Srđ je Grad

Pomažemo li mladim obiteljima dostupnim i dugotrajnim najmom stanova ili prodajom gradskih stanova?

Na konferenciji za medije održanoj jutros u parku na Batali vijećnici Srđ je grad Petra Marčinko i Đuro Capor govorili su o Odluci o davanju u dugotrajan najam gradskih stanova mladim obiteljima, koja se nalazi na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 27.12.2021.

Đuro Capor rekao je da konačno imamo priliku donijeti kvalitetnu odluku koja će trajno pomoći mladim obiteljima u rješavanju pitanja dostupnog stanovanja. Jedino što priječi vijećnike da donesu najbolju odluku ustrajavanje je na predizbornom obećanju Mata Frankovića kojim bi se 43 stana, umjesto u dugotrajni najam, stavila u prodaju za 10 godina. 

Pokazalo se da je obećanje po kojem će se najmoprimcima garantirati mogućnost kupnje stana u pola tržišne cijene nezakonito i čitavu proteklu godinu ove obitelji nisu uselile u stanove jer se pokušavao pronaći pravni manevar ili izmjena propisa koja bi ovo omogućila. Činjenica da se u članku 6. ove Odluke i dalje nalazi pravo na otkup ovih stanova pokušaj je spašavanja obraza Mata Frankovića koji je obećao nešto nezakonito i neprovedivo. Zakoni i propisi Republike Hrvatske ne bi se smjeli mijenjati zbog štetnih i nerealnih obećanja izrečenih u predizbornoj kampanji.

Petra Marčinko rekla je kako su vijećnici Srđ je Grad od 2015. do danas sudjelovali  na svim sastancima te ukazivali na potrebu drugačijeg modela stambene politike koji građanima neće po povlaštenoj cijeni prodavati javnu imovinu, nego će osigurati povoljan i siguran trajni najam. Još uvijek zagovaramo ideju da bi Grad Dubrovnik trebao svojim odlukama ići u smjeru omogućavanja dugoročnog najma za svoje građane te zadržavanja stanova u svom vlasništvu, nešto što je u europskim gradovima sada već u sferi standarda, ne inovacije. Odgovorna gradska stambena politika znači osiguravanje sigurnog i adekvatnog stambenog prostora te uvjeta, a ne vlasništva. Na ovaj način Grad Dubrovnik dugoročno utječe na tržišne cijene najamnine te štiti svoje građane od previsokih cijena najamnine.

Nijedan grad na svijetu nije dovoljno bogat da imovinu čiju su izgradnju financirali građani prodaje, čime njegovi, ili bolje rečeno naši stanovi, postaju zauvijek izbrisani iz gradskog vlasništva te se poništava mogućnost da  oni budu pomoć nekim novim mladim obiteljima.

Kao vijećnici imamo obvezu štiti dugoročne interese građana DubrovnikaStoga ćemo priložiti amandman na ovu odluku kojim ćemo tražiti da se stavak 2 članka 6. izbriše. Ponavljamo, riječ je o točki o najmu, ne najmu i prodaji gradskih stanova. Ukoliko gradski vijećnici Grada Dubrovnika u ponedjeljak izglasaju  nepromijenjen članak 6. ove Odluke time će amenovati i namjeru da stanovi  koje su građani Dubrovnika platili, za 10 godina idu na natječaj za prodaju, čime od poželjne socijalne mjere postaju predmetom nekretninskog mešetarenja, zaključila je Marčinko.

Za one koje zanima više:

Naš prijedlog – Drugačiji model stambene politike

Stambena politika kroz prostorne planove

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.