Srđ je Grad
Prtsc: Jutarnji.hr

Incestuozni odnos politike i medija

Piše: Hrvoje Šimičević

Izvor: H-Alter

Serge Halimi u svojoj knjizi Novi psi čuvari opisuje spregu politike i medija kao incestuozni odnos. Za njega to nije metafora nego činjenica. Mediji koji bi morali nadzirati političke i/ili ekonomske centre moći su postali njihov sastavni dio. Vlasnici medija koriste svoje vlasništvo (medije) za pridobivanje ekonomskih i političkih usluga te za promociju i zaštitu svojih osobnih interesa.

Mislim da smo sada u situaciji kada moramo odabirati između demokracije i kapitalizma. Ako odaberemo demokraciju nužno moramo razmišljati o drugačijem ekonomskom sistemu. Na žalost, mediji su prihvatili naraciju u kojoj je demokracija jednako što i kapitalizam.

Preporučamo cijeli tekst na H-Alter.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.