Srđ je Grad

SENZACIONALNO Što se dogodilo? Ne znamo!

Od ožujka 2009. godine, kada je sklopljen ugovor između Grada Dubrovnika i Razvoj Golf d.o.o. o davanju koncesije za obavljanje ugostiteljske ili hotelske djelatnosti u tvrđavi Imperijal na Srđu, prošlo je već 11 godina. 

Od srpnja 2013. i donošenja zloglasnoga Urbanističkoga plana uređenja platoa Srđa (UPU), prošlo je već sedam godina, a od srpnja 2015. kada je na inzistiranje vijećnika Srđevaca jednoglasno donesena odluka o čuvanju dijela prostora tvrđave za smještaj Muzeja domovinskoga rata, prošlo je već pet godina. 

Uz to, već punih pet godina naši vijećnici traže da se utvrdi kako je ugovor između Grada Dubrovnika i Razvoj Golf d.o.o. o davanju koncesije raskinut sam po sebi.  Naime,  člankom 4.2 spomenutoga Ugovora o koncesiji izrijekom se navodi da se isti raskida sam po sebi te se ugovorne stranke oslobađaju svih obveza iz Ugovora ili u svezi s Ugovorom ukoliko donošenjem UPU-a ne bude predviđeno obavljanje djelatnosti iz članka 4.1. 

A donošenjem UPU-a 30. srpnja 2013. godine predviđeno je da se tvrđava Imperijal rekonstruira i dobije novu, pretežito kulturnu namjenu sukladno konzervatorskim uvjetima. Znači: pretežito kulturnu, a ne ugostiteljsku ili hotelsku djelatnost.

Ni na jednoj sjednici do danas vijećnici Gradskoga vijeća nisu prihvatili prijedlog o uvrštavanju točke o raskidu koncesijskoga ugovora na dnevni red, ali, eto – danas se i to dogodilo.

Nadamo se da je to znak da su vijećnici Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika nakon pet godina sazreli i donijeli odgovoran stav u vezi tog nepovoljnog koncesijskog ugovora i da je taj stav zasnovan na zaštiti javnoga interesa svih građana, odnosno interesa Grada Dubrovnika, a ne nečijeg drugog!

Današnja će rasprava o toj točki dnevnoga reda, za koju smo se nakon pet godina napokon izborili,  to i pokazati. Ostaje nam samo da čekamo, gledamo i slušamo! 

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.