Srđ je Grad

Radi kojeg kuma nam je gradonačelnik lagao?

Na trećoj sjednici Gradskog vijeća 30. kolovoza 2021. veliku polemiku izazvao je početak postupka izrade Ciljanih izmjena prostornih planova za Babin kuk i zonu Remize.

Prigovore naših vijećnika da se radi o pogodovanju i naciljanim izmjenama za tvrtke Valamar i PEMO gradonačelnik je odbacio uz tvrdnju da se u zoni Remize tvrtki PEMO može izdati lokacijska dozvola i po starom GUP-u.

U prilogu donosimo dokument Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša koji navedenu Gradonačelnikovu tvrdnju demantira. Navedeni je gradski odjel, naime, 11. svibnja 2021. izdao negativno očitovanje o ispunjenju uvjeta za izdavanje lokacijske dozvole za projekt trgovačkog centra tvrtke PEMO na mjestu nekadašnje Remize budući da idejno rješenje temeljem kojeg je zatražena lokacijska dozvola nije u skladu s važećim prostorno planskim dokumentima.

Prema važećem GUP-u i UPU-u, PEMOV trgovački centar ne može imati pristup u podzemnu garažu izravno s Vukovarske ulice budući da bi se time presjekla pješačka komunikacija i ugrozili sigurnosni standardi u Vukovarskoj kakvi su osigurani u već usvojenim planovima. Ulaz u buduću podzemnu garažu, prema važećim prostornim planovima, moguć je samo preko ucrtane ceste koja preko parcele Remize vodi do kompleksa Radeljević, a koju bi tvrtka PEMO trebala izgraditi ukoliko želi realizirati projekt.

Dokument Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Stoga kada su na trećoj sjednici Gradskog vijeća grada Dubrovnika, održanoj 30. kolovoza 2021. po prijedlogu gradonačelnika Frankovića pokrenute Ciljane izmjene prostornih planova postalo je jasno da se sve tri razine prostorno planske dokumentacije (PPU, GUP, UPU) na prijedlog gradonačelnika mijenjaju ne bi li se prostorni planovi uskladili s idejnim rješenjem izgradnje trgovačkog centra tvrtke PEMO, čime bi se ta tvrtka oslobodila obaveze izgradnje pristupne ceste garažama.

Postalo je jasno da se radi o točkastoj promjeni kojom bi se tvrtki PEMO omogućio direktan ulaz s Vukovarske u podzemne garaže budućeg trgovačkog centra, što predstavlja čin pogodovanja jednoj tvrtki na uštrb javnog interesa, kao što smo na sjednici od 30. kolovoza i javno izrekli.

Na kritike izrečene od strane vijećnika Srđ je Grad da ciljano pogoduje tvrtki PEMO gradonačelnik Franković se pokušao obraniti neistinom, što potvrđuje i dokument u prilogu.

Uoči točke Izvješće o radu gradonačelnika koja je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća u srijedu, 27. listopada 2021. godine, ne možemo se ne zapitati: Radi kojeg kuma nam je gradonačelnik tada lagao?

Dokumentacija Dokument Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.