Srđ je Grad

NAŠI KOMENTARI I PRIJEDLOZI NA DRUGU RADNU VERZIJU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA do 2025. godine

U ostavljenom roku, KLGB Srđ je Grad dostavlja Gradu Dubrovniku i Sveučilištu u Dubrovniku drugi set svojih primjedbi  i komentara na radnu verziju  ( 2017 ) STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA I ODREDBE U KRUZING TURIZMU NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA do 2025. godine.

Nastojeći aktivno sudjelovati i dati svoj puni doprinos, iznova smo stavili na raspolaganje svoja znanja i iskustva na ovu temu, a sve u cilju donošenja što boljeg strateškog dokumenta.

Izrađivač je uvažio dio naših primjedbi i prijedloga iz prvog seta koje smo dostavili 30.11.2017, dok dio nije obuhvaćen zadnjom radnom verzijom Strategije. 

Stoga se u ovom setu fokusiramo na pet, po nama, ključnih primjedbi i prijedloga za koje držimo da moraju biti dodatno obrađeni i uključeni u konačnu verziju Strategije. Isti su detaljno pojašnjeni u linku u prilogu.

Naši prijedlozi i primjedbe se odnose na sljedeće :

A / Nejasna metodologija te parametri korišteni prilikom utvrđivanja porasta fizičkih pokazatelja navedenih u STRATEŠKIM CILJEVIMA

B / Nije posebnim poglavljem obrađena problematika nužnosti BRENDIRANJA DUBROVNIKA, koje bi uz turizam obuhvatilo kulturu, promet i investicije

C / Nije posebnim poglavljem obrađena problematika GLOBALNIH KLIMATSKIH PROMJENA i njihov utjecaj na turistička kretanja do 2025. godine

D / Nije posebnim poglavljem obrađena problematika SIGURNOSNOG ASPEKTA u svjetlu recentnih događanja, u kontekstu turističkih kretanja do 2025. godine

E / Nije posebno obrađen utjecaj POREZNE POLITIKE u kontekstu  turističkih kretanja do 2025. godine

Cjelokupan dokument sa našim prijedlozima i primjedbama

Dokumentacija:

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.