Srđ je Grad

Promet

Promet

UVAŽAVANJE STRUČNOSTI I STRATEŠKO PLANIRANJE

Nedopustivo je dalje nastaviti s ad hoc praksom rješavanja prometnih problema uzrokovanih povećanim obuhvatom prometa vozila i pješaka tijekom sezone bez prethodne izrade strateških dokumenata koji bi odredili viziju razvoja grada. Stoga se sveobuhvatna prometna studija, koja bi ponudila cjelovit prijedlog rješenja prometa u Gradu Dubrovniku, mora osloniti na strateške dokumente koje je potrebno prethodno donijeti  jer prometna infrastruktura mora biti usklađena s prometnim potrebama koje proizlaze iz  Strateškog plana razvoja turizma i Plana upravljanja Gradom Dubrovnikom. Kada ti dokumenti budu izrađeni, znat ćemo, primjerice, je li metro na liniji Mokošica  – Sv. Jakov rješenje i koje su optimalne faze gradnje ili će se najboljim pokazati neko drugo rješenje.

U međuvremenu,  Grad Dubrovnik mora:

 1. naručiti stručnu analizu postojećih prometnih rješenja
 2. Pokrenuti javni postupak donošenja niza urbanističkih i prometnih rješenja kojima će se u što kraćem roku poboljšati kvaliteta života domicilnog stanovništva

ODRŽIVOST I KVALITETA ŽIVOTA

Kako izrada cjelovite prometne studije ne može uslijediti prije prihvaćanja temeljnih strateških dokumenata razvoja, Grad Dubrovnik mora ponuditi hitna rješenja u području prometa koja će kratkoročno:

 1. Smanjiti utjecaj stihijskog povećanja prometa
 • Postupno rasteretiti Ploče i Pile od prometa autobusa
 • Uvesti stalno rotirajuću  gradsku liniju mini-autobusa na električni pogon na liniji Pile – Čingrija i Ploče – Hotel Belvedere
 • Osigurati Park&Ride lokaciju na zapadnom ulazu u Dubrovnik
 1. Poboljšati povezanost prigradskih naselja i grada
  • Povezati novo naselje u Mokošici s mostom Dubrovnik
  • Stvoriti zakonske uvjete za brodsko povezivanje Elafita s kopnom, a lokacije utvrđenih lučkih područja sukladno redu plovidbe povezati s javnim gradskim prijevozom na linijama kojima će se prikladno povezati prigradska naselja (Brsečine, Trsteno, Orašac, Zaton i Lozica)
  • Sanirati postojeće ceste prema gornjim selima Orašca 
 2. Poboljšati kvalitetu prometa u mirovanju
  • Odluku o parkiranju po potrebi ju usklađivati s potrebama i primjedbama građana i struke
  • Izvršiti hitnu analizu lokacija u Mokošici za gradnju garaža 
 3. Poticati mjere energetski učinkovitog i ekološki prihvatljivih rješenja u prometu
 • U roku od najviše 5 godina sve postojeće autobuse na gradskim linijama zamijeniti manjim autobusima na električni pogon
 • U roku od najviše 5 godina sva taksi vozila pokretana diesel ili benzinskim gorivom zamijeniti vozilima na hibridni ili električni pogon
  • Razraditi sustav olakšica za taksi prijevoznike kako bi ih se stimuliralo na kupovinu ekološki prihvatljivijih vozila
  • Subvencionirati kupovinu ekološki prihvatljivijih vozila
 • U roku od najviše 5 godina zamijeniti do 50 % vozila na gradskim prometnicama vozilima na hibridni ili električni pogon
  • Raznim mjerama (olakšice, besplatni parking, plaćen tehnički pregled/ besplatno osiguranje…) poticati tvrtke i građane kako bi ih se stimuliralo na kupovinu ekološki prihvatljivijih vozila .
 1. Povećati sigurnost sudionika u prometu
 • Smanjiti brzinu prometa na gradskim cestama u skladu sa zakonskim ovlastima
 • Realizirati sanaciju dijela Jadranske magistrale od mosta Dubrovnik do petlje na Ilijinoj glavici, uz izgradnju pripadajućih nogostupa i pothodnika
 • Sanirati ceste, nogostupe i skaline u manje frekventnim dijelovima grada

 DIJALOG

Prijedloge navedenih prometnih i komunalnih rješenja izradit će stručnjaci, nadležni UO će ih uputiti na javnu raspravu, a konačno rješenje koje će biti doneseno pred Gradsko vijeće bit će ono oko kojeg se postigao konsenzus struke, zainteresiranih građana i udruga.

U okviru nadležnog Upravnog odjela organizirat ćemo službu koja će zaprimati prijedloge stručnjaka, predstavnika gradskih kotara i mjesnih zajednica, građana i udruga, raspraviti s njima o opravdanost ili hitnost prijedloga i proslijediti prijedloge na odlučivanje Gradskom vijeću.

AKTIVAN GRAĐANIN


Kako bi se u proces donošenja rješenja problema prometa uključili građani, Grad Dubrovnik mora poticati stanovnike gradskih kotara i mjesnih odbora da u okviru svojih mikro lokacija ponude prijedloge rješavanja problema parkinga i prometa. Na građanima je da odaberu predstavnike u lokalnoj zajednici koji će biti u službi zajednice, a na Gradu Dubrovniku je osigurati građanima odgovarajuće alate za sudjelovanje (više u IT dijelu programa) i provoditi zakonsku kontrolu nad radom Gradskih kotara i Mjesnih odbora. Posebno aktivnu ulogu građana i udruga očekujemo u rješavanju problema sigurnosti u prometu djece.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.