Srđ je Grad

Niti jedna koncesija na omogućuje zabranu pristupa građanima

Smije li nam koncesionar priječiti prilaz plaži tijekom večeri? Smijemo li nositi hranu na koncesioniranu plažu? Smiju li zaštitari pregledavati burse građana prije ulaska na plažu? Smiju li ležaljke zauzeti pola plaže?

Sva ova pitanja izazivaju veliki interesa javnosti za temu prava građana, ali i samih koncesionara na javnom pomorskom dobru – plažama. Aktualizirano je brojnim incidentima o kojima izvješćuju mediji i o kojima se raspravlja na društvenim mrežama i među samim kupačima. Postoji i dosta nedoumica u terminologiji, koje zbunjuju sve koji se uključuju u raspravu, koncesija, koncesijsko odobrenje, isključiva ili ograničavajuća koncesija…

Zbog svega toga, ovog su tjedna predstavnici naše nezavisne liste Ljubo Nikolić, Igor Legaz, Nikša Selmani i Marko Giljača održali sastanak sa županijskim pročelnikom za pomorstvo, turizam, gospodarstvo i energetiku Ivom Klaićem, kako bi na uvid dobili sve koncesije koje su izdane na dubrovačkom području i iznijeli neke prijedloge kako bi se povećala razina informiranosti građana.

KOJE SU PLAŽE POD KONCESIJOM?

Za početak svima na znanje, 10 je plaže koje su pod koncesijom na području Grada Dubrovnika  i to: Sv. Jakov, Banje, uvala Sumratin, Kava i Copacabana te plaže hotela Excesior, Libertas, Palace, More, President. Sve ostale plaže imaju koncesijska odobrenja.

Koncesijsko odobrenje znači da koncesionar smije obavljati gospodarsku djelatnost na plaži za koju je dobio odobrenje i to je to. Ne smije postavljati ležaljke koje nisu iznajmljene, ne može se ponašati kao da je plaža njegova i ne može nikome braniti ili ograničavati pristup.

Od deset koncesija na nabrojenim dubrovačkim plažama, niti jedna nije isključiva niti je ikad bila. Iako se među građanima pričalo kako je ima hotel Excelsior, to je samo bio vješti PR koji nigdje nije javno iznesen, ali se prenosio sa usta na usta i time “smanjio pritisak” građana na hotelsku plažu.

Dobili smo na uvid svih deset ugovora o koncesijama na dubrovačkim plažama i u svakom od njih, između ostalog, stoji sljedeći članak:

“Na temelju ove koncesije OVLAŠTENIK KONCESIJE ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti uporabu i/ili korištenje pomorskog dobra, te ga je dužan čuvati i unaprjeđivati.”

Pročelnik nam je na sastanku potvrdio i decidirano stao iza tih riječi da na dubrovačkom području na niti jednoj plaži niti jedan koncesionar nema pravo ograničiti pristup građanima, njegovi zaštitari ne smiju pregledavati burse, ne smije braniti nošenje hrane na plaže i ne smije zatvarati i braniti pristup plaži, jer je ona javno dobro koje besplatno smiju koristiti svi građani.

Konzultirali smo se i s pravnicima koji su nam potvrdili isto. Niko nam ne smije ograničavati prava na javnom pomorskom dobru, što proizlazi iz navedenog članka ugovora.

TREBAMO REGISTAR KONCESIJA

Predstavnici nezavisne liste Srđ je Grad iznijeli su prijedlog kojim bi se na mrežnim stranicama Dubrovačko – neretvanske županije, kao davatelja koncesija, trebalo objaviti listu svih koncesioniranih plaža i najvažnijih uvjeta iz ugovora o koncesiji. Jedino transparentne i javno dostupne informacije su put do pravilnih tumačenja prava i građana i koncesionara, a što bi spriječilo eventualne daljnje incidente na dubrovačkim plažama. Prema informacijama s kojima raspolažemo, naš prijedlog je proslijeđen nadležnom Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture i uskoro bi se upravo na njihovim stranicama trebao pojaviti registar svih koncesija na javnom pomorskom dobru u cijeloj Hrvatskoj.

kao i u svim prilikama zalažemo se za dijalog između svih zainteresiranih strana i poštivanje zakonskih okvira. A to je moguće samo ako smo svi točno i pravodobno informirani. Onda se ne može dogoditi da nam bilo koja osoba koja radi na plaži tumači naša prava kako mu odgovara. Ne dopustimo da nam sole pamet i obmanjuju nas, informirajmo se o svojim pravima i onda nas nitko neće moći tjerati sa plaže, braniti nam da nosimo djeci sendviče i sokove, priječiti nam ulaz i pristup javnom dobru – plaži!

KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.