Predstavljanje kandidata za župana, gradonačelnika, kao i kandidate za njihove zamjenike za predstojeće lokalne izbore.