Srđ je Grad

Izmjene odluke o autotaksi prijevozu neće utjecati na rad “Plavog taksija”

Dijelove postojeće odluke o autotaksi prijevozu nadležno Ministarstvo stavilo je van snage jer nisu usklađeni sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu. Predloženim se izmjenama Odluke te nepravilnosti ispravljaju.

Rješenjem nadležnoga Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture iz ožujka 2015. godine, veliki broj odredaba Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu Grada Dubrovnika stavljen je van snage zbog toga što su iste u suprotnosti sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu.

Premda je nadležno Ministarstvo više puta upozoravalo na nezakonitost predmetne Odluke, Grad Dubrovnik je do sada ignorirao upute Ministarstva, odnosno odbijao Odluku o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu uskladiti sa zakonskim odredbama. U svojem rješenju, kojim nezakonite odredbe Odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu stavlja van snage, Ministarstvo navodi kako će pokrenuti postupak stavljanja cijele odluke van snage pred nadležnim sudom. Rezultat stavljanja postojeće  Odluke van snage bio bi poražavajući jer bi svi autotaksi prijevoznici u Gradu Dubrovniku ostali bez dozvola za obavljanje autotaksi djelatnosti.

Stoga je predmetnu Odluku potrebno hitno i bez odgode uskladiti sa zakonom i o svemu izvijestiti nadležno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

Kako su se u pojedinim medijima u zadnje vrijeme pojavile informacije o tome kako će se ovom odlukom između ostalog i ukinuti, odnosno ugasiti „Plavi taksi“, dužni smo izvijestiti javnost kako ovaj prijedlog odluke, o kojem će se raspravljati na idjućoj sjednici Gradskoga vijeća, ne sadrži nikave dijelove koji bi na bilo koji način utjecali na rad Plavog taksija. Prijedlog odluke sadrži isključivo dijelove koji se usklađuju sa zakonom (pitanje drugostupanjske nadležnosti, dokumentacija kojom se dokazuje status, starost vozila, odijevanje, dvostruka tarifa). Isto tako, tu je i dio odredaba kojima se dosadašnje ovlasti gradonačelnika da određuje broj dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza i broj autotaksi prijevoznika prenose na Gradsko vijeće zbog očitih manipulacija koje su se događale dok su iste bile u gradonačelnikovoj nadležnosti.

Također, ovim se prijedlogom odluke kao nepotrebna ukida obveza godišnje provjere vozila.

Naglašavamo kako će se odmah po usklađenju Odluke sa Zakonom osnovati Povjerenstvo Gradskoga vijeća koje će biti sastavljeno po paritenom modelu (predstavnici svih klubova vijećnika i gradonačelnik) i koje će otvoriti dijalog s predstavnicima svih autotaksi udruženja koja djeluju na području Grada Dubrovnik. Cilj će biti izrada nove odluke o autotaksi prijevozu u cestovnom prometu kojom će se regulirati svi odnosi između Grada Dubrovnika i autotaksi prijevoznika (poput popusta za građane, kriterija za dobivanje i oduzimanje dozvola za obavljanje autotaksi djelatnosti, načina odijevanja vozača), kao i ostala sporna pitanja.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.