Srđ je Grad

Program

Svoj program djelovanja temeljimo na načelu ravnopravnog dijaloga uvažavajući svačije posebnosti i interese. Smatramo da svako zajedničko djelovanje koje ima političke, društvene, ekonomske i sl. implikacije nije stvar političkog udruživanja, već slobodnog su-udjelovanja. jako vodimo računa o zaštiti resursa od vitalnog značaja za zajednicu. Iz tih općih načela definiramo konkretne ciljeve kandidacijske liste Srđ je Grad u okviru Grada i regije. 

 

DIJALOG – ETIKA U SFERI POLITIČKOG DJELOVANJA

Osnovni princip političkog djelovanja KLGB Srđ je Grad jest pozivanje na načelo dijaloga.

Dijalog pretpostavlja da se različitosti predrasuda i stavova o pojedinim stvarima ne rješavaju po principu političke, društvene ili ine hijerarhije pa da netko s pozicije nadmoći može provoditi svoju volju mimo obveze prethodnog dijaloga, premda mu često zakonodavac upravo to omogućuje.

Da bi to postalo moguće mora se otvoriti sfera etičkog kao onog osamostaljenog od političke sfere. U tom kontekstu KLGB Srđ je Grad sustavno je radila i izradila prijedlog Etičkog kodeksa sudionika u upravljanju Gradom Dubrovnikom kao uvjeta bez kojeg se, samo pukom smjenom vlasti, ništa u bitnom smislu neće poboljšati (prilog Kodeks)

O nedostatku dijaloga najbolje kazuje primjer referenduma o ustavnoj definiciji pojma braka gdje niti lijeva, niti desna opcija, uključujući i crkvu, nisu napravili niti jedan korak k stvaranju ove podloge, tako da se konačno sve svelo na birački kvantitet određene opcije bez kvalitete suprotstavljenih koji su se trebali najprije suočiti, upoznati, razumijeti jedni druge i tražiti konačno rješenje.

Ova lista stoji u uvjerenju da je praksa rješavanja pitanja „odozgo“, u vidu nekih unaprijed zadanih ideoloških formi „modela za sve“ u načelu pogrešno, te je jedna od osnova tragedija 20-tog stoljeća.

Kao i do sada lista KLGB Srđ je Grad će nizom različitih akcija; organiziranjem stručnih tribina, edukacijskim projektima, neformalnim razgovorima i sl. nastaviti graditi polje dijaloga kao preduvjet bilo kojeg ozbiljnijeg konsenzusa.

 

„POVJERENJE“ NACIONALNIH POLITIČKIH STRANAKA SPRAM LOKALNO I REGIONALNO ORJENTIRANIH GRAĐANSKIH LISTA I INICIJATIVA

Ovaj se zahtjev zasniva na činjenici da nacionalne stranke često puta ne mogu razumjeti ili ne žele uvažavati specifičnosti i interese pojedinih zajednica. To uključuje različite povijesne, političke, kulturne, ekonomske i ostale posebnosti koje su određenu zajednicu definirale u jednu trajniju strukturu o kojoj ista zajednica skrbi.

KLGB Srđ je Grad, s obzirom na zalaganje i jasne principe svoga djelovanja, očekivala bi podršku i s nacionalne razine, kao što bi bila otvorena pružiti podršku na nacionalnoj razini, uz pretpostavku prethodnog otvorenog dijaloga koji bi ukazivao na lokalne i regionalne posebnosti, a kojih bi uvažavanje konsenzus potvrdio.

Ova lista nikako ne podržava princip automatizma onog „ti meni, a ja tebi“ ili bilo kakavog nekritičkog vraćanja ikakvih protuusluga.

Smatramo da svako zajedničko djelovanje koje ima političke, društvene, ekonomske i sl. implikacije nije stvar političkog udruživanja, već slobodnog su-udjelovanja.

 

DEFINIRANJE POSTUPAKA KONTROLE NAD TRŽIŠNIM PROCESIMA ONIH RESURSA KOJI SU OD VITALNOG ZNAČENJA ZA LOKALNE I ŠIRE ZAJEDNICE

Neoliberalni koncept temelji se na pretpostavci da se najviša dobrobit pojedinca postiže ostvarenjem individualnih i poduzetničkih sposobnosti, za što treba osigurati tržište maksimalno oslobođeno svih lokalnih, regionalnih, nacionalnih, pa i nadnacionalnih stega uz strogu regulaciju individualnih imovinskih prava i obveza. Ukupna uspješnost ovakvog koncepta u suštini se postiže ako uspije sve vrste ljudskog djelovanja podvesti pod tržišnu sferu.

Logika ove doktrine sasvim je prirodno dovela do toga da se u svrhu navodne „dobrobiti“ i „dobiti“ i prirodni resursi, o kojima skrbi neka zajednica, moraju najprije otrgnuti iz njihove prirodne datosti, učiniti uporabljivima, a potom tu uporabljivost staviti na tržište.

Ono što KLGB Srđ je Grad vidi kao ključni problem jest nezrelost i nespremnost uže, ali i šire zajednice da kontrolira ovaj proces stavljanja na tržište vlastitih prirodnih ali i gospodarskih resursa.

Do sada, zajednica je nastojala kroz demokratsku instituciju referenduma izboriti svoje direktno pravo na kontrolu ovih tržišnih procesa (primjeri su referendum o Srđu kao i o monetizaciji auto-cesta, ali i vrlo moguće pitanje o eksploataciji jadranskog podmorja), no praksa je pokazala više negativnih strana; najprije da vlastodršci nastoje isključiti zajednicu iz kontrole ovih procesa (sjetimo se primjera dubrovačkog gradonačelnika koji zove na bojkot referenduma o Srđu ili teze da su demokratski mehanizmi odlučivanja „prespori“ s obzirom na brzinu tržišnih utakmica), te ukoliko se zajednica i uključi u kontrolu, ona je vrlo ograničena, jer se pokazalo da nakon referenduma vlastodršci mogu neznatno promijeniti ono što im je referendumom bilo zabranjeno učiniti i sprovesti svoj naum, a zajednica se nema snage ponovno aktivirati (npr. pitanje tzv. outsourcinga).

 

Zbog toga je potrebno:

 • Definirati one resurse koji predstavljaju sferu tzv. vitalnih interesa zajednice (prirodni, gospodarski, znanstveni resursi…)
 • Definirati procedure kontrole tržišnih procesa ovih prethodno određenih resursa od vitalnih interesa. Oni se trebaju razlikovati od onih koji nisu od vitalnih interesa jer bi odlučivanje o njima trebalo biti sveobuhvatnije, složenije i dugotrajnije (time bi npr. institucija referenduma postala obveza u slučaju resursa od vitalnog značaja i dalo bi se do znanja mogućim „koncesionarima“ da unaprijed računaju na sporost odlučivanja o tim prevažnim pitanjima).
 • Uzimati u obzir lokalne specifičnosti i njima davati prednost nad regionalnim ili nacionalnim interesom (npr. pitanje davanja u koncesiju plaža tj. pristupa moru, hotelima s pet zvijezdica).

Dok se ovakav vid kontrole i djelovanja ne uspostavi potrebno je zaustaviti sve procese koji mogu bespovratno ugroziti vitalne interese zajednica.

 

KONKRETNI CILJEVI KLGB SRĐ JE GRAD U OKVIRU GRADA I REGIJE

RAZVOJNO PLANIRANJE

 • Izrada stručne studije koja bi cjelovito obuhvatila potencijale ove regije i odredile smjernice održivog razvoja. Premda je ova regija uglavnom orjentirana na turizam, nužno je razvijati i alternative, naročito ukoliko se pokaže da trenutne alternative mogu preuzeti s vremenom primat (npr. Dubrovnik kao sveučilišni grad, u kojem bi npr. turizam postepeno postajao alternativa)
 • Izrada plana upravljanja Gradom u kojem bi sudjelovala stručna javnost i zainteresirane udruge i građani. Ovi su procesi počeli ali je vidljivo isključivanje udruga i građana iz procesa planiranja. Vrlo je važno uzeti u obzir da je Dubrovnik grad pod UNESCO-vom zaštitom i da u planiranju i izvedbi mora moći odgovoriti najvišim zahtjevima.
 • Pitanje prometne povezanosti također je dio cjelovitog razvojnog planiranja s obzirom da je ova regija potpuno zanemarila dio pomorske povezanosti i negirajući svoj mediteranski položaj

 KOMUNALNI PRIORITETI

 • Osigurati uvjete za dopremu optimalne količine kvalitetne pitke vode. U slučaju Dubrovnika radi se o projektu gradnje pročišćavača vode koji je neophodan s obzirom na česta zamućenja.
 • Izrada kvalitetnog projekta gospodarenja otpadom. Ovaj projekt sadrži ove ključne komponente, a to su: odabir trajne lokacije, razvoj potrebne infrastrukture za prikupljanje otpada i definiranje načina prikupljanja, te edukacija javnosti i popularizacija selektivnog odlaganja otpada. U slučaju Dubrovnika bio je izrađen Plan gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za razdoblje do 2015., no malo je toga ostvareno.

RAZVOJ ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE USMJEREN NA INOVACIJE I PRIMJENU MODERNIH RJEŠENJA U UPRAVLJANJU GRADOM I GRADSKIM RESURSIMA, ODNOSIMA S GRAĐANIMA, TE NA NOVE IDEJE ZA NOVE OBLIKE KOMUNICIRANJA

Razvoj Grada u uvjetima „Mrežne ekonomije“ treba se temeljiti na slijedećih nekoliko ključnih smjernica:

 • osigurati infrastrukturu širokopojasnog pristupa Internet servisima (od gradskih kotareva, gradskog vijeća i gradskih ureda, preko gradskih tvrtki i javnih poduzeća).
 • educirati putem školskih programa, besplatnih radionica za građanstvo, te ciljanim edukacijama sudionika u upravljanju gradom i javnim tribinama ukazati na mogućnosti koje donose nove informacijsko komunikacijske tehnologije.
 • kreirati sadržaje i usluge kroz razne aplikacije kojima će se upravljanje Gradom otvoriti i približiti građanima i omogućiti da građani budu neposredni sudionici u upravljanju
 • snažnije povezivati Sveučilišta i ostalih obrazovnih institucija koje u okviru zajedničkih programa s tvrtkama koje nastupaju na tržištu mogu svoje studente uključiti u rad na konkretnim projektima. Ovakvim umrežavanjem poslovnog, znanstvenog i obrazovnog Dubrovnik treba postati centrom izvrsnosti u području ICT usluga, omogućiti povratak ili dolazak visokoobrazovanim stručnjacima i stvoriti zdravu atmosferu nadmetanja u izvrsnosti.

 

NASTAVAK BORBE PROTIV ŠPEKULATIVNIH NASTOJANJA DA SE DUBROVNIK I NJEGOVU OKOLICU LIŠAVA MOGUĆNOSTI PLANIRANJA VLASTITOG RAZVOJA

 • Ovdje prije svega spada daljnja borba protiv svih vrsta nezakonitosti počinjenih u slučaju pitanja tzv. Športsko-rekreacijskog centra s golf igralištem na Srđu, jer se pod krinkom javnog interesa radi o špekulativnom nekretinskom biznisu.
 • Jednako tako, bez prethodno izrađene studije koja bi definirala, s obzirom na potencijale i održivi razvoj, smjernice daljnjeg razvoja, smatramo da se nanosi nenadoknadiva šteta ovom prostoru jer su parcijalni projekti, često puta izrađeni pod patronatom trenutnih vlastodržaca, kočnica cjelovitog razvoja.
 • KLGB Srđ je Grad će kao i do sada nastaviti s javnom podrškom svim građanskim inicijativama i lokalnim zajednicama za koje smatra da im se ugrožavaju njihovi vitalni interesi i koči njihov razvoj.

PREDSTAVLJANJE PROGRAMA – SPONZA 16.5.2013.

http://www.youtube.com/watch?v=1E1NFRyOFqA

 

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.