Srđ je Grad

Još jedna šansa da se naš amandman o uvođenju zimske zračne linije Dubrovnik – Frankfurt realizira

KLGB Srđ je Grad očekuje da će destinacija iskoristiti novu mogućnost prijave na Javni poziv te da će se uspostavljanjem zračne linije Dubrovnik – Frankfurt steći uvjeti za bolju prometnu povezanost Dubrovnika s ostatkom svijeta tijekom zime. Iskreno se nadamo da će biti dovoljno mudrosti da se ovaj projekt od javnog interesa dovede do kraja,ovaj put poštujući zadane rokove u potpunosti.

HTZ ( Hrvatska turistička zajednica ) na svojim je službenim stranicama objavila novi Javni poziv za udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora u 2016.godini te je time postojeći natječaj obustavila i stavila van snage. Tim se činom neplanirano otvorila nova mogućnost da se, temeljem amandmana kojeg je KLGB Srđ je Grad predložila u Proračun grada Dubrovnika za 2015.godinu, destinacija organizira i prijavi na Javni poziv i to tako da kandidira zimsku zračnu liniju Dubrovnik – Frankfurt. Iznosi koji su Proračunom Grada Dubrovnika predviđeni za realizaciju programa, tj. za uspostavljanje te linije su po 2.000.000 Kn u projekcijama za 2016. i 2017. godinu.

Temeljem novonastalih okolnosti, KLGB Srđ je Grad poziva odgovorne subjekte (TZ grada Dubrovnika, UO za poduzetništvo, more i turizam i TZŽ dubrovačko neretvanske ) da naprave dodatni napor te se dogovore s partnerima u destinaciji, prikupe ponude od više zračnih prijevoznika, usuglase se oko najpovoljnijeg ponuditelja te da formaliziraju prijavu na Javni poziv u zadanim rokovima. Prijave na Javni pozivu u pisanom se obliku dostavljaju isključivo na adresu turističkih zajednica obalnih županija ili Turističke zajednice grada Zagreba zaključno do 2. studenog 2015. godine. Turistička zajednica županije zaprimljene i obrađene kandidature te svoju objedinjujuću prijavu podnosi u pisanom obliku isključivo poštom na adresu Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice zaključno do 16. studenoga 2015. godine. Izmjena u odnosu na stari Javni poziv je da je nekadašnji model IVsada zamijenjen modelom I-d.
KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.