Srđ je Grad

Priopćenje KLGB Srđ je Grad povodom današnje sjednice Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije

Priopćenje KLGB Srđ je Grad povodom današnje sjednice Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije

KLGB Srđ je Grad tražit će skidanje Točke 28. s dnevnog reda sjednice Županijske skupštine. 

Razlog 1:

Odluka nije usklađena sa Zakonom o koncesijama. Upravni odjel za gospodarstvo i more pripremio je “Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra ispred Ville Sheherezade, Grad Dubrovnik”, iako Zakon o koncesijama jasno propisuje da se ne mogu koncesionirati područja na kojima nije upisano javno pomorsko dobro. Svjesni te činjenice, iskusni mešetari javnog pomorskog dobra obvezu upisivanja javnog pomorskog dobra u zemljišne knjige ovom Odlukom prebacuju na koncesionara!

Razlog 2:

Vijećnicima nisu poznate sve činjenice koje se mogu pokazati ključnim za donošenje odluke. Naime, propisuje se obveza upisivanja područja koje se daje u koncesiju u pomorsko dobro prije potpisivanja Ugovora o koncesiji temeljem tabularne isprave. Ista vijećnicima nije data na uvid, a pismeni zahtjev upućen od strane vijećnika KLGB Srđ je Grad Marka Giljače da mu se dostavi nedostajuća dokumentacija UO i njegov pročelnik Ivo Klaić ignoriraju. 

Osim skidanja navedene točke dnevnog reda sa sjednice Županijske skupštine od Župana zahtijevamo odgovore na sljedeća pitanja:

Vijećničko pitanje 1 – Ilegalna odlagališta otpada

Na brojnim mjestima diljem županije niču ilegalna odlagališta građevinskog i drugih vrsta otpada. Građani se žale na forumima i društvenim mrežama upozoravajući na taj ekološki poguban trend, a u Župi Dubrovačkoj nekadašnja lista mladih, sada župska stranka Župka, poziva sve mještane Župe da prijave poznata ilegalna odlagališta Komunalnom redarstvu uz poziv “krajnje je vrijeme da nešto poduzmemo”. Mislite li i Vi Župane da je krajnje vrijeme da Županija nešto poduzme kako bi se ilegalna odlagališta uklonila i sanirala, a odgovorni kaznili?

Više informacija: Vijecnicko pitanje_ilegalna odlagalista

Vijećničko pitanje 2 – Lučino razdolje

Činjenica da je sredinama koje aktivno rade na odvajanju i prikupljanju otpada na kućnom pragu (poput Krka) bilo potrebno 15 godina da se približe brojci od 50% odvojeno prikupljenog otpada. Studija izvodljivosti  koju ste nam servirali na dan potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava za izgradnju CGO Lučino razdolje predviđa da će naša županija sa sadašnjih 8-9% u svega 3 godine skočiti na 50% odvojeno prikupljenog otpada, bez ijedne planirane sortirnice ili kompostane. Ovo je samo jedan od grubih falsifikata i lažnih podataka kojima barata navedena Studija, plaćena isključivo da opravda povlačenje i ulaganje 400 milijuna kn u projekt CGO-a, unatoč svim logičkim ekološkim, ekonomskim i u krajnjoj liniji zdravorazumskim argumentima.

Vaša Studija izvodljivosti nas uvjerava da će Kakanj primati dubrovačko gorivo smeće. Usporedbom troškova sličnih centara u Istri i Primorsko-goranskoj županiji, možemo zaključiti kako će nas prijevoz na udaljenosti od gotovo 600 km u oba smjera i plaćanje nepoznatog iznosa za uslugu preuzimanja koštati toliko da ćemo plaćati daleko najskuplji račun za komunalni otpad u Hrvatskoj. Koliko točno novaca ćete nam mjesečno izbijati iz špaga kako biste montirali tempiranu ekološku bombu u vlastiti zavičaj i otrovali ne samo Malostonski zaljev nego i žive ljude u Kakanjskoj dolini?

Želimo istaknuti i stav KLGB Srđ je Grad u vezi točke 11. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih fukncija srednjeg školstva na području Dubrovačko neretvanske županije u 2020. godini.

Planom raspodjele sredstava za materijalne i financijske rashode iz navedene Odluke učeničkom domu Paola di Rosa iz županijskog se proračuna dodjeljuje 1.228.729,00 kuna, što je ujedno i najveći pojedinačni iznos dodijeljen srednjim školama i učeničkim domovima. 

Budući da je riječ o instituciji kojoj Županija nije osnivač, a koja se tijekom lipnja, srpnja i kolovoza intenzivno bavi turističkom djelatnošću, KLGB SRĐ je Grad smatra da se navedeni dom ne bi smio nalaziti na popisu korisnika županijskih sredstava namijenjenih pokrivanju materijalnih i financijskih rashoda. Osim što se materijalni i financijski rashodi doma mogu pokrivati iz komercijalnih djelatnosti kojima se navedeni dom bavi (iznajmljivanje športske dvorane dubrovačkim sportskim klubovima i udrugama te iznajmljivanje soba u ljetnim mjesecima), upada u oči da time županija dodjeljuje sredstva domu Paola di Rosa koja se ne koriste za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba srednjoškolskog obrazovanja.

KLGB Srđ je Grad se zalaže da, umjesto financiranja rashoda domova kojima nije osnivač i koji se samofinanciraju, Županija krene u izgradnju novog  muškog učeničkog doma u kojem bi smještaj bio organiziran u skladu s pedagoškim standardima, a ne kao sada kada 36 učenika dijeli 2 tuša, 3 WC školjke i 2 pisoara. 

Marko Giljača

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.