Srđ je Grad

Novi model upravljanja dubrovačkim zidinama.

Predstavnici KLGB Srđ je Grad Mariela Marković, Nikša Selmani i Ivan Viđen na današnjoj su konferenciji za medije novinare upoznali s prijedlogom Zaključka za tematsku sjednicu Gradskog vijeća, koja će se održati 7. travnja 2014. godine na temu odnosa Grada i Društva prijatelja dubrovačke starine. Dosadašnji pregovori, koje je u ime Grada samostalno vodio Gradonačelnik i koji su bili obilježeni isključivošću obiju strana, završili su u iščekivanju pravorijeka Ustavnoga suda i pat-pozicijom na nezadovoljstvo glavnih aktera, stručnjaka i zainteresirane javnosti. Smatramo kako se prijedlogom Zaključka koji ćemo iznijeti na Gradskom vijeću u ponedjeljak mogu regulirati odnosi između Grada i Društva, što bi u konačnici trebalo stvoriti dugotrajan, stabilan i za obje strane jednako zadovoljavajuć i pravedan odnos koji ne bi ovisio o trenutnim odnosima političkih snaga u gradskoj upravi već isključivo o kvaliteti plana rada Društva i kvaliteti kontrole Grada.

Prijedlog sadrži tri ključne točke:

1.) Gradsko vijeće osniva Radnu skupinu (Odbor) čiji su članovi: predsjednik Gradskog vijeća grada Dubrovnika, predstavnici političkih opcija zastupljeni po razmjernom ključu kao i prilikom konstituiranja GV-a, Gradonačelnik Grada Dubrovnika, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i baštinu, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenjem nekretninama, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu.
Radna skupina postaje ono tijelo koje je zaduženo pregovarati s predstavnicima DPDS-a i to zastupajući onaj prijedlog kojeg prethodno odobri Gradsko vijeće.
Ukoliko u pregovorima radna skupina procijeni da se dogovor s DPDS-om može postići mijenjajući prethodno odobreni prijedlog Gradskog vijeća, novi se prijedlog mora staviti na raspravu i glasovanje na Gradskom vijeću. S obzirom na to da je Gradsko vijeće jedino predstavničko tijelo svih građana Dubrovnika i jedino je ovlašteno raspolagati imovinom Grada, formiranje ovoga Radnog tijela za pregovore korak je naprijed u uspostavljanju ovlaštenog dijaloga s DPDS-om.

2.) KGLB Srđ je Grad predlaže novi model koji bi trebao urediti odnose Grada Dubrovnika i DPDS-a. Ovaj model pretpostavlja:

a) izmjenu postojećeg načina podjele prihoda od ulaznica na dubrovačke gradske zidine prema kojemu su Grad i DPDS taj prihod po odbitku PDV-a dijelili na dva jednaka dijela, u novi oblik u kojemu bi Grad preuzeo sav prihod od ulaznica, zatim brigu oko naplate ulaznica na gradske zidine i knjiženja prihoda od ulaznica na poseban račun.

b) DPDS-u garanciju upravljačkih prava na dubrovačkim gradskim zidinama, a to znači nesmetan posjed gradskih zidina, planiranje, vođenje i nadziranje radova održavanja i obnove, davanja u najam i izbora najprihvatljivijeg ponuđača pojedinih prostorija i površina, promidžba i prezentiranje javnosti itd.

c) obvezu uprave DPDS-a da do 15. studenog svake tekuće godine dostavi Gradu (Upravnom odjelu za kulturu i baštinu) detaljan plan (financijski i tehnički) radova na baštini za nadolazeću kalendarsku godinu.

d) obvezu Grada Dubrovnika (Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu) da sukladno podnesenom planu radova DPDS-e s posebnog računa uplati traženi iznos na račun DPDS-a.

e) Ostatak prihoda od ulaznica na dubrovačke zidine, odnosno, ono što DPDS ne potroši za vlastitu djelatnost u skladu s predloženim godišnjim planom, pripada Gradu koji ga je dužan upotrijebiti u održavanje spomeničke baštine (koja se preporuča povjeriti Zavodu za obnovu Dubrovnika), ali iznimno i nenamjenski za javne potrebe, uz prethodno odobrenje Gradskog vijeća.

3.) Prema ovom prijedlogu objema stranama ostavljena je sloboda da se dogovore o početku primjene ovog modela (s obzirom na već preuzete ugovorne obveze -Ugovor iz 1998.; Dodatak I. ugovora iz 2009.; Dodatak II. ugovora iz 2010.). Drugim riječima, iako bi se sam dogovor o primjeni ovog modela trebao postići čim prije, ovaj se model može početi primjenjivati odmah po dogovoru ili nakon isteka desetogodišnjeg roka o nepromjenjivosti sadašnjeg Ugovora, tj. nakon 2019. godine, ako su obje strane s tim suglasne.

Na kraju naglašavamo kako smatramo da je predloženi Zaključak dobra osnova za uspostavljanje dijaloga među svim zainteresiranim stranama i kako smo zbog toga otvoreni za prijedloge i sugestije u cilju postizanja što kvalitetnije rasprave i donošenja što razumnijeg i boljeg rješenja.

Prijedlog Zaključka za izvanrednu (tematsku) sjednicu možete pronaći na slijedećem linku:
http://goo.gl/3C4tTD

KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.