Srđ je Grad

Sanitat pljačka građane i izigrava Ustav i Zakon Republike Hrvatske

Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku, objavljena u Službenom glasniku Grada Dubrovnika, br: 12/09. (dalje Odluka), akt je koji je u nesuglasju s čitavim nizom zakonskih propisa iz područja sigurnosti prometa na cestama, obaveznih odnosa, zaštite potrošača, lokalne samouprave, općih upravnih poslova, pa i samog Ustava RH. To je uostalom, suprotno tvrdnjama direktora društva Sanitat d.o.o. Dubrovnik (dalje Sanitat), potvrdila i nedavna presuda Općinskog suda u Dubrovniku. S obzirom na to da Sanitat postupa u skladu s takvom Odlukom, a često i mimo Odluke, provodeći samovolju nad građanima Dubrovnika, neosporna je činjenica da je ne samo naplaćivanje tzv. dnevne karte, nego i cjelokupno poslovanje Sanitata u dijelu koji se odnosi na naplatu i nadzor nad parkiranjem vozila „bezobrazna pljačka građana i grubo izigravanje Ustava i
Zakona“ .

U nastavku ćemo se osvrnuti samo na nekoliko eklatantnih odredbi sporne Odluke koje svako postupanje u skladu s istom kvalificiraju kao protuzakonito.

Naplata parkinga bez valjane suglasnosti MUP-a

Kao prvo, opće je poznata činjenica da je dio parkirališna mjesta na kojima u Sanitat uime Grada Dubrovnika vrši naplatu i nadzor nad parkiranim vozilima označen na mjestima na kojima ona, sukladno članku 82. i 84. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, ne smiju biti: primjerice na udaljenosti manjoj od 5 m od obilježenog pješačkog prijelaza (na više mjesta u gradu) ili u uskim dvosmjernim ulicama gdje se zbog parkiranih vozila vozila u kretanju ne mogu mimoići (Kineski zid). Iz toga je razvidno da je sporna Odluka donesena bez prethodno pribavljene suglasnosti MUP-a, iako je navedena suglasnost zakonski (čl. 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama) preduvjet za donošenje Odluke.

Naplata parkinga na zemljištu u vlasništvu privatnih i pravnih osoba

Nadalje, opće je poznata činjenica da Sanitat uime Grada Dubrovnika vrši naplatu i nadzor nad vozilima koja su parkirana na zemljštu koje ne pripada nerazvrstanim cestama, kojima sukladno članku 100. i 101. Zakona o cestama upravlja Grad. U velikom broju slučajeva radi se o zemljištu u vlasništvu pravnih ili privatnih osoba. Riječ je, koliko je nama poznato, o dijelu parkirališnih mjesta iza RK Minčeta, u ulici Bana Jelačića preko puta zgrade Suda, kod bivše pekare Kisić u Gružu, kao i o prostoru na „parkingu“ na Gradcu. Takvih mjesta zasigurno ima i više pa ovim putem pozivamo sve vlasnike zemlje na kojoj Sanitat vrši naplatu i nadzor nad parkiranim vozilima da pokrenu odgovarajuće postupke zaštite svojih vlasničkih prava.

Naplata parkinga na neoznačenim ili nepravilno označenim parkirališnim mjestima

Napokon, osim na zemlji u tuđem vlasništvu, Grad Dubrovnik člankom 4. stavak 6. sporne Odluke koja propisuje da izvanulična javna parkirališta s naplatom mogu biti i neasfaltirana (tj. bez horizontalne signalizacije) daje sebi za pravo putem Sanitata vršiti naplatu i nadzor nad parkiranim vozilima na neoznačenim ili nepravilno označenima parkirališnim mjestima (cijeli Burbon, Gradac, iza RK Minčeta, a neko vrijeme i ledina oko Stadiona), što je u nesuglasju s normom HRN U.S4.234/80 – Oznake na kolniku – Ostale oznake – Obilježavanje mjesta za parkiranje, koja propisuje način obilježavanja parkirnih mjesta. Navedeni članak 4. stavak 6. samo dodatno svjedoči o tome da za donošenju sporne Odluke ne postoji prethodna suglasnost MUP-a.

Ovim putem pozivamo sve građane Dubrovnika da se uključe u provjeravanje i označavanje mjesta na kojima se nelegalno naplaćuje parking. U mapi na priloženom linku mogu dobiti informacije o tome kako sudjelovati u ovoj akciji:
https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zD9UL1LmzcRQ.kivzughhrVdo

Nezakonita dnevna karta

O nezakonitosti tzv. dnevne parkirališne karte na ovom mjestu nije potrebno govoriti. Odluka sutkinje/suca Općinskog suda u Dubrovniku po tom je pitanju nedvosmislena. Valja se, međutim, osvrnuti na priopćenje direktora Sanitata Valentina Dujmovića koje je uslijedilo nakon objave presude. Gospodinu bi Dujmoviću trebalo, premda očito nije, biti poznato da sudske presude nisu tajne. Štoviše, demokratska je praksa, o čemu gospodin Dujmović očigledno nema niti teorijskih niti praktičnih spoznaja, javno objaviti sve presude koje svojim implikacijama utječu na promjenu društvene svijesti, odnosno uspostavljaju nove standarde u životu zajednice. A ova je presuda par excellence takva – nakon nje ništa više neće biti isto (a to je ono čega se politički instalirani direktori javnih gradskih tvrtki najviše boje). Stoga je njezino objavljivanje stvar javnog interesa.

Osim čovjeka na meti je i istina

Kako politički aparatčici još uvijek akumuliraju izvjesnu moć, ne čudi da je, pogotovo kad su suočeni s izvjesnim porazom, pokušavaju ispoljiti pod svaku cijenu. Tako se na meti direktora Sanitata našao gospodin odvjetnik Ivica Ban koji je u više navrata pokazao visoko razvijenu građansku svijest, javno upozoravajući na niz nezakonitosti u radu državnih tijela, pa tako i na nezakonitost ove odluka Gradskog vijeća. Kako to obično biva, osim čovjeka, na meti se našla i istina. Presudom nije samo ukinut platni nalog i odbijen tužbeni zahtjev Sanitata, kako to interpretira Dujmović, nego je Sud svoj pravorijek obrazložio nezakonitošću sporne Odluke. Nedvojbeno je dakle, suprotno tvrdnjama direktora Sanitata, da je presuda protiv Sanitata potvrdila da je sporna Odluka jedan nezakoniti opći akti Grada Dubrovnik. Stoga, ponovimo još jednom glasno: primjena sporne Odluke predstavlja bezobraznu pljačku građana. No, to su građani Dubrovnika znali i bez presude. Ono što, međutim, znaju nakon presude, a zbog čega Dujmović već danima čupa kosu u očaju, jest da bi ubuduće trebali plaćati parkiranje samo na zakonitim parkirališnim mjestima i po zakonitim uvjetima.

Zbog svega navedenog, ne bi nas čudilo kad bi građani Dubrovnika počeli iskazivati građanski neposluh i kad bi prestali plaćati parkiranje svojih vozila na svim mjestima na kojima temeljem nezakonite Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku društvo Sanitat d.o.o u ime Grada Dubrovnika vrši naplatu i nadzor nad parkiranim vozilima. Upravo zato KLGB Srđ je Grad već će na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća tražiti donošenje nove Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku koja će biti usklađena sa zakonima i propisima Republike Hrvatske.

KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.