Srđ je Grad

Mi smo dokazali – župane, na vama je red!

Vodoistražni radovi trasiranja na Lučinom razdolju nisu obavljeni u obuhvatu budućeg Centra za gospodarenje otpadom, upravo suprotno onome kako je više puta isticala aktualna županijska vlast. Dokaz tome je geodetski elaborat koji smo predstavili uoči današnje sjednice Županijske skupštine.

Ukratko, da bi se mogao izgraditi centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, mora se dokazati da ako dodje do curenja štetnih tvari na tom području, te kemikalije citaj otrovi, neće doći do Malostonskog zaljeva, kamenica, ribe i svega onoga što nosi turizam tog kraja.

Istraživanja se provode na način da se specijalne boje ubace u tlo na tom području za vrijeme velikih kiša i onda se čeka hoće li se boja pojaviti u Zaljevu, hoće li je donijeti kiša koja putuje kroz krš. Prva studija je pokazala da bi procurilo do Malostonskog, pa su “na silu” naručili drugu koja je potvrdila ono što su oni htjeli da ne curi. Ovim smo dokazali da se boja u drugom ispitivanju stavljala na krivom mjestu što je naravno dovelo do pogrešnog rezultata, do lažno dobrog nalaza.

  • Zatražili smo i dobili elaborat mjerenja udaljenosti na lokaciji planirane izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje u kojem su računate udaljenosti između lokacije upuštanja trasera do točke na granici zahvata i planiranoj zaštitnoj ogradi. Od točke upuštanja trasera do točke na granici područja zahvata udaljenost je 136 metara, dok je do točke projektirane granice zahvata 325 metara, utvrdio je u elaboratu, koji vam predstavljamo, ovlašteni geodet.
  • Time smo dokazali da županijska vlast cijelo vrijeme skriva istinu da trasiranje 2013. nije napravljeno u obuhvatu planiranog CGO-a.

Župan Nikola Dobroslavić, kojeg smo i na prošloj sjednici upozorili na ovu nepravilnost, tada je rekao: „Dokažite, pa će biti posljedica!“

Mi smo dokazali – župane, na vama je red!

Podsjetimo, 2008. godine napravljeno je hidrogeološko trasiranje s upuštanjem boje na lokaciji u Trnovici i dokazana je izravna veza podzemnih tokova s Malostonskim zaljevom. Dubrovačko – neretvanska županija, unatoč tim neoborivim činjenicama, uporno gura projekt i na sjednici Povjerenstva 2012. godine predstavnik Hrvatskih voda zatražio je od njih da se napravi novo hidrogeološko istraživanje točno na samoj lokaciji CGO Lučino razdolje, kako bi se promijenila vodozaštitna zona. Slijedi istraživanje koje je 2013. godine provela tvrtka Geoaqua d.o.o na lokaciji koja je navedena kao lokacija CGO, što se danas pokazalo kao netočnim.

I tada, kao i na više kasniji javnih tribina, mještani Trnovice izražavali su sumnju u ispravnost ovog istraživanja.

Geodetski elaborat koji smo naručili dokazuje da je osnovni argument lokacije istraživanja bio neistinit.

Geodetski elaborat koji smo naručili dokazuje da je osnovni argument lokacije istraživanja bio neistinit, a sad je pitanje što će Župan učiniti, obzirom na izrečeno. Mi znamo što ćemo mi prvo učiniti nakon promjene vlasti u svibnju: novo, javno i neovisno hidro-geološko trasiranje, kako zahtijevaju i malostonski školjkari i stanovnici Primorja i svako tko iole shvaća nesagledive posljedice koje su moguće gradnjom ovog centra i curenjem otpadnih voda u podzemne tokove.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.