Srđ je Grad

RAZVOJ GOLF POČINJE SA UCJENAMA GRADA DUBROVNIKA

Već iz činjenice da je Razvoj golf d.o.o. javno objavio službenu predaju dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za rekonstrukciju tvrđave Imperijal, jasno je da se radi o pokušaju javnog ucjenjivanja Grada Dubrovnika u svrhu toga da Grad Dubrovnik zatraži ishođenje građevinskih dozvola za izgradnju pristupnih cesta na platou Srđ, odnosno da Grad Dubrovnik bude – investitor!
Premda smo više puta upozoravali Grad Dubrovnik i uporno tražili raskid Ugovora o koncesiji, odnosno to da Grad proglasi da su se stekli uvjeti za raskid, Gradsko vijeće nije našlo za shodno to napraviti.

Sada stvari dolaze na naplatu i Razvoj golf d.o.o. kreće u otvorenu ucjenu Grada Dubrovnika.
Ipak, prethodno treba reći nekoliko činjenica zbog kojih Razvoj golf d.o.o. ne može dobiti građevinsku dozvolu u ovom postupku:

a.) Nakon što je Konzervatorski odjel u Dubrovniku odbio prvotno idejno rješenje rekonstrukcije tvrđave Imperijal, Razvoj golf d.o.o. nastavio je više puta tražiti izmjene konzervatorskih smjernica. Njihovi su apetiti porasli, smatrajući da za to imaju potporu i u vijećnicima Dubrovačkog dogovora. Čitav se postupak tada pomiče prema Zagrebu. Razvoj golf d.o.o. traži mišljenje Vijeća za kulturna dobra koje prihvaća njihovo idejno rješenje. To je rješenje u kojem je Muzej Domovinskog rata bio predviđen u zapadnom bastionu.
Za daljnju razradu idejnog projekta formirano je Povjerenstvo pri Ministarstvu kulture, u Upravi za zaštitu kulturne baštine u kojem su bila tri člana: Miljenko Domijan, Tomislav Petrinec i Bruno Diklić.
Temeljem potvrde ovog Povjerenstva prihvaćeno rješenje odobrio je, tj. izdao je posebne uvjete i Konzervatorski odjel u Dubrovniku. To je rješenje s Muzejom Domovinskog rata u zapadnom bastionu.

Nakon što je intervencijom KLGB Srđ je Grad i braniteljskih udruga Gradsko vijeće odbilo ovo rješenje smještaja Muzeja Domovinskog rata u zapadnom bastionu, na sjednici Gradskog vijeća prihvaćeno je idejno rješenje, ali samo za pitanje smještaja Muzeja Domovinskog rata u središnjem dijelu, a nipošto za čitav idejni projekt. Naravno da Gradsko vijeće, s obzirom na to da nije stručno tijelo, ne može dati rješenje za čitav idejni projekt, ono, u skladu s Ugovorom o koncesiji može jedino odobriti ili ne odobriti izmjenu pozicije Muzeja Domovinskog rata, a Konzervatorski odjel u Dubrovniku, jedino je tijelo koje je za to stručno i nadležno.

Gradskom vijeću nikad nije dostavljen na uvid i raspravu Idejni projekt rekonstrukcije cijele tvrđave, što je investitor bio u obavezi prema Ugovoru o koncesijii.
Konačno, projektno rješenje iz glavnog projekta nije rješenje koje je odobrilo Vijeće za kulturna dobra, ni Povjerenstvo pri Ministarstvu kulture u Upravi za zaštitu kulturne baštine, a po svemu sudeći niti Konzervatorski odjel u Dubrovniku.
b.) Drugi razlog zašto Grad Dubrovnik ne može dati zakonito odobrenje za građenje jest činjenica da lokacijska dozvola, koja je bila izdana dana 12.10.2015. od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH, a na zahtjev Razvoj golfa d.o.o. u poglavlju VI., izričito tvrdi da je za izdavanje građevinske dozvole za Rekonstrukciju tvrđave Imperijal prethodno potrebno ishoditi građevinske dozvole za podfaze Faze I.01 oznake I.01.1 – I.01.4.

Radi se o 4 građevinske dozvole od kojih niti jedna još nije izdana.
Jednako tako, za dobivanje uporabne dozvole za rekonstrukciju tvrđave Imperijal, a to je uvjet za početak poslovne djelatnosti, kao i za početak naplate koncesijske naknade od 3% ukupnih godišnjih prihoda, potrebno je prethodno ishođenje uporabnih dozvola za sve nabrojane 4 faze.
Tko mora zatražiti ishođenje građevinske dozvole i biti investitor ovog višemilijunskog projekta – Grad Dubrovnik?!?!?

c.) Treći razlog zbog kojeg Grad Dubrovnik ne smije izdati građevinsku dozvolu jest to što predloženi glavni projekt rekonstrukcije tvrđave Imperijal nije u skladu s UPU-om po kojem u Knjizi I. Odredbe za provođenje, u dijelu koji govori o tvrđavama (oznaka R5-T) jedino i izričito stoji:
„U okviru prostorno funkcionalne cjeline namijenjene golf igralištima i pratećim sadržajima, smještene su i postojeće tvrđave Fort Imperial i Strinčjera koje predstavljaju dio jedinstvenog fortifikacijskog krajolika platoa Srđ. Tvrđave se rekonstruiraju i dobivaju novu, pretežito kulturnu namjenu, sukladno konzervatorskim uvjetima. Također su i dio jedinstvenog rekreacijskog parka“.
Predloženo projektno rješenje ne predstavlja ono što je UPU-om određeno, dakle prostor pretežno kulturne namjene, jer u njemu prevladavaju ugostiteljski i poslovni objekti.

d.) Ono što ostaje otvoreno jest pitanje glavnim projektom planirane površine zahvata obzirom na činjenicu da UPU za zahvate na tvrđavama, a to se odnosi na Strinčjeru i na Imperijal, dopušta površinu od svega 8.700 m2. Ako se oduzme površina Strinčjere od 1.510m2, za tvrđavu Imperijal preostaje svega 7.190m2.

Budući da je Ugovor o koncesiji vrlo dvojbene pravne osnove, kao i to da je povećanje od 100 na 310 ha presudom Višeg upravnog suda postalo nelegalno, ovim putem šaljemo još jedno upozorenje Gradu Dubrovniku – ukoliko ne želimo upasti u probleme milijunskih odšteta, Grad mora raskinuti Ugovor o koncesiji i nipošto se ne smije postavljati kao investitor na Srđu

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.