Srđ je Grad

JESMO LI OPET PREVARENI – ILI O KAKVOM SE UOPĆE BELVEDERU OVDJE RADI!?

I u ovom je slučaju Grad Dubrovnik, nažalost, pokazao nespremnost za urbanističke izazove ove vrste. Ponovno se sve svodi na sastanke na „višoj razini“, što je način koji se prakticirao i na pitanju Srđa i na pitanju marine na Lapadskoj obali. Problem je u tome što se na temelju sumnjivih predložaka i „idejnih rješenja“ daju neka obećanja, a onda kad se nakon toga pokažu prave namjere tzv. investitora kasno je za korak natrag. Mi iz Srđ je Grad bojimo se da je gradonačelnik Franković uhvaćen na istu udicu. Šteta, jer je u proteklih desetak godina imao dovoljno vremena da prokljuvi „investicijsku logiku“ zbog koje je sama Republika Hrvatska danas na – arbitražnim sudovima.

USPJEŠNI PROJEKTI?

Vratimo li se samo malo unatrag i pogledamo li oko sebe, sve te „uspješne projekte“ poput Športsko rekreacijskog centra na Srđu, marine na Lapadskoj obali ili uređenja Uvale Lapad, vidjet ćemo vrlo jasno kako su se svi izvorno dobro zamišljeni projekti preobrnuli u projekte čija je realizacija doprinjela i još uvijek prijeti današnjem katastrofalnom stanju Dubrovnika. Sjetimo se; Športsko-rekreacijski centar na Srđu koji je trebao biti namjenjen građanima Dubrovnika pretvorio se u prostor za nekretinski biznis, za vile i apartmane u kojem smo mi građani nepoželjni; marina se potpuno mimo urbanističkih planova pretvorila u glavno ruglo Grada posve negirajući najvrijedniji uzobalni kompleks ljetnikovaca, uz epitete investitora Pašalića da su građani Dubrovnika –„budale“, dočim Uvala Lapad u jednoj stihiji betonizacije nema više nikakve veze s pobjedničkim idejnim rješenjem. Ako u ovo uvrstimo i pitanje Garaže na Ilijinoj Glavici koje poput giljotine prijeti nad glavama građana Dubrovnika, s pravom se može postaviti pitanje – nije li projekt novog hotela Belvedere rađen prema identičnom scenariju.

O PRIHVAĆANJU IZMJENA I DOPUNA PPUG-A, GUP- a i STAVLJANJU IZVAN SNAGE DPU-a

Nakon što je na sjednici Gradskog vijeća bio prezentiran idejni projekt izgradnje novog hotela Belvedere i usvojena odluka o tome da se pokrenu izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a Grada Dubrovnika, te pokrene postupak stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere (DPU), u javnosti su se otvorile neke nedoumice glede pitanja zaštite javnog interesa, odnosno interesa građana.

Na spomenutoj sjednici vijećnici Srđ je Grad bili su za izmjene, uz nekoliko javno iznesenih napomena koji su bili uvjeti za našu podršku, i to je tada bilo prihvaćeno:

  1. Oni javni sadržaji koji su bili predviđeni DPU-om na području Belvedera moraju prethodno biti osigurani na nekom drugom mjestu. Radilo se konkretno o parkirnom prostoru za građane sv. Jakova kao i koncertnoj dvorani.
  2. Izmjene PPUG-a i GUP-a trebaju osigurati javni pristup obuhvatu i imati siguran i javan pristup cjelokupnom obalnom pojasu.
  3. Novi GUP treba definirati pitanje prometnog rješenja obzirom da je DPU to već definirao, a DPU se ukida.

Ovo su bili uvjeti za podršku Srđ je Grad ovom projektu. To je bila osnova za suživot investitora, investicije i javnog interesa građana. Grad Dubrovnik trebao je u tom procesu zaštiti upravo ovakav scenarij i praksu.

O NETRANSPARENTNOSTI JAVNE RASPRAVE

Ipak, nakon nekog vremena i nedavne prezentacije koja je bila namjenjena vijećnicima Grada Dubrovnika kao svojevrsna priprema prije Javne rasprave, neke su činjenice izašle na vidjelo i Srđ je Grad o njima mora javno diskutirati.

Obzirom da je u ovom slučaju napravljen presedan (!) u kojem će se sukladno idejnom rješenju Studija 3LHD koje je odabrano na privatnom pozivnom međunarodnom arhitektonskom natječaju, provedenom od strane privatnog investitora, mijenjati osnovni urbanistički planovi s izmjenama namjena prostora, proširenjem na nove sadržaje, kao i negiranjem nekih javnih sadržaja – postavilo se pitanje:

Kako uopće izgleda taj projekt novog hotela Belvedere i uopće predviđeno uređenje čitavog obuhvata u kojem zona ugostiteljske namjene vrste hotel (T1) sada postaje zona (T2) tj. turističko naselje!?

U svim dosadašnjim prezentacijama, nama su bile dostupne jedino fotoshopirane vizualne perspektive izgleda projekta, no sam projekt, ozbiljno i sustavno predložen i razrađen nitko nije vidio, on čak nije niti sastavni dio materijala za Javnu raspravu!

Dakle, ključni dokument zbog kojeg su pokrenute izmjene i dopune PPUG-a i GUP-a kao i ukidanje DPU-a, javnosti je potpuno – NEPOZNAT!

Kako se onda uopće javnost može očitovati o predloženim izmjenama?! Kako je,dakle, moguće da Grad Dubrovnik tako igra na neviđeno, osim ako čitava „igra“ nije prethodno dogovorena na „višim razinama“!? Ovo je po našem mišljenju strahovit i krucijalan propust!

Što ako se npr. nakon Javne rasprave na stolu pojavi neki glavni projekt koji ne odgovara onom idejnom i što ako taj hotel možda volumenom bude višestruko veći nego postojeći Belvedere – tko će odgovarati za eventualne izmjene ili kasnije razrade tzv. „pobjedničkog projekta“!?

Zbog svega ovog Srđ je Grad zahtjeva da se preda na uvid javnosti cjeloviti projekt ovog, sad već turističkog naselja, kako bi javnost mogla kvalitetno i odgovorno sudjelovati u izradi urbanističkih planova. Ovakva javna rasprava potpuno je – netransparentna!

PITANJE PUTA VLAHA BUKOVCA I PROJEKTA DUŽOBALNE ŠETNICE

Slavodobitne izjave gradonačelnika Frankovića kako je pronađeno rješenje koje će podmiriti potrebe stanovnika Dubrovnika, poglavito zone sv. Jakova izgradnjom dužobalne šetnice vrlo su brzo ukazale na površno razumijevanja čitavog ovog procesa.

Najprije se postavilo pitanje – je li izgradnja dužobalne šetnice samo zamjena za trenutno postojeći put Vlaha Bukovca, koji je u slučaju prošlog hotela Belvedere bio javno dostupan prolaz u sam kompleks, a koji sada to više neće biti. Ukoliko je odgovor – da, onda je Grad Dubrovnik najprije vrlo nesavjesno pristupio ovom pitanju jer je ključ problema u tome da se ovdje više ne radi o zoni samog hotela Belvedere, već o zoni turističkog naselja koji se isključivanjem ove javne ceste pretvara u – zatvoreni resort!

Je li itko pitao građane Dubrovnika da li oni žele zatvoreni resort i koja je to onda prednost u odnosu na prošli Belvedere kod kojeg je pristup bio slobodan!?

Sljedeće pitanje je ono same dužobalne šetnice – ono što je prezentirano na javnom uvidu za vijećnike ukazuje na jednu činjenicu – projektant je nastojao što je moguće više spustiti razinu javne šetnice bliže prema moru. Razlog za ovo je vrlo jasan – sama granica šetnice je zapravo granica zone turističkog naselja. Što je šetnica bliže moru, turistička zona je šira.

Ovakvo predstavljeno rješenje u kojem se iz javnog prostora isključuje plato na kojem se nalazi stari hotel Belvedere (na kojem je prepoznatljivi amblem Hajduka), a na kojem se odvija dio javnog života ljudi koji žive na tom području – za Srđ je Grad apsolutno je neprihvatljivo!

Grad Dubrovnik je prethodno morao izraditi studiju koja bi ispitala i predložila najbolje i najsigurnije rješenje za takvu dužobalnu šetnicu, koja bi funkcionirala kroz čitavu godinu i koja bi uključila pojas navedenog platoa.  To je obveza Grada Dubrovnika prema građanima (ili možda gradonačelniku nije bila jasna vrlo eksplicitna poruka građana koji se opravdano boje da će im dio njihovog društvenog života biti nasilno oduzet).

Kako je tek nakon ove izrađene studije dužobalne šetnice moguće odrediti granice turističke zone, čitava Javna rasprava je – netransparentna!

I u ovom je slučaju Grad Dubrovnik, nažalost, pokazao nespremnost za urbanističke izazove ove vrste. Ponovno se sve svodi na sastanke na „višoj razini“, što je način koji se prakticirao i na pitanju Srđa i na pitanju marine na Lapadskoj obali. Problem je u tome što se na temelju sumnjivih predložaka i „idejnih rješenja“ daju neka obećanja, a onda kad se nakon toga pokažu prave namjere tzv. investitora kasno je za korak natrag. Mi iz Srđ je Grad bojimo se da je gradonačelnik Franković uhvaćen na istu udicu. Šteta, jer je u proteklih desetak godina imao dovoljno vremena da prokljuvi  „investicijsku logiku“ zbog koje je sama Republika Hrvatska danas na – arbitražnim sudovima.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.