje zakupljenog slota 15 minuta . Nakon što autobus iskrca goste, napušta plato Pila.

* Ukrcaj/iskrcaj na Pločama bi se mogao organizirati isključivo za kombije ( 8 + 1 )

* Najefikasnija procedura u slučaju ukrcaja bi bila da se grupa najprije formira, nakon čega bi se autobus uputio na ukrcaj prema platou Pila, kako se ne bi stvarala nepotrebna gužva. Cijeli proces bi morao biti završen unutar vremena zakupljenog slota.

* Kako ne bi ometao promet ili se parkirao uz prometnice na nedopuštenim mjestima, autobus se usmjerava u pravcu Luke Gruž, gdje mu se osigurava mjesto za parking do povratka po goste na plato Pila, a sve prema zakupljenom slotu.

* Luka Gruž, kao potencijalni parking za autobuse, je samo primjer, budući bi Grad Dubrovnik trebao iznaći adekvatnu lokaciju za potrebe parkinga autobusa između dva slota.

* Jedna od opcija bi mogla biti da se prometnom signalizacijom autobuse u povratku s Pila usmjeri desno na Splitski put i izlaz na Ilijinoj glavici prema Splitu, te odredi mjesto na kojem će čekati povratak na Batahovini. U vršnim opterećenjima raskršća osigurati prometnom policijom.

* Prometna policija će regulirati promet na Pilama u dogovoru sa Gradom Dubrovnikom. Također, turistički (bijeli) policajci će u periodu 01.05 – 31.10. u minimalno dvije smjene kontrolirati mjesta potencijalnih zaustavljanja autobusa (vatrogasci, hotel Hilton Imperial, Zagrebačka ulica), kako bi, u suradnji sa Prometnom policijom spriječili nedozvoljeno zaustavljanje autobusa.

* Kalkulacija broja slotova

Predložena kalkulacija broja slotova je okvirna i podložna izmjenama. Preciznu kalkulaciju broja slotova treba napraviti koristeći egzaktne podatke Sanitata i TZ grada Dubrovnika.

Kalkulacija broja slotova 1 (10 + 5 minuta) :

  Ukupan broj zaustavnih mjesta za autobuse na Pilama u istom trenutku – 9 (provjeriti ovaj broj) zaustavnih mjesta

– Promatrano vrijeme – 08:00 – 20:00 (ukupno 12 sati)

– Ukupan broj dnevnih slotova (10 + 5 min) po zaustavnom mjestu – 48 slotova dnevno

– Ukupan broj dnevnih slotova (10 + 5 min) za sva zaustavna mjesta – 432 slota dnevno

– Ukupan broj dnevnih slotova (10 + 5 minut ) za sva zaustavna mjesta ( u dolasku ) – 216 slotova

– Ukupan broj dnevnih slotova (10 + 5 minuta) za sva zaustavna mjesta ( u odlasku ) – 216 slotova

Kalkulacija broja slotova 2 ( 15 + 5 minuta )

Ukupan broj zaustavnih mjesta za autobuse na Pilama u istom trenutku – 9 zaustavnih mjesta

Promatrano vrijeme – 08:00 – 20:00 (ukupno 12 sati)

Ukupan broj dnevnih slotova (15 + 5 min) po zaustavnom mjestu – 36 slotova dnevno

Ukupan broj dnevnih slotova (15 + 5 min)  za sva zaustavna mjesta – 324 slota dnevno

Ukupan broj dnevnih slotova (15 + 5 minuta) za sva zaustavna mjesta ( u dolasku ) – 162 slota

Ukupan broj dnevnih slotova (15 + 5 minuta) za sva zaustavna mjesta ( u odlasku ) – 162 slota

* Primjeri  ( simulacije )

Kalkulacija broja slotova 1 mogla bi zadovoljiti slijedeće dnevne potrebe za zaustavljanjem:

 • 8000 gostiju s brodova za kružna putovanja (160 slotova u dolasku+160 slotova u odlasku)
 • 1500 dnevnih izletnika (30 slotova u dolasku + 30 slotova u odlasku)
 • 1000 hotelskih gostiju u domicilu (20slotova u dolasku + 20 slotova u odlasku)
 • Preostalih 12 slotova (6slotova u dolasku + 6slotova u odlasku)

Kalkulacija broja slotova 2  mogla bi zadovoljiti slijedeće dnevne potrebe za zaustavljanjem:

 • 6000 gostiju sa brodova za kružna putovanja (120 slotova u dolasku+120slotova u odlasku)
 • 1000 dnevnih izletnika (20 slotova u dolasku + 20 slotova u odlasku)
 • 500hotelskih gostiju u domicilu (10 slotova u dolasku + 10 slotova u odlasku)
 • Preostala 24 slota (12 slotova u dolasku + 12 slotova u odlasku)

Napomena : Kalkulacija je rađena na bazi autobusa od 50 sjedala

b / Zaustavljanje shuttle prijevoza – gosti sa cruisera

Lokalni poslovni partneri (agencije i autobuseri) zatraže i dobiju od Službe vinjetu na početku sezone cruisera za cijelu sezonu (SEZONSKA VINJETA). Cijena sezonske vinjete je predmet pregovora, i nikako ne smije ići na štetu proračuna Grada Dubrovnika. Poslovni partner MORA kontaktirati Službu i ugovoriti slotove minimalno tri mjeseca prije početka sezone cruisera, kako bi najavili, dogovorili i usuglasili vremena dolazaka/odlazaka sa Pila (tzv. slot), u odnosu na raspoloživost i slobodne termine za traženi dan.

Poslovni partneri unaprijed znaju programe svojih gostiju u destinaciji, te mogu na vrijeme i unaprijed rezervirati slot za svoj dolazak. Poslovni partner ima na raspolaganju 10 minuta za iskrcaj, odnosno 10 minuta za ukrcaj putnika unutar slota. Dopuštena tolerancija je +/- 5 minuta zbog nepredviđenih gužvi i zastoja. Vidi ostale varijante.

c / Zaustavljanje autobusa s hotelskim gostima u domicilu

Lokalni poslovni partneri (agencije i autobuseri) zatraže i dobiju od Službe vinjetu na početku turističke sezoneza cijelu sezonu (SEZONSKA VINJETA). Cijena sezonske vinjete je predmet pregovora, i nikako ne smije ići na štetu proračuna Grada Dubrovnika. Poslovni partner MORA kontaktirati Službu i ugovoriti slotove minimalno tri mjeseca prije početka sezone, kako bi najavili, dogovorili i usuglasili vremena dolazaka/odlazaka s Pila (tzv. slot), u odnosu na raspoloživost i slobodne termine za svaki pojedini dan. Za svaku dodatnu, AD HOC grupu, lokalni poslovni partneri su dužni kontaktirati Službu odmah po potvrdi rezervacije grupe, kako bi mogli zakupiti preostale slotove na vrijeme.

Poslovni partneri unaprijed znaju programe svojih gostiju u destinaciji, te mogu na vrijeme i unaprijed rezervirati slot za svoj dolazak. Poslovni partner ima na raspolaganju 10 minuta za iskrcaj, odnosno 10 minuta za ukrcaj putnika unutar slota. Dopuštena tolerancija je +/- 5 minuta zbog nepredviđenih gužvi i zastoja. Vidi ostale varijante.

SIGNALIZACIJA

Svijetleća signalizacija bi bila postavljena na više mjesta uzduž magistrale iz pravca Debelog brijega i Neuma. Ista bi sugerirala vozačima autobusa koji dolaze iz tih pravaca kolika je udaljenost do izdvojene jedinice (punkta), gdje mogu kupiti vinjete za iskrcavanje na Pilama.

CENTAR ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA ( dispečerska služba ) – IZVRŠITELJI

Minimalan broj izvršitelja :

– Jedan (1) Voditelj

  3 izvršitelja (centrala / dispečeri)

– 11 djelatnika na punktovima (3 Most Franja Tuđmana / 3 Dubac / 3 Gruž / 1 zamjena)

UKUPNO :  15 izvršitelja u sezoni

CENTAR ZA UPRAVLJANJE POSJETITELJIMA (dispečerska služba) – OPREMA

– Služba bi bila smještena u prostorijama TZ grada Dubrovnika na Brsaljama zbog bolje operativnosti

– Služba bi trebala biti u potpunosti tehnički opremljena prema najvećim svjetskim standardima

(software,kamere, sustav interne komunikacije, sustav naplate vinjeta na punktovima)

– Izdvojene jedinice (punktovi) na Dupcu i na Mostu Franje Tuđmana, te Gružu

– Izdvojene jedinice (punktovi) bi bile smještene u kućicama prilagođenima za tu djelatnost

– Djelatnici na izdvojenim jedinicama (punktovima) bi izdavali i naplaćivali vinjete poslovnim subjektima

EKOLOŠKI AUTOBUSI

Ukoliko bi se sezona produžila na više od 8 mjeseci, Grad bi imao računicu kupiti ekološke autobuse koji će voziti relaciju Luka-Grad, a u zimskim mjesecima rotirati se na servisu i u gradskoj vožnji, sve do potpunog prelaska na ekološke autobuse u gradskoj i prigradskoj vožnji.

OBRAČUN

Obračun se pravi na kraju sezone za cijeli promatrani period, a temeljem evidencije koju posjeduje Služba. Međutim, poslovni partner je dužan potpisati mjesečnu evidenciju zaustavljanja koja se odnosi na njegovu agenciju. Temeljem usaglašenih mjesečnih evidencija zaustavljanja, poslovni partneri uplaćuju cijeli iznos za promatrani period u proračun Grada Dubrovnika jednokratno.

NAMJENA PRIHODA OD  ZAUSTAVLJANJA  AUTOBUSA

Prihod od zaustavljanja autobusa na platou Pila se MORA reinvestirati isključivo u rad Centra za upravljanje posjetiteljima (dispečersku službu), kao i u poboljšanja sustava regulacije prometa oko Grada Dubrovnika. U niti jednom se slučaju Služba ne smije promatrati kao još jedan profitni centar.

KLGB nositelja Ljubomira NIkolića – Srđ je Grad
Dropčeva 8
20 000 Dubrovnik

info@srdjegrad.hr
www.srdjegrad.hr

Projekt : DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL

 1. 18.Sadržaj

UVOD 5

KRATAK OPIS PROJEKTA 6

PROGRAM DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA 6

a / Prvi dan (ponedjeljak) 6

b / Drugi dan (utorak) 6

c / Treći dan /(srijeda) ……………………………………………………………………………………6

d / Četvrti dan (četvrtak) ………………………………………………………………………………………7

e / Peti dan (petak) ………………………………………………………………………………………7

f / Šesti dan (subota) …………………………………………………………………………………….7

g / Sedmi dan (nedjelja)………………………………………………………………………………….7

PROJEKCIJA RASHODA 8

PROJEKCIJA PRIHODA (destinacija) 8

METODOLOGIJA I DINAMIKA 9

MARKETING 10

MARKETING PLAN 10

Naziv projekta

DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL

Opis projekta

PRIREDBE I MANIFESTACIJE

Nositelj projekta

UO ZA KULTURU  / UO ZA TURIZAM

Odgovorna osoba

VODITELJ PROJEKTA / PROJECT MANAGER

Period pripreme projekta

GODINA DANA

Termin održavanja

PROSINAC 2016 ( drugi tjedan ) ili SIJEČANJ 2017 ( drugi tjedan )

Trajanje projekta

SEDAM DANA

Ukupan planirani budget

1.697.500,00 Kn bruto

 • Uvod

Projekt DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL bi bio važna sastavnica programa DUBROVAČKOG ZIMSKOG FESTIVALA, i kao takav nositelj aktivnosti u sklopu zimske CITY BREAK ponude Grada Dubrovnika. Osnovna je IDEJA  osmisliti međunarodni Festival na kojem bi nastupila velika imena domaće i svjetske glazbene scene, čiji bi nastupi bili „bez struje„ i kao takvi u potpunosti specifični i drugačiji. Također, sastavni dio programa Festivala bi bila ROCK AKADEMIJA za najmlađe (bubnjevi, klavijature, gitara, bas gitara), gostovanje DORF-a (Festivala dokumentarnog rock filma), izložba ROCK FOTOGRAFIJE, te živi nastupi izvođača, od lokalnih demo grupa, preko etabliranih lokalnih, nacionalnih, regionalnih i međunarodnih glazbenika.  CILJ ovog Festivala je privlačenje poklonika kvalitetne rock glazbe iz Hrvatske i okolnih zemalja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Slovenija, Austrija, Italija) tijekom prosinca/siječnja na jedan tjedan prepun tematskih događanja i dobre žive svirke u Dubrovnik. Dostupnost iz europskih i svjetskih zemalja bit će uvelike olakšana i jeftinija uvođenjem zračne linije  iz Frankfurta tijekom zime. Programski, projekt prati i u skladu je s kandidaturom Dubrovnika za EPK 2020. godine.

Projekt bi bilo najvećim dijelom financiran sredstvima UO za KULTURU. Također, bio bi kandidiran Hrvatskoj turističkoj zajednici u sklopu godišnje POTPORE MANIFESTACIJAMA. Nadalje, potpora bi bila zatražena od strane TZ grada Dubrovnika, Župnije dubrovačko–neretvanske, te TZ županije dubrovačko–neretvanske.

Također, u sklopu marketinških aktivnosti bi se izradio SPONZORSKI KATALOG koji bi definirao načine „vidljivosti„ potencijalnih sponzora u projektu, najkasnije tijekom lipnja bi se napravila prezentacija SPONZORSKOG KATALOGA svakom potencijalnom sponzoru, s ciljem dogovoranja poslovne suradnje.

 • Kratak opis projekta

DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVAL bi trajao sedam dana, a programi bi se odvijali u jutarnjim, poslijepodnevnim i večernjim satima. Moguće lokacije za održavanje unplugged koncerata bi bile Klub Lazareti, Kazalište Marina Držića i Revelin club, za filmski program kino Visia, a za ostale programe obnovljene lađe u Lazaretima. Glazbeni programi bi započinjali u 21:00, te trajali do 23:00, odnosno 24:00.

PROGRAM DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA :

 • Prvi dan /ponedjeljak
 • 10:00 – press konferencija
 • 10:00 13:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu ( jutarnja grupa ) – Lazareti
 • 17:30 – Otvaranje izložbe ROCK FOTOGRAFIJE – Lazareti
 • 17:00 – 20:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu ( poslijepodnevna grupa ) – Lazareti
 • 21:00 – 24:00 – nastup mladih demo bendova – Klub Lazareti
 • 24:00 – zatvaranje prvog dana festivala DUBROVNIK UNPLUGGED
 • Drugi dan / utorak
 • 10:00 – 13:00– ROCK AKADEMIJA za djecu ( jutarnja grupa ) – Lazareti
 • 17:00 – 20:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu ( poslijepodnevna grupa ) – Lazareti
 • 19:00 – Otvaranje DORF-a – dvorana VISIA
 • 19:15 – 20:30 – DORF – projekcije dokumentarnih rock filmova
 • 20 :30 – 21:00 – osvrt na prikazane filmove, najava sutrašnjih filmova
 • 21:00 – 24:00 – unplugged nastupi grupa GRUHAK/FEREDON- Klub Lazareti
 • 24:00 – zatvaranje drugog dana festivala DUBROVNIK UNPLUGGED
 • Treći dan / srijeda
 • 10:00 – 13:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu ( jutarnja grupa ) – Lazareti
 • 17:00 – 20:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu ( poslijepodnevna grupa ) – Lazareti
 • 19:00 – 20:30  DORF – projekcije dokumentarnih rock filmova ( II dan )
 • 20 :30 – 21:00 – osvrt na prikazane filmove, najava sutrašnjih filmova
 • 21:0024:00 – unplugged nastup grupe VALETUDO/SILENTE – Kazalište Marina Držića
 • 24:00 – zatvaranje trećeg dana festivala DUBROVNIK UNPLUGGED
 • 24.00 – Rock party (Dionysus Rock klub)
 • Četvrti dan  / četvrtak
 • 10:00 – press konferencija / najava zadnja tri dana DUBROVNIK UNPLUFGGED festivala
 • 10:00 – 13:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu ( jutarnja grupa ) – Lazareti
 • 17:00 – 20:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu ( poslijepodnevna grupa ) – Lazareti
 • 19:00 – 20:30 – – projekcije dokumentarnih rock filmova ( III dan )
 • 20 :30 – 21:00 – osvrt na prikazane filmove, najava sutrašnjih filmova
 • 21:0023:00 – unplugged nastup grupe PARNI VALJAK – Kazalište Marina Držića
 • 23:00 – zatvaranje trećeg dana festivala DUBROVNIK UNPLUGGED
 • 23.00 – Rock party (Buzz bar)
 • Peti dan  / petak
 • 10:00 – 13:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu ( jutarnja grupa ) – Lazareti
 • 17:00 – 20:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu ( poslijepodnevna grupa ) – Lazareti
 • 19:00 – 20:30 – projekcije dokumentarnih rock filmova ( IV dan )
 • 20 :30 – 21:00 – osvrt na prikazane filmove, najava sutrašnjih filmova
 • 21:0023:00 – unplugged nastup grupe DUBIOZA KOLEKTIV– Culture Club Revelin
 • 23:00 – zatvaranje trećeg dana festivala DUBROVNIK UNPLUGGED
 • Šesti dan  / subota
 • 10:00 – 13:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu ( jutarnja grupa ) – Lazareti
 • 17:00 – 20:00 – ROCK AKADEMIJA za djecu ( poslijepodnevna grupa ) – Lazareti
 • 19:00 – 20:30 – projekcije dokumentarnih rock filmova ( V dan )
 • 20 :30 – 21:00 – osvrt na prikazane filmove
 • 21:0023:00 – unplugged nastup internacionalne zvijezde – COWBOY JUNKIES – Culture Club Revelin
 • 23:00 – zatvaranje trećeg dana festivala DUBROVNIK UNPLUGGED
 • Sedmi dan  / nedjelja
 • 11 :00 – završna press konferencija
 • 11:30 – dodjela diploma sudionicima ROCK AKADEMIJE
 • 12:00 – prigodni cocktail
 • 13:00 – zatvaranje DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA

*imena izvođača su indikativna

 • Projekcija rashoda – ( 3 lokalna + 1 nacionalni + 1 regionalni + 1 internacionalni izvođač  )

OPIS

Cijena  netto

Količina

Ukupno netto

PDV

Ukupno

Trošak domaćih izvođača ( lokalni )

12.000,00

3

36.000,00

9.000,00

45.000,00

Trošak nacionalnog izvođača

40.000,00

1

40.000,00

10.000,00

50.000,00

Trošak regionalnog izvođača

50.000,00

1

50.000,00

12.500,00

62.500,00

Trošak internacionalnog izvođača

650.000,00

1

650.000,00

162.500,00

812.500,00

Trošak avio karata za izvođače

2.500,00

20

50.000,00

12.500,00

62.500,00

Trošak izložbe rock fotografije

10.000,00

1

10.000,00

2.500,00

12.500,00

Trošak DORF-a

20.000,00

1

20.000,00

5.000,00

25.000,00

Trošak rock – akademije

20.000,00

1

20.000,00

5.000,00

25.000,00

Smještaj za izvođače ( tri noći, 1oo € noć )

2.250,00

20

45.000,00

11.250,00

56.250,00

Trošak tehnike

75.000,00

1

75.000,00

18.750,00

93.750,00

Trošak najma prostora

5.000,00

3

15.000,00

3.750,00

18.750,00

Trošak catering-a

4.000,00

3

12.000,00

3.000,00

15.000,00

Trošak transfera u destinaciji

200,00

50

10.000,00

2.500,00

12.500,00

Troškovi marketinga

200.000,00

1

200.000,00

50.000,00

250.000,00

Trošak osiguranja

75.000,00

1

75.000,00

18.750,00

93.750,00

Razno

50.000,00

1

50.000,00

12.500,00

62.500,00

UKUPNO TROŠKOVI PROJEKTA

       

1.697.500,00

 • Budget je sastavljen u dobroj vjeri  prema dostupnim inputima , te može bitipredmetom izmjena i dopuna
 • Projekcija prihoda

Projekcija prihoda bi se trebala temeljiti na slijedećim pretpostavkama :

*  Broj gostiju u Dubrovniku za doček Nove godine – između  3500 – 4000 dnevno (za usporedbu)

*  Planirani broj gostiju tijekom održavanja DUBROVNIK UNPLUGGED festivala – 1800 dnevno (3 dana)

*  Trajanje DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA – 7 dana (priložena kalkulacija se odnosi samo na tri

    zadnja dana)

*  Planirani broj noćenja tijekom održavanja DUBROVNIK UNPLUGGED festivala – 5400 noćenja (3 noći)

* Planirani prihod od smještaja :

– Planirani broj gostiju dnevno – 1800

– Ukupan broj potrebnih smještajnih jedinica dnevno – 900

– Ukupan broj smještajnih jedinica u hotelima – 270 (30%)

– Ukupan broj smještajnih jedinica u privatnom smještaju –630 (70%)

– Prihod od smještajnih jedinica u hotelima – 486.000,00 Kn (270 x 3 noći x 80 € x 7,5)

– Prihod od smještajnih jedinica u privatnom smještaju – 567.000,00 Kn (630 x 3 x 40 € x 7,5)

* Planirani prihod od hrane & pića:

– Planirani broj gostiju dnevno – 1800

– Minimalan iznos potrošen za potrebe hrane i pića po osobi dnevno – 100 Kn

– Ukupan prihod od hrane i pića – 540.000,00 Kn za tri dana trajanja festivala

* Prihod od boravišne pristojbe

– Planirani broj noćenja ( tri noći ) – 5400

– Iznos boravišne pristojbe po noćenju – 7 Kuna

– Ukupan prihod od BP za tri udarna dana trajanja Festivala – 37.800,00 Kn

*  Ostali prihod ( suveniri, ulaznice, razno ) – 90.000,00 Kuna

* Planirani prihod od prodaje ulaznica

A /  Broj prodanih ulaznica (koncert četvrtak) – 1100

– Cijena ulaznice – 150 Kn

Prihod od prodanih ulaznica (koncert četvrtak) – 165.000,00 Kuna

B /Broj prodanih ulaznica (koncert petak) – 1100

– Cijena ulaznice – 200 Kn

– Prihod od prodanih ulaznica (koncert petak) – 220.000,00

C / Broj prodanih ulaznica (koncert subota) – 1100

– Cijena ulaznice – 300 Kn

Prihod od prodanih ulaznica (koncert subota) – 330.000,00 Kn

Okvirna procjena ukupnih prihoda za destinaciju : 2.435.800,00 Kuna

 • Metodologija & dinamika

Godinu dana prije početka festivala, Voditelj projekta bi morao započeti sa operativnim aktivnostima oko samog projekta. Najvažniji dio posla je :

 • određivanje i dogovor oko imena domaćih i stranih izvođača
 • planiranje novaca za Festival u financijskom planu UO za turizam
 • kontaktiranje stranih izvođača preko njihovih managera
 • dogovaranje i usklađivanje termina nastupa
 • potpisivanje predugovora
 • rezervacija avio karata za strane izvođače
 • određivanja stožernog hotela Festivala
 • dogovaranje neophodne tehnike
 • dogovaranja smještaja za sve glazbenike
 • dogovaranje i usklađivanje termina sa domaćim izvođačima
 • dogovaranje oko catering-a za izvođače u backstage-u
 • dogovaranje oko mjesta održavanja press konferencije
 • dogovaranje oko marketinške strategije i aktivnosti
 • dogovaranje i osmišljavanje sponzorskih paketa
 • rezerviranje mjesta održavanja nastupa
 • definiranje potreba u backstage-u izvođača
 • ostalo

Ovaj operativni dio na pripremi projekta mora započeti izglasavanjem Proračuna grada Dubrovnika za 2016. godinu.

 • Marketing

Jedna od najbitnijih sastavnica ovog projekta je MARKETING, budući bi se kvalitetno odrađenim marketinškim aktivnostima procjenjeni trošak projekta (1.697.500,00 kuna) mogao uvelike smanjiti.

Ponajprije bi trebalo napraviti MARKETING PLAN sa MEDIA PLANOM, kako bi se odredile smjernice glede marketinških aktivnosti na projektu. Paralelno, moralo bi se raditi na SPONZORSKOM KATALOGU, koji bi se sastojao od tekstualnog dijela sa detaljno pojašnjenim paketima, te dijela koji vizualno pojašnjava svaki pojedinačni paket.

Sa sponzorskim katalogom koji bi trebao biti zgotovljen najkasnije do lipnja bi se onda krenulo prema komercijalnim subjektima, kako bi se lakše prezentirao projekt DUBROVNIK UNPLUGGED te uvjerilo komercijalne subjekte da se uključe u projekt sponzorirajući neku od navedenih aktivnosti.

Troškovi koji mogu biti značajno smanjeni uspješnim marketinškim aktivnostima su  troškovi avio karata (Croatia Airlines), troškovi smještaja, cateringa, transfera, tehnike.

MARKETING PLAN bi također uključivao slijedeće aktivnosti:

 • Offline komunikacija
 • predstavljanje projekta na selektivnim TV kanalima i ostalim tiskanim materijalima, domaćim i međunarodnim
 • predstavljanje projekta na selektivnim radio postajama (jingle), domaćim i međunarodnim
 • Odnosi s javnošću & newsletter

Brošure i tiskani materijali

 • tiskanje plakata koji bi bili izvješeni na publicitetima, ali i u hotelima i agencijama
 • tiskanje višejezičnih flyera koji bi  se djelili u TIC-evima, u hotelima i agencijama
 • predstavljanje programa DUBROVNIK UNPLUGGED u turističkim vodičima putem plaćenog oglasa

Outdoor

 • korištenje CITY LIGHTeva raspoređenih po Gradu za promociju programa
 • jumbo plakati  i billboardi na lokacijama u Gradu, Županiji i Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori
 • Online komunikacija

Internet oglašavanje

 • predstavljanje programa putem društvenih mreža (FACEBOOK, TWITTER…)
 • predstavljanje projekta na portalima važnim za promociju destinacije 

Web stranice

 • predstavljanje DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA  na stranicima TZGD
 • predstavljanje DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA na stranicima Grada Dubrovnika
 • predstavljanje DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA na stranicima Županije Dubrovačko–neretvanske
 • predstavljanje DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA na stranicima TZŽ Dubrovačko-neretvanske
 • predstavljanje DUBROVNIK UNPLUGGED FESTIVALA na stranicima HTZ-a

Info kolaterali

 • predstavljanje projekta kroz dizajn e-materijala (multimedijalni sadržaj, personalizirani sadržaj) prilagođenih za mobilne aparate i druge elektronične prijenosne uređaje
 • predstavljanje projekta preko oglašavanja u potpisu poslovnog e-maila svakog djelatnika TZG D i  Grada Dubrovnika

Dokumentacija:

SJG Prjedlozi Projekata i Amandmana za Proracun2017 uvod

SJG-PrjedloziProjekataiAmandmana-Proracun2017

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.