Srđ je Grad

Ima li Grad mehanizam kontrole u Groblju Dubac?

Građani Dubrovnika zapravo dva puta plaćaju groblje Dubac. Grad je u velikom dijelu financirao njegovu gradnju (76 posto novaca, a samo 49 posto upravljačkih prava) a naplatit će im se i dodjeljivanje grobnog mjesta. Odluka kojom se definira kako grobljem upravlja društvo Groblje Dubac d.o.o. nije dorečena, a jednim je dijelom je i nezakonita. To se odnosi na upravu groblja, jer po zakonu jedinica lokalne samouprave može imati samo jednu upravu.

Ovo je solomonsko rješenje koje nije u skladu sa zakonom a groblje Dubac je isključivo vlasništvo Općine Župa dubrovačka.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.