Srđ je Grad

PREDSTAVNICI GRAĐANA I CIVILNOG DRUŠTVA MORAJU AKTIVNO SUDJELOVATI U PROCESU DONOŠENJA PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENOM SPOMENIČKOM CJELINOM

Javne rasprave su potreban, ali ni u kom slučaju dostatan mehanizam uključenja javnosti u donošenje ključnih strateških dokumenata. Predstavnike građana i civilnih udruga mora se ravnopravno uključivati u proces izrade i donošenja plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom.

Nakon sastanka s ravnateljicom Zavoda za obnovu, gospođom Ivom Carević Peković, na kojem su predstavnici KLGB Srđ je Grad inzistirali da se u Povjerenstvo za monitoring nad izradom Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika uključe dodatna dva člana – predstavnik građana i predstavnik civilnog društva – i to oba s pravom glasa, ostali smo neugodno iznenađeni recentnom izjavom ravnateljice da ova dva „pridružena“ člana ipak neće dobiti pravo glasa u rečenom povjerenstvu. Osim toga, nejasna je i izjava da će civilno društvo zastupati „predstavnik udruga, ustanova i društava“ – granica između udruga civilnog društva i ustanova u kulturi jasno je određena, pa se bojimo da će se ovakvim miješanjem krušaka i jabuka dodatno ograničiti sudjelovanje udruga.
Ovakav tretman predstavnika lokalne zajednice tim više čudi, s obzirom da se u smjernicama UNESCO-a – koji je navodno aktivno uključen u proces planiranja izrade – naglašava nužnost aktivnog uključenja građana i civilnog društva u izradu plana upravljanja. Oduzimanje prava glasa ovim predstavnicima svodi njihovo sudjelovanje na pasivno promatranje, čemu svjedočimo pri gotovo svakoj javnoj raspravi o strateškim planovima – primjedbe građana i udruga redovito se saslušaju i – ignoriraju.

Stoga KLGB Srđ je Grad apelira na nadležna tijela da aktivno uključi predstavnike lokalne zajednice u izradu strateških planova od samoga početka, budući da oni predstavljaju tu živu zajednicu koja kulturnoj baštini daje smisao i koja predstavlja ključni faktor za stavljanje neke spomeničke cjeline na listu UNESCO-a. Smatramo da se isključivi kriterij struke treba primjenjivati pri samoj izradi plana upravljanja (gdje je civilno društvo također jedan od relevantnih dionika), dok je u praćenju njegove izrade nužno aktivno sudjelovanje i predstavnika građana.

Nadalje, prisiljeni smo reagirati i na informaciju da je Studija utjecaja na baštinu (HIA) za golf-resort na Srđu dovršena i da se čeka odobrenje Ministarstva kulture, čime je teško povrijeđena procedura koju propisuje ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) kao stručno savjetodavno tijelo UNESCO-a. ICOMOS-ove Smjernice za izradu HIA-e za svjetsku kulturnu baštinu nalažu održavanje tzv. ranih konzultacija s lokalnom zajednicom oko početnog dokumenta o ciljevima Studije (tzv. scoping report), kao i daljnje sudjelovanje javnosti u njenoj izradi. Ništa od rečenog u slučaju HIA-e za Srđ nije izvršeno, dokument je dovršen u tajnosti, a javnost dovedena pred svršen čin. Najavljenu javnu raspravu smatramo tek već uhodanom taktikom za nominalno zadovoljavanje zakonskih minimuma, a u kojoj javnost faktički nema mogućnost utjecanja na konačni sadržaj studije.

Konačno, moramo demantirati izjavu gđe Carević Peković da su se vijećnici pozitivno očitovali o planu rada Zavoda za obnovu, predstavljen na nedavnom sastanku. Što se tiče vijećnika KLGB Srđ je Grad, zahvaljujemo ravnateljici na pozivu i prezentaciji plana rada, no na mnoga ključna pitanja još nismo dobili zadovoljavajuće odgovore, te u nedostatku informacija zasad ne možemo podržati planirane projekte.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.