Srđ je Grad

Prijedlozi i stavovi liste Srđ je Grad – sjednica Gradskog vijeća

Gradonačelnik je u petak 27. ožujka, predstavio prijedlog mjera za pomoć socijalno ranjivim skupinama i gospodarstvenicima. Prije nego se izjasnimo o predloženim mjerama želimo javnosti poslati jasnu poruku da je ovakvo donošenje odluka o mjerama, o kojima saznajemo putem medija, apsolutno neprimjereno i ne odgovara slici odgovorne politike koju promovira Srđ je Grad.

Vjerujemo da je svima već jasno da ova situacija zdravstvene i gospodarsko-ekonomske ugroze nadilazi razinu pojedinačnog i stranačkog odlučivanja. Gradonačelnik Franković koji se zatvorio od predstavnika građana koji sjede u Gradskom vijeću, zapravo se sakrio od samih tih građana. Ovo njegovo skrivanje, njegov strah od izazova zajedničkog rada i odlučivanja njegov je veliki minus.

Činjenica da se gradonačelnik Dubrovnika u kriznoj situaciji povlači u krug najbližih suradnika, kontaktira predstavnike samo nekih gospodarskih grana, u potpunosti gasi financiranje udruga i iz odlučivanja isključuje manjinu u vijeću, svjedoči o latentnoj sklonosti konzervativnih političara da na krizu odgovore suspenzijom demokracije i pluralizma.

Izglasavanje ovih mjera na budućoj elektroničkoj sjednici Gradskog vijeća bit će samo legitimiranje nedemokratski donesenih odluka. U predloženim mjerama ne prepoznajemo političku odluku da se učini zaokret, nego odluku da se pomogne preživljavanju dosadašnjeg rentijerskog modela iskorištavanja Grada, iscrpljivanja resursa i monoprivrede. 

Da bismo se ispravno postavili spram krize u kojoj smo se trenutno našli potrebno je razmišljati u dva smjera – kratkoročno i dugoročno.

Nedostatak vizije i dugoročne  strategije grada Dubrovnika i njegove okolice zrcali se i u kratkoročnim mjerama koje predlaže Franković i njegova „ekipa“. Dalekosežnije razmišljati o modelu gospodarskog razvoja značilo bi usmjeriti se prema ideji što je više moguće samoodrživih lokalnih jedinica u području proizvodnje hrane i energije kao temelja, zatim u području izgradnje i jačanja lokalnh kapaciteta i pameti koje će biti sposobno pokrenuti i proizvodnju i uslužne djelatnosti kojima se stvara dodana vrijednost. Ova „dodana vrijednost“ nije ekstra profit poduzetnika i vlasnika, već je ravnopravna mogućnost za sve socijalne skupine, stvaranje grada poželjnog za život svim stanovnicima, a ne grad kao sredstvo za stvaranje ekstra profita. No, trenutna je uprava Grada Dubrovnika miljama daleko od ovakvog razmišljanja i već je sad jasno da će se zadovoljit samo kratkoročnim ustupcima – do nove krize koju ćemo dočekati, dakako, nespremni!

U nastavku navodimo nekoliko prijedloga koje smo bili pripremili kao prijedloge prije donošenja konačne odluke o mjerama pomoći, a koje nismo bili u prilici komunicirati – zbog Gradonačelnikova straha od zajedničkog rada i odlučivanja. 

Naime, između socijalno osjetljivih skupina i gospodarstvenika, Gradonačelnikove mjere su zaboravile – radnike. Njih se stavilo u potpuno neizvjesnu situaciju na granici između socijalnih mjera za elementarni opstanak i slobodne volje poslodavca da im daju otkaze. I umjesto da Grad Dubrovnik posreduje u ovoj situaciji tako da istodobno rješava sve tri skupine; gospodarstvenike, radnike i socijalno osjetljive skupine, on radnike – isključuje. Stoga Srđ je Grad predlaže:  

 • U svim mjerama olakšice prema gospodarstvenicima u kojima se navodi odgoda ili ukidanje plaćanja, kao uvjet se mora definirati obveza poslodavcu da postojeće ugovore o radu – ne raskida, a da zauzvat poslodavci budu oslobođeni za 100% iznosa u slijedeća tri mjeseca. Dakle, nema otkaza ugovora o radu uvjetovanih ovom krizom za one poslodavce koji će koristiti pogodnosti mjera. Ako su poslodavci već sami odlučili „olakšati“ svoje troškove tako da otkazima prebacuju svoje radnike na socijalne mjere (koje opet pokriva Grad Dubrovnik i RH), nema razloga da im još dajemo ikakve olakšice.
 • Trajanje krize i konačni efekat još ne možemo sagledati. Stoga je razumno sve mjere primijeniti u modelu odgode plaćanja do 30.6.2020, a nakon toga sagledati stanje i uz informacije o očekivanoj dinamici donijeti odluku o stvarnom ukidanju obaveza. 
 • Do tada je potrebno osmisliti model ukidanja obaveza koji se može temeljiti na razmjernoj razlici prihoda u odnosu na prošlu godinu
 • Kao većinski vlasnik u trgovačkim društvima pokrenuti ukidanje plaćanja članstava u nadzornim odborima sukladno dobrom prijedlogu ukidanja plaćanja članovima upravnih vijeća ustanova kojima je Grad Dubrovnik osnivač
 • Iz ovako smanjenih očekivanih prihoda za koje su iskazani konkretni novčani efekti donijeti odluku o smanjenju rashoda. U prijedlogu naime nije definiran novčani efekt rashoda niti su rashodi konkretizirani osim smanjenja plaća zaposlenika gradske uprave
 • Odustati od kapitalnih projekata i sredstva prenamijeniti u borbu protiv širenja bolesti, a potom u mjere gospodarskog oporavka
 • Odmah započeti rad na programu jačanja gospodarskih djelatnosti koje gradu osiguravaju elementarne potrebe (proizvodnja hrane, zdravstvo, energija) uz posebnu pažnju očuvanja okoliša.

O našim načelima i prijedlozima koje zastupamo više od sedam zadnjih godina možete pročitati iz arhive na našem webu. Ove su teme danas aktualne više nego ikada i za njih ćemo se i ubuduće zalagati.

 • Ožujak 2015
 • Tradicijska i ekološka poljoprivreda na području Grada Dubrovnika i okolice
  “Administrativni teritorij Grada Dubrovnika obuhvaća područja na kojima se kroz povijest obrađivala zemlja. I danas na tim područjima postoji, iako u puno manjem obimu, određena poljoprivredna proizvodnja (Gornja Sela, Šipan, Osojnik, Brgat, itd.). Osim Šipanskog polja riječ je o malim površinama koje nisu prilagođene za industrijsku poljoprivredu. Ovaj naizgledni nedostatak, u svjetlu novih spoznaja o vrlo lošem utjecaju industrijske poljoprivrede na okoliš, klimatske promjene i zdravlje ljudi, treba promatrati kao odličan preduvjet za oživljavanje tradicijske i poticanje ekološke poljoprivrede.”
 • Travanj 2017: Osnovna načela:
  “Resursi zajednice pripadaju zajednici. Zaštita resursa od vitalnog je značaja za zajednicu i njen je temeljni javni interes – stoga je naše političko djelovanje motivirano i fokusirano prvenstveno na zaštitu resursa.”
  http://www.srdjegrad.hr/osnovna-nacela-programa/

 • Travanj 2017: Informacijske i komunikacijske tehnologije – pokretač razvoja Grada
  Turizam je glavna gospodarska djelatnost. Treba, međutim, voditi računa o činjenici da ćemo bez pametnih rješenja u domeni planiranja, upravljanja prometom, komunalnom infrastrukturom, lancima opskrbe, bez inovativnih rješenja namijenjenih posjetiteljima i stanovnicima te nastavkom stihijskog razvoja turističke djelatnosti ugroziti  vlastiti gospodarski opstanak.. Grad, zajedno sa susjednim općinama, treba stvoriti preduvjete za rast broja zaposlenih u ovom sektoru, posebno iz razloga trenutne orijentacije na isključivo turističku gospodarsku djelatnost nedovoljno spregnutu s ostalim gospodarskim granama koje grad i okolica mogu razvijati.”
  http://www.srdjegrad.hr/ict-pokretac-razvoja-grada/

Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.