Srđ je Grad

Opasnost od političke metafizike

Izvor: Libreto.net

Autor: Mario Kopić

Nakon socijalne i političke diskriminacije u Njemačkoj i prisilnog izgnanstva u Sjedinjene Američke Države, Hannah Arendt u pismu svojemu učitelju i prijatelju Karlu Jaspersu od 29. januara 1946. ovim riječima opisuje svoje prve dojmove iz Amerike: ”Ovdje zbilja postoji takvo nešto kao sloboda i snažan osjećaj kod mnogih ljudi da bez slobode nije moguće živjeti. Republika nije prazna zabluda, a činjenica da ovdje ne postoji nikakva nacionalna država i nikakva navlastita nacionalna tradicija… stvara slobodarsku ili bar nefanatičnu atmosferu. Tome treba dodati da se ljudi ovdje u velikoj mjeri osjećaju suodgovorni za javni život, što meni nije poznato ni u jednoj europskoj zemlji… Ovdje postoji veliki političko-praktički razum (große politisch-praktische Verstand), kao i strast da se stvari dovedu u red (Dinge in Ordnung zu bringen) – to straighten things out – i da se ne trpi nepotrebno siromaštvo, da se usred zbiljske ubojite konkurencije sačuva smisao za fair chance… Temeljno proturječje zemlje jest politička sloboda pri društvenom ropstvu”.

Članak pročitajte na libreto.net.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.