Srđ je Grad

Izmjene i dopune Statuta Grada definiraju i razgraničavaju ovlasti, nikome ih ne ukidaju

Statut jedinice lokalne samouprave bez sumnje je njezin temeljni pravni akt, njezin ustav koji uspostavlja pravne, gospodarske, političke i druge odnose utemeljene na državnom Ustavu i brojnim zakonima, prvenstveno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Prirodno je stoga da predložene izmjene Statuta Grada Dubrovnika, koje će se pred vijećnicima naći na sljedećoj sjednici Gradskoga vijeća, izazivaju veliko zanimanje javnosti. Nažalost, čini se da je to zanimanje velikim dijelom izazvano nepotpunim ili sasvim krivim shvaćanjem osnovnih postavki na kojima počivaju predložene izmjene. Prema našemu mišljenju, izmjene i dopune Statuta vođene su prvenstveno nomotehničkim i pravnim razlozima te će njihovo prihvaćanje doprinijeti kvaliteti i jasnoći Statuta.

Treba svakako istaknuti da je naša kandidacijska lista od samoga početka svoga rada u Gradskome vijeću ukazivala na određene nedostatke u Statutu te na nomotehničke kontradikcije, nedosljednosti i ponavljanja koja smo na pojedinim mjestima uočili. Također smo oduvijek isticali i ističemo da je poštivanje procedure osnova demokracije. Kada je na konstituirajućoj sjednici novoga saziva Gradskoga vijeća, inicijativom Odbora za Statut i poslovnik, najavljen postupak izmjena Statuta, naša se lista priključila inicijativi kroz rad spomenutoga odbora, dajući cijeli niz opservacija i konkretnih dopuna koje smo iznijeli i obrazložili na sastancima odbora.

Veliku većinu izmjena čine izmjene i/ili dopune nomotehničke naravi koje, iako na prvi pogled možda samorazumljive ili suvišne, doprinose višoj razini i kvaliteti Statuta. One su svakako potrebne radi ukidanja kontradikcija ili nedosljednosti unutar samoga Statuta, kao i usklađenja nekih odredaba Statuta s pojedinim zakonima i drugim propisima. Napominjemo kako smo, glasujući za predložene izmjene, bili vođeni isključivo načelima vladavine prava i pravne logike te smo sve klubove vijećnika pozivali na otvoreni dijalog i konstruktivnu raspravu o prijedlozima statutarnih izmjena. Ne možemo zato prihvatiti neke paušalne ocjene kako se izmjenama Statuta vrši politički teror i razvlašćuje gradonačelnika, kada se tako nešto ne temelji prijedlogom izmjena.

Niti jednom se odredbom Statuta, prema mišljenju naših vijećnika, ne smanjuju ovlasti Gradonačelnika jer to jednostavno – nije moguće. Postojeće ovlasti i Gradskoga vijeća i Gradonačelnika definira važeći Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te ih Gradsko vijeće ionako ne može i ne smije mijenjati. Jedina je mogućnost za takvu interpretaciju dopuna (ustvari objašnjenje) sadašnjega čl. 31. Statuta kojim se definira da ovlasti osnivača ima Gradsko vijeće, ne ulazeći u pravo gradonačelnika da prema čl. 60. imenuje predstavnike Grada u skupštinama trgovačkih društava u kojima Grad ima udjela ili dionice. A nitko ni ne spori da je osnivanje pojedinih ustanova i dosad obavljalo Gradsko vijeće. Ovim se izmjenama i dopunama Statuta pojedine ovlasti tijela Grada (gradskoga vijeća i gradonačelnika) definiraju, objašnjavaju i razgraničavaju, sukladno važećim propisima i praksi, a nikako se ne osnivaju, mijenjaju ili ukidaju.

***

Podsjetimo, dubrovački je gradski statut posljednji put mijenjan u proljeće 2013. godine, kako bi se uskladio s tada novim Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Prema načelima vladavine prava, poželjno je da se takav temeljni pravni akt što manje mijenja i da mu se pristupa s velikom pažnjom.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.