Srđ je Grad

MORA LI IMPERATIV NETRANSPARETNOG UPRAVLJANJA GRADOM BITI PRISUTANI I U PITANJIMA MLADIH?

U sklopu dnevnog reda nadolazeće 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika koja će se održati 24.1.2018., s početkom u 16 sati, pod rednim brojem 24. nalazi se točka koja glasi „Prijedlog zaključka o poništenju javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika i raspisivanje novog javnog poziva.“

O čemu se radi? Grad Dubrovnik prošle je godine, (sa zadnjim predajnim rokom 25.11.2017.), objavio javni poziv za izbor članova Savjeta mladih, koji je, kako vidimo, pred poništenjem zbog, kako ističu u pojašnjenju, nedovoljnog broja na vrijeme pristiglih prijava. Grad Dubrovnik ovim prijedlogom točke dnevnog reda ispoštovao je članak  8. Javnog poziva te zaista odbacio nepravovremene i nepotpune prijedloge te posljedično, zbog nedovoljnog broja prijava, poništava natječaj.

Međutim, voljeli bismo skrenuti pažnju na nepravilnosti napravljene, namjerno ili ne, nakon zatvaranja samog natječaja, a u daljnjoj proceduri obrade pristiglih prijava i konačno, donošenja već spomenutog zaključka o kojem bi Gradsko vijeće trebalo donijeti odluku na nadolazećoj sjednici. Naime, u Odluci o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik grada Dubrovnika, broj 10, izašao 5.11.2007.) te u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik grada Dubrovnika, broj 6, 19.4.2014.) stoji da se dokumentacija, odnosno prijave, predaju Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (članak 5.) koji bi, zatim, u slučaju da je stiglo dovoljno pravovaljanih i uredno zaprimljenih prijedloga od ovlaštenih predlagatelja, sastavilo listu kandidata za izbor članova savjeta (Članak 6.) te ju predalo Gradskom vijeću na glasovanje. Obveze i ovlasti tog radnog tijela definira i sami Zakon o savjetima mladih iz 2014. godine, članak 10., u kojem stoji da to radno tijelo, nakon zaprimanja kandidatura, obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava (koji je, kako smo već naveli, u našem slučaju bio 25.11.2017.), sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura. U nastavku tog istog članka doznajemo da se navedeno izvješće o provjeri formalnih uvjeta dostavlja predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave (Gradskom vijeću) te se objavljuje na njezinoj mrežnoj stranici, odnosno, u nedostatku iste, u službenom glasilu te u sredstvima javnog priopćavanja.

Ovdje, dakle, moramo upozoriti na dva vrlo netransparentna momenta u radu navedenog Odbora. Kao prvo, navedeno izvješće o provjeri formalnih uvjeta nikada nije objavljeno na stranicama Grada Dubrovnika, niti u službenom glasilu niti u sredstvima javnog priopćavanja. Kao drugo, unatoč Zakonom propisanih 15 dana roka objave izvještaja, što bi u ovom slučaju bilo, s obzirom da je natječaj završio 25.11.2017., oko polovice 12. mjeseca iste godine, zaključak, bez podrobnijeg izvješća te zapisnika sa sjednice Odbora kojim se validiraju prijave i utvrđuje zaključak da se natječaj poništava, dolazi pred vijećnike Gradskog vijeća tek krajem siječnja. Na ovaj netransparentan način, krši se nastavak članka 10, Zakona o savjetima mladih iz 2014. godine u kojem stoji da bi se tek nakon objave izvještaja o provjeri formalnih uvjeta, o njemu trebalo raspravljati na prvoj sjednici Gradskog vijeća.

Kršenjem propisanog transparentnog načina donošenja odluke te kršenjem rokova propisanih zakonom, predlagatelj ovog akta ne ostavlja nam puno izbora već da istaknemo osnovanu sumnju u mogućnost njegovog upletanja u odabir članova savjeta, te očigledno suštinsko nepoznavanje objašnjene procedure donošenja odluke. I dok smo, tijekom godina, naviknuli na ovakav način rada gradske uprave kada se radi o raznim natječajima i javnim pozivima, moramo se iskreno zapitati, mora li imperativ netransparentnosti biti prisutan čak i u pitanjima direktne demokracije mladih?  Pokazuje li ovime zaista gradska vlast  dovoljnu ozbiljnost, transparentnost i volju za rješavanjem pitanja, problematike i prava mladih? Kakvu budućnost ima grad koji zanemaruje svoj glavni razvojni resurs i potencijal? Da parafraziramo najdraži slogan gradske uprave „Grad i mladi skupa, ali očigledno ne i u slučajevima primjene direktne demokracije mladih“.

Stoga, slijedeći jednu od glavnih okosnica rada i djelovanja građanske inicijative Srđ je grad koja zahtijeva osiguranje poštivanja zakonitosti i transparentnosti na svim razinama, ( a, ističemo, osobito ovoj koja se tiče mladih Grada Dubrovnika), od Odbora očekujemo i zahtijevamo detaljniji izvještaj i zapisnik sa sjednice koja je isti zaključak donijela i validirala, kako je propisano zakonom te potpuno poštivanje navedene procedure u mogućem ponovnom raspisivanju natječaja za Savjet mladih Grada Dubrovnika.

I na kraju, koju i kakvu poruku ovakvim postupcima šaljemo mladim ljudima koji su iskazali hrabrost i želju uključiti se u konstruktivan dijalog o svojim pravima i mogućnostima s gradskom vlasti, a bez ikakve naknade, u svoje slobodno vrijeme? U dobroj vjeri da će raditi na korist zajedničkog, a ne partikularnog interesa, iskreno im čestitamo na prijavi te ih molimo da se ne obeshrabre ovakvim netransparentnim radom gradske uprave (koja će, nadajmo se, ispraviti svoje pogreške), te ih potičemo da se prijave na ponovni natječaj i bore za svoja prava  potrebe.  

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.