Srđ je Grad

Rješenje problema vezova treba tražiti u partnerstvu s građanima

Trajno rješenje problema nedostatka i dosadašnje prakse neadekvatnog upravljanja vezovima na području Dubrovačko – neretvanske županije predstavljeno je jutros na tiskovnoj konferenciji održanoj na Batali. Kandidat za župana koalicije Srđ je Grad / Možemo! / Nova ljevica / Zaokret Marko Giljača susreo se s predstavnicima građana iz Inicijative za vezove, koja je pokrenuta nakon što je više od stotinu naših sugrađana dobilo obavijest da izmjeste svoja plovila zbog obnove Lapadske obale.

  • Dosadašnja županijska vlast nije pronašla način da riješi problem prava svakog čovjeka koji živi uz more, a to je da može imati barku i da je može negdje sigurno vezati. Obilazeći županiju, shvatio sam da isti problem imamo i na Lastovu, u Vela Luci, Korčuli, Pelješcu, Konavlima. Kada sam postao županijski vijećnik, jedna od prvih inicijativa koje sam pokrenuo  bila je da zatražim od Županijske lučke uprave javnu objavu svih korisnika vezova. To je jedini i transparentan način da se spriječe nedoumice i eventualne malverzacije na koje ljudi sumnjaju. Rekli su mi kako to ne mogu zbog GDPR-a. Unatoč prijedlogu da u ugovorima koji su se obnavljali 2019. unesu suglasnosti za objavu, nije postojala želja, ni volja da se ta objava realizira. Isto tako nije prošao ni moj prijedlog  javne objave liste čekanja. Predlagao sam da se donese i pravilnik kojim bi se definiralo kako se dobiva vez. Kronični je problem  nedostatak novih vezova i nepostojanju volje da se pokrenu novi projekti. Samo u Dubrovniku na listi za čekanje na vez je preko 750 građana, od čega je najstariji upis iz 2004. godine. Ta će barka uskoro dočekati punoljetnost na nelegalnom vezu!

Rješenje problema vezova treba tražiti u partnerstvu s građanima i donošenju pravilnika kojim bi se jasno definiralo bodovanje pri dobivanju novih vezova. Međutim, osim transparentnosti postojećih vezova, nužno je pokrenuti investicije u nove javne komunalne lučice.

  • Županijski prostorni plan nosi dvije nove lokacije za javne komunalne lučice, u Mokošici i Solitudu. Ako Županijska lučka uprava nema sredstava, postoji model kojim građani mogu sami investirati u te lučice, a to je potaknuti građane da se udruže u sportsko-ribolovna društva ili slična udruženja, čime dobivaju pravnu osobnost i mogu sudjelovati u investiciji uređenja vezova. Procedura je propisana zakonom i predviđa da inicijativa ide od Županijske lučke uprave, Ministarstvo daje suglasnost, a odluku donosi Županijska skupština. Dubrovačko – neretvanska županija samo treba preuzeti financijsku obvezu rješavanja dokumentacije i izrade samog projekta, a građani nakon toga mogu solidarno urediti svoje buduće vezove. Preduvjeti postoje u prostornom planu, čime bi se prema već predviđenim kapacitetima osiguralo 400 novih vezova. Paralelno s tim treba pokrenuti proceduru za proširenje lučkih područja na Batali, Mokošici i u Solitudu, čime bi se dobili svi potrebni vezovi i konačno se uredio problem koji godinama tišti sve ljude koji imaju barke i brodice. 

Smatramo da se u roku od dvije godine na ovaj način može osigurati više od traženih 750 vezova, samo u budućim javnim komunalnim lučicama Batala, Solitudo i Mokošica. Usporedno s ovim treba pokrenuti i proces kojim će se legalizirati i urediti brojni vezovi diljem Županije, koji sad nisu registrirani pri lučkim upravama. Potrebno je za svaku lokaciju, poput npr. desne obale Omble, napraviti idejno rješenje budućih vezova, napraviti parcelizaciju na osnovu aktualnog stanja i ponuditi vlasnicima plovila da u razumnom roku sami izrade vezove u skladu s tipskim rješenjima koja će propisati nadležna tijela. Za cijenu samog ulaganja umanjila bi se naknada za vez u prvom petogodišnjem ugovoru. Time bismo dobili red u prostoru, nove vezove zbog urednijeg stanja, ali i u budućnosti nove prihode lučkim upravama koje bi one dalje ulagale u podizanje standarda u javnim lučicama.

  • Za to napraviti, samo treba raditi, a ne govoriti da se to ne može. Stoga, ako građani žele istinski red, pokretanje projekata novih komunalnih luka, javnu objavu lista svih korisnika vezova, kao i liste čekanja, treba nam promjena sadašnje vlasti!

Vizualizacija -prijedlog rješenja:

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.