Srđ je Grad

Proračun treba donijeti u atmosferi suradnje i dijaloga, a ne preglasavanjem suprotstavljenih političkih opcija

Svaki razgovor o ključnom dokumentu koji definira život i razvoj Grada u tekućoj i sljedećim godinama mora se voditi sa svim političkim opcijama u Gradskom vijeću. Samo otvoreni razgovor o konkretnim temama koji uvažava mišljenja i sumnje svih strana uključenih u dijalog može doprinijeti kvalitetnijem rješenju koje će se prihvatiti konsenzusom svih sudionika.

Stoga pozivamo sve sudionike u odlučivanju o ovoj važnoj temi na stvaranje uvjeta za otvoreni jednakopravni dijalog.

U skladu s demokratskom praksom naša se Kandidacijska lista od samih početaka svog djelovanja zalagala za potpuno otvoren dijalog sa svim predstavnicima građana koji sudjeluju u radu Gradskog vijeća, kao i s Gradonačelnikom Grada Dubrovnika. To se odnosilo i na aktualno pitanje Proračuna za 2015. godinu, što smo i dokazali time da smo, promišljajući moguća poboljšanja u Proračunu, konzultirali građane i stručnu javnost te se odazvali na sve sastanke koje je sazivao Gradonačelnik, kao i na onaj koji je sazvao Predsjednik Gradskog vijeća.

I premda smo pokazali dobru volju, poštivanje stručnosti i političku autonomiju, nemalo smo se iznenadili kada smo u letku kojeg je nedavno gradonačelnik Andro Vlahušić poslao javnosti pročitali:„Proračun kao najvažniji financijski dokument jednog grada je spreman (!)…“ Kako je moguće da je na svim sastancima na kojima smo mi osobno sudjelovali, Gradonačelnik tvrdio da Proračun još nije dovršen te da ga zbog toga ne može dati svim vijećnicima na uvid, a građanima u propagandnom letku tvrdi da je proračun dovršen?

Kome se tu laže, nama ili građanima? 

Možda Gradonačelniku još nije jasan model koji mi promoviramo prema našem Planu za Grad, a to je da sve važne odluke za Grad moraju biti donesene prethodnim dijalogom i mogućim konsenzusom svih sudionika u upravljanju Gradom.

Zbog toga ćemo biti još konkretniji:
  • Molimo Gradonačelnika da u što skorijem roku iznese Prijedlog proračuna pred sve vijećnike
  • Predlažemo da klubovi vijećnika, nakon što prouče Prijedlog proračuna, iznesu svoje amandmane na uvid svim ostalim klubovima kako bi se o njima raspravljalo. Javnost bi prije sjednice na kojoj će se izglasavati amandmani i Proračun morala biti upoznata sa zahtjevima svih strana jer su sve one jednakopravni predstavnici građana u Gradskom vijeću.
  • Svjesni izostanak s pregovora bilo koje strane predstavlja oštar etički prekršaj i nepoštivanje onih građana čiji predstavnici ne žele sudjelovati u demokratskim procesima
I Gradonačelnik i Predsjednik gradskog vijeća na održanim su sastancima izjavili da su spremni otvoreno, zajednički, uz prisutnost svih vijećnika,  razgovarati o Proračunu pa ih pozivamo da postupe u skladu s obećanjima, kako bismo što prije i na vrijeme razmotrili sve prijedloge amandmana na Proračun i Proračun donijeli konsenzusom.

Molimo ih da stvore uvjete da se o Proračunu otvoreno i argumentirano raspravlja, kako bi se izbjegla situacija preglasavanja u kojem većina od 13 ruku odlučuje  o odrednicama razvoja Grada, niti ne razmotrivši prijedloge ostalih predstavnika građana.

U preglasavanju oko amandmana s kojima mi i javnost nismo na vrijeme upoznati, nismo spremni sudjelovati.

Naposljetku podsjećamo na  neke od tih tema o kojima smo do sada razgovarali:

  • dodatno sufinanciranje rashoda za vrtiće iz Proračuna kojima se omogućava smanjenje cijena vrtića te smanjenje rashoda za materijalne troškove i kulturne programe koje također financiraju roditelji
  • subvencioniranje zračne linije Dubrovnik – Frankfurt te osmišljavanje sadržaja zimskih događanja s ciljem produljenja sezone i osiguranja bolje povezanosti s jednim od europskih najprometnijih čvorišta u zračnom prometu
  • osiguravanje sredstava za rješavanje stambenih pitanja branitelja kojima su dodijeljene zemljišne parcele na Nuncijati
  • planiranje izrade strateških dokumenata za upravljanje Starom gradskom jezgrom
  • planiranje izrade strateških dokumenata za razvoj sporta
  • osiguravanje sredstava za pokretanje izrade dokumentacije za društveno-kulturni centar u ljetnikovcu Gučetić u Mokošici
  • osiguravanje sredstava u Proračunu za konačno rješenje izgradnje škole na Montovjerni

 

Žao nam je što Gradonačelnik ne razumije da navedene teme nisu bile nikakav popis želja KLGB Zajedno za Grad, a ponajmanje popis želja koje bi Gradonačelnik uvrstio u Proračun, računajući time na našu potporu Proračunu u cjelini. Nakon što proučimo Prijedlog proračuna, naše smo konkretne amandmane spremni iznijeti svim klubovima vijećnika na zajedničkom sastanku. Očekujemo da će na tom sastanku i ostali klubovi učiniti isto, kako bi Proračun mogao biti donesen konsenzusom svih predstavnika građana u Gradskom vijeću.

Bude li se Proračunom trgovalo, KLGB Zajedno za Grad u tome sigurno neće sudjelovati.

KLGB Zajedno za Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.