Srđ je Grad

NOVA PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA KOJA SU PROTIVNA JAVNOM INTERESU

Izmjene i dopune prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije, osim što nisu otvorile pitanje smanjenja obuhvata projekta na Srđu sa 310 na 100ha, niti uvažavaju Stratešku studiju koja predlaže ukinuti golf i prateću gradnju na Srđu, već ga ucrtavanjem 310 ha upravo potvrđuju, nude i još jedno dvojbeno prometno rješenje s kojim se KLGB Srđ je Grad, u interesu građana Grada Dubrovnika, ne može složiti. Radi se o predviđenom cestovnom tunelu na državnoj cesti D8 na potezu od skretanja za Ilijinu glavicu prema Župi dubrovačkoj.

Građani na prvom mjestu
Kako se radi o onom dijelu naših sugrađana koji ionako imaju gotovo nemoguć pristup do svojih kuća, s gotovo 500 do 600 skalina, te koji imaju otvorenu bojazan da će radovi na vrlo trusnom području Srđa dovesti do odronjavanja stijena (čemu smo svjedočili u slučajevima prije par godina) i izravno ugroziti sigurnosti ljudi i imovine te samih sudionika u prometu, KLGB Srđ je Grad smatra da interese građana Dubrovnika treba javno i ovim apelom zaštiti.

Ugrožene vizure svjetski zaštićene baštine
Obzirom da je i sama UNESCO-va misija ukazala da se proširenjem buffer zone na obronke Srđa želi dodatno vrednovati i sačuvati i vrijednost pejzažne prirodne baštine, smatramo da su daljnja zasjecanja u Srđ apsolutno neprimjerena. Napominjemo ovo obzirom da gradnja tunela s čvorištem znači zadiranje u brdo za minimalno dvije prometne trake, uz predgaleriju tunela. Kako je sadašnji zasjek na navedenoj poziciji 4 do 5 metara, nakon novog zasjecanja u brdo i širenja, visina zasjeka bit će gotovo 30 m, što predstavlja znatnu vizualnu izmjenu! Ne treba zaboraviti da je UNESCO-va misija već imala prigovore na samo zasjecanje Srđa zbog trafostanice.
Uzme li se, konačno, u obzir da se ovdje nalazi i kosi tunel koji s vrha Srđa ide prema trafostanici na cesti D8, jedina je opcija da se gradi tunel ispod postojećeg tunela, pa nije jasna financijska i tehnička opravdanost ovog pothvata.

Izostanak reakcije Hrvatskih cesta
U svemu ovome najčudnije je da je u procesu javne rasprave potpuno izostala reakcija Hrvatskih cesta na jedan ovakav iznimno veliki mogući zahvat u prostoru. Proces donošenja prostornog plana u kojem se nadležna institucija uopće ne očituje na mogućnost ovakvih zahvata u prostoru koji su protivni javnom interesu, ukazuje na to da ovo rješenje treba potpuno brisati kao mogućnost iz prijedloga izmjena i dopuna prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije.

KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.