Srđ je Grad

IMPERIJAL JE NAŠ

Zajednička pobjeda

Izglasavanje odluke o utvrđenju raskida koncesijskoga ugovora za tvrđavu Imperijal na sjednici Gradskoga vijeća od 4. lipnja ove godine zajednička je pobjeda. I premda izglasana jednoglasno, konsenzusom svih vijećnika, to nije pobjeda političara, već ponajprije zajednička pobjeda građana grada Dubrovnika.  

Na početku svake sjednice Gradskoga vijeća u proteklih pet godina predlagali smo da se točka o utvrđenju raskida koncesijskoga ugovora za tvrđavu Imperijal uvrsti u dnevni red sjednice, što se redovito ignoriralo, ponekad i ismijavalo. No, mi smo ustrajali te smo, zajedno sa svakim od 10 051 naših sugrađana koji su svojim stavom i izlaskom na referendum u travnju 2013. godine glasom protiv stali u obranu vlastitoga grada, izborili da se tvrđava Imperijal, kao jedan od simbola obrane Dubrovnika, vrati upravo u naše ruke.

Prema tome, dragi sugrađani, budite ponosni – imate i zašto!

Konačno, ohrabruje činjenica da je ovaj sastav Gradskoga vijeća jednoglasno donio odluku kojom se, usprkos lošim potezima ranijih vladajućih gradskih garnitura, brani javni interes svih građana Dubrovnika, što tvrđavi Imperijal na Srđu daje jednu novu perspektivu.

Utvrđenje da je ugovor raskinut ili što se zapravo dogodilo na sjednici Gradskoga vijeća

Dana 25. ožujka 2009. nakon provedenoga javnoga natječaja između Grada Dubrovnika (kao davatelja koncesije) i tvrtke Razvoj Golf d.o.o. (kao koncesionara) zaključen je ugovor o koncesiji kojom je Grad Dubrovnik tvrtki Razvoj Golf d.o.o. dao koncesiju za korištenje tvrđave Imperijal na Srđu, zajedno s okolnim područjem ukupne površine 18.899 m2, izuzev prostora u prizemlju tvrđave površine 311 m2 koji je bio predviđen za rekonstrukciju u Muzej Domovinskoga rata. Taj je ugovor predviđao da koncesionar u tvrđavi obavlja ugostiteljsku ili hotelsku djelatnost najviše kategorizacije i najviše razine usluge.

Člankom 4.2 tog ugovora o koncesiji izrijekom je bilo navedeno da se isti raskida sam po sebi te se ugovorne stranke oslobađaju svih obveza iz ugovora ili u svezi s ugovorom ukoliko donošenjem urbanističkoga plana ne bude predviđeno obavljanje ugostiteljske ili hotelske djelatnosti.

Potom je pokrenut postupak izrade urbanističkoga plana (UPU) koji je izradila tvrtka URBOS te je taj plan, nakon burnih javnih rasprava, 30. srpnja 2013. izglasan na Gradskome vijeću i to većinom glasova vijećnika tzv. Dubrovačkoga dogovora (SDP-HDZ-HSS-HNS-DDS). Međutim, u tom urbanističkom planu uređenja (UPU) određeno je da se tvrđava Imperijal rekonstruira i dobije novu, pretežito kulturnu namjenu, sukladno konzervatorskim smjernicama. Osim navedene namjene, urbanističkim planom nije predviđena nikakva druga namjena, odnosno, obavljanje bilo kakve druge djelatnosti.

Time namjena predviđena ugovorom o koncesiji iz 2009. godine nije unesena u UPU iz 2013. godine čime se aktivirao raskidni uvjet koji su same stranke ugovora slobodnom voljom ugovorile i potpisale; znači, stranke su same raskinule ugovor temeljem odredbi tog istog ugovora. I to posve u duhu stare latinske pravne izreke: Pacta sunt servanda

Prema tome, važno je istaknuti kako odluka Gradskoga vijeća od 4. lipnja ove godine koncesijski ugovor nije jednostrano raskinula, već je ugovor raskinut nastupom raskidnoga uvjeta iz ugovora koji je nastupio još 30. srpnja 2013. godine. Odluka Gradskoga vijeća to je samo utvrdila.

U našem javnom prostoru stoga je žalosna pojava nekih starih političkih zagovarača golfa i golferskih obmanjujućih stavova kako je koncesijski ugovor raskinut jednostrano.

Sudbina tvrđave Imperijal

Budući da je prema važećem urbanističkom planu u tvrđavi Imperijal predviđena kulturna namjena, što je dodatno osnaženo odlukom Gradskoga vijeća iz 2015. godine da Muzej domovinskoga rata mora biti smješten u središnjem dijelu tvrđave, nadamo se da će se uz MDR u tvrđavi naći mjesta i za širu pripovijest o povijesti tvrđave u rasponu od opsade Dubrovnika iz 1806. godine do herojske obrane u Domovinskome ratu. Također, tvrđava Imperijal mora ostati ne samo mjesto povijesnoga sjećanja, već i živo mjesto društvenoga života pa očekujemo da će se u tvrđavi naći i mjesta za sadržaje iz kojih će se moći dijelom financirati djelovanje braniteljskih udruga koje djeluju u našemu gradu.

Ovo je trenutak radosti za sve građane Dubrovnika i čitavoga dubrovačkog kraja, ali borba za čiste račune na Srđu još nije gotova.

Srđ je naš !

Izvor za sliku: Dubrovniknet

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.