Srđ je Grad

REBALANS PRORAČUNA: U MANJE OD 45 DANA NAPRAVIT ĆE SE ONO ŠTO NIJE OD POČETKA GODINE???


Ukoliko rebalans proračuna za 2016. godinu bude donesen na sjednici GV 7. studenoga, stupit će na snagu sredinom studenoga. S obzirom na navedeno, pred gradskim pročelnicima važan je zadatak –  vijećnicima i građanima objasniti sljedeće:

  • Jesu li projekti predviđeni rebalansom pokrenuti prije stupanja na snagu rebalansa, odnosno jesu li stvorene ugovorne obveze bez rebalansom osiguranih sredstava za njihovu realizaciju? Ako jesu, kako onda objašnjavaju da je projekt Dubrovnik Unplugged zaustavljen i neće biti realiziran sredinom veljače 2017., kako je planirano, pod izlikom da se ne mogu stvarati ugovorne obveze za projekte za koje sredstva treba tek osigurati u Proračunu?
  • Ako projekti predviđeni rebalansom nisu pokrenuti prije stupanja na snagu rebalansa, hoće li se uspjeti realizirati u cca 45 dana do kraja proračunske godine? Ako neće, smatraju li to posljedicom nesposobnosti gradske uprave da realizira proračunske projekte usvojene od strane Gradskog vijeća ili se pridružuju licemjerju nesposobnog Gradonačelnika koji će te neuspjehe tumačiti kao „višak” u gradskoj blagajni?

Podsjetit ćemo da prijedlog rebalansa samo u UO za promet, stanogradnju i razvojne projekte donosi dodatnih 11 milijuna kuna, što može biti ili iznos projekata koji se negdje drugdje nisu realizirali ili su već započeti ili pak dovršeni bez osiguranih izvora financiranja.

Da je Gradonačelniku uistinu stalo do realizacije projekata predviđenih proračunom, rebalans bi se donio najkasnije u srpnju. Do kraja lipnja svi upravni odjeli imaju egzaktne podatke o realizaciji aktivnosti planiranih u proračunu i do kraja godine imaju dovoljno vremena izvršiti korekcije plana i prenamjene sredstava kako bi se projekti realizirali.

U svakom slučaju, zapanjujuća je činjenica kako se Gradonačelnik služi proračunom Grada Dubrovnika kao vlastitim sredstvima, potkupljuje i ucjenjuje, bez namjere da realizira programe koje su usvojili  predstavnici građana na Gradskom vijeću. Podsjećamo da se Gradonačelnik jednom već zaigrao, zbog čega je i pravomoćno osuđen.

Jako je važno kako nešto radite, a ne samo što radite. Dok gradske vlasti, bez obzira na trenutnu raspodjelu političke moći, ne pristupe participativnom modelu slaganja proračuna, gradski će proračun, umjesto sredstva za  razvoj kvalitete života biti tek sredstvom puke političke manipulacije.

KLGB Srđ je Grad je stava kako se proračun grada kao ključni dokument koji ocrtava razvojne projekte treba donijeti u atmosferi suradnje svih uključenih strana. U tom smislu smo sudjelovali na sastancima u svim upravnim odjelima. Podržat ćemo predloženi rebalans uz zahtjev za očitovanjem pročelnika o realnoj mogućnosti ostvarenja predloženih aktivnosti.

SMJERNICE NOVOG UGOVORA S DPDS-om – NE TRETIRAJMO BAŠTINU KAO ZLATNU KOKU!!

Kao i kod plana proračuna i ovdje je prijedlog Gradonačelnika usmjeren na podjelu milijuna kuna. Ne govori se nigdje u koje će projekte Grad utrošiti ovako stečena sredstva. Dakle ne govori se o srži. A ona bi trebala biti ulaganje u projekte obnove baštine kako materijalne, tako i nematerijalne, u projekte upravljanja prekomjernim brojem posjetilaca na što ukazuje i UNESCO, ali i u projekte stvaranja baštine koju ćemo ostaviti u nasljeđe generacijama iza nas, kao i druge izazove uzrokovane velikim pritiskom na kulturno povijesnu baštinu. Novci prihodovani od ulaznica na gradske zidine trebale bi služiti za realizaciju svega navedenog.

Možemo razumjeti da se vanjski „investitori“ prema Gradu mogu odnositi kao prema keš mašini ili zlatnoj koki, no to ne smije biti Gradonačelnikov stav.

Podsjetit ćemo kako KLGB Srđ je Grad od početka ima stav da je prihod ostvaren na kulturno povijesnoj baštini prihod grada koji se treba vratiti upravo u obnovu i očuvanje te baštine. U prijedlogu koji smo iznijeli na na posebnoj tematskoj sjednici GV u travnju 2014. tražili smo da cjelokupni iznos prihoda pripada Gradu Dubrovniku, uz financiranje svih projekata obnove koje DPDS namjerava izvršiti i uz financiranje troškova poslovanja DPDS-a.

Osim toga, ne vidimo razloga zašto se Gradonačelnik vraća u pregovore sa DPDS-om kad se sam svojevoljno isključio iz rada Povjerenstva. Ovaj prijedlog bi imao smisla kada bi bio rezultat razgovora Povjerenstva osnovanog od strane Gradskog vijeća i predstavnika DPDS-a. Kako to ovdje nije slučaj, predložit ćemo skidanje ove točke s dnevnog reda sjednice.

PLAN UPRAVLJANJA LAZARETIMA: PRILIKA ZA ZDRAV POČETAK

Pozdravljamo donošenje Plana upravljanja Lazaretima, jer se radi o jednoj od ključnih infrastrukturnih okosnica za kulturni i stvaralački potencijal grada. Svoje stavove o potrebi donošenja plana upravljanja kao prvog nužnog koraka u korištenju ovog značajnog prostora jasno smo isticali i dosada.

Predloženi Plan upravljanja rezultat je višegodišnje analize stanja u razvoju kulture grada Dubrovnika kojom se operacionaliziraju segmenti Strategije razvoja kulture Grada Dubrovnika za period od 2015. do 2025. godine.  Navedenu je Strategiju prihvatilo Gradsko vijeće i sukladno njezinim odredbama i sukladno odredbama pripadajućeg Akcijskog plana, u Lazaretima se treba osnovati kulturni centar koji će u svim svojim aspektima djelovanja, od upravljanja do programiranja, komunikacije s publikom i međunarodne kulturne suradnje, biti prvi primjer primjene načela participacije u upravljanju kulturnim sektorom u Dubrovniku.

Svi predloženi modeli upravljanja budućim kulturnim centrom u Lazaretima mogu se realizirati odlukama lokalnog predstavničkog tijela uz provedene konzultacije s postojećim i budućim korisnicima Lazareta koji bi s Gradom Dubrovnikom podijelili osnivačka prava i dužnosti u jednakim omjerima. Time bi se konačno legalizirale inicijative koje više od 10 godina dolaze od strane korisnika Lazareta (organizacija, institucija, građana, suradnika). Predloženi Plan upravljanja nudi mogućnosti osnivanja javne zaklade, javne ustanove u kulturi te javnog trgovačkog društva.

Kako su sva tri moguća načina organizacijskog ustroja tijela koje će upravljati kompleksom detaljno razrađena u Planu upravljanja, a formiranje tijela preduvjet je za primjenu modela navedenih u Planu upravljanja, smatramo razboritim ubrzati proces formiranja tijela po načelima participativnog odlučivanja svih korisnika prostora. U tom smislu predložit ćemo amandman na prijedlog zaključka kojim se Upravni odjel za kulturu i baštinu obvezuje u roku od 30 dana, zajedno s korisnicima prostora na načelima jednake zastupljenosti svih korisnika, formirati Savjet spomeničkog kompleksa Lazareti.  Formirani Savjet bi nadalje trebao Gradskom vijeću Grada Dubrovnika predložiti jedan od modela organizacijskog ustroja za upravljanje kompleksom, sukladno Planu upravljanja.

Za one koji žele znati više:

KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.