Srđ je Grad

Kako naplatu i kontrolu parkinga konačno uskladiti sa zakonskim propisima?

KLGB Srđ je Grad prije petnaestak dana pokrenula je akciju obilježavanja parkirališnih mjesta na kojima društvo Sanita d.o.o. uime Grada Dubrovnika nezakonito vrši kontrolu i naplatu.
Riječ je o:

1. parkirališnim mjestima na zemlji koja ne pripada nerazvrstanim cestama i koja nije u vlasništvu Grada Dubrovnika te na njima Sanitat nema ovlasti vršiti kontrolu i naplatu
2. neasfaltiranim parkirališnim mjestima koja nisu iscrtana
3. asfaltiranim parkirališnim mjestima uz nerazvrstane ceste koja nisu iscrtana
4. asfaltiranim parkirališnim mjestima uz nerazvrstane ceste koja nisu pravilno iscrtana

Rezultat akcije mapa je nezakonitih parkirališnih mjesta koju možete pogledati na web stranici
www.srdjegrad.hrNelegalniParking Na karti je, temeljem prijava građana, do danas označeno nešto više od 25 lokacija na užem području grada, na kojima Sanitat d.o.o. vrši nezakonitu naplatu i kontrolu parkiranja. KLGB Srđ je Grad zahvaljuje građanima koji su se uključili u akciju.

U međuvremenu je Grad Dubrovnik jedan mali dio parkirališnih mjesta uskladio sa zakonskim propisima. Međutim, broj parkirališnih mjesta na kojima je društvo Sanitat d.o.o. do sada nezakonito vršilo kontrolu i naplatu toliki je da njihovo usklađivanje sa zakonom iziskuje napore koje Grad Dubrovnik i Sanitat d.o.o. očigledno nisu voljni ili nisu u stanju poduzeti. Od Sanitata d.o.o. očekujemo da sve navedene nepravilnosti otkloni. Popravne radnje u tom smjeru pozdravljamo, a iste ćemo redovno unositi u navednu mapu.

Pored navedenog, važno je napomenuti i da društvo Sanitat d.o.o. vrši kontrolu i naplatu parkirališnih mjesta temeljem Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkinga u Gradu Dubrovniku („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/09), koja je u više članaka neusklađena s nizom zakonskih propisa. Stoga je na 7. sjednici Gradskog vijeća održanoj 13. svibnja 2014. godine KLGB Srđ je Grad dala prijedlog, koji je Gradonačelnik prihvatio, da nadležne gradske službe do sljedeće sjednice naprave prijedlog nove, sa zakonom usklađene Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkinga u Gradu Dubrovniku.

Kako bi olakšala posao gradskim službama i pridonijela rješenju višegodišnjeg neodrživog stanja s kontrolom i naplatom parkirališnih mijesta, KLGB Srđ je Grad sastavila je tekst Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkinga u Gradu Dubrovniku koji je usklađen sa zakonskim propisima, a koji sadržajem uvažava zajednički interes građana Dubrovnika i Grada Dubrovnika za uređenim i pravednim odnosom u kontroli i naplati parkirališnih mjesta.
Prijedlog Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkinga u Gradu Dubrovniku protokoliran je gradskim službama i očekujemo da će o njemu Gradsko vijeće raspravljati i odlučivati na sljedećoj sjednici.

Prijedlog odluke:
https://www.dropbox.com/s/xo4l6euiqn4qnzu/SJG_UredjenjeParkinga_PrijedlogOdluke_1.pdf

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.