Srđ je Grad

Gradsko vijeće treba prvo donijeti Plan upravljanja Lazaretima, a tek potom odlučiti koje prostore i kako iznajmljivati.

VAŽNOST LAZARETA

Uz to što se radi o vrijednom spomeniku zdravstvene kulture starih Dubrovčana, kompleks dubrovačkih Lazareta iz 17. stoljeća središnji je infrastrukturni projekt vezan uz kandidaturu grada Dubrovnika za Europsku prijestolnicu kulture 2020. godine. To je, pretpostavljamo, bio i jedan od razloga njihove nedavne obnove o čijoj se financijskoj strani još uvijek raspravlja i čini se da će se raspravljati još neko vrijeme. Upravo je zbog te njihove iznimne važnosti za projekte iz kulture Gradsko vijeće na prijedlog liste Srđ je Grad iniciralo izradu Plana upravljanja Lazaretima predvidjevši u proračunu sredstva za njegovu izradu što su podržali svi vijećnici. Svrha plana upravljanja je, između ostaloga, definiranje kriterija za komercijalnu eksploataciju prostora koja treba biti usklađena s primarnom kulturnom namjenom kompleksa. Izrada plana povjerena je Institutu za razvoj i međunarodne odnose iz Zagreba, kojemu je bila povjerena i izrada Strategije kulture Grada Dubrovnika 2015. – 2020.

GOSPODARSKO KORIŠTENJE

Nesporno da je  u kompleksu Lazareta dio prostora predviđen za gospodarsko korištenje, prvenstveno kroz ugostiteljske sadržaje. Radi se o prostorima na platou u gornjemu dijelu Lazareta koji su se i ranije povremeno koristili u komercijalne svrhe. To nije sporno, s obzirom da se takvi sadržaji nalaze u mnogim spomeničkim i muzejskim prostorima u svijetu čime nadopunjuju primarnu ponudu tih prostora te doprinose njihovoj financijskoj održivosti. Sporno je da se na protekloj sjednici Gradskoga vijeća na prijedlog Gradonačelnika željelo raspisati natječaj za davanje u najam tih prostora, bez da je prije toga usvojen Plan upravljanja Lazaretima. Prema našemu mišljenju koraci su bili krivo postavljeni: Gradsko vijeće treba prvo donijeti Plan upravljanja Lazaretima, a tek potom odlučiti koje prostore i kako iznajmljivati.

PROCEDURA

Prijedlogom naše odluke, koji je konsenzusom svih vijećnika ipak usvojen, željeli smo upravo poštivati logiku procedure. Prvo moramo znati što želimo i kako želimo upravljati kompleksom Lazareta, pa tek onda dio prostora davati u najam. S obzirom da je, prema našim informacijama, Plan upravljanja u fazi završetka, njegovo usvajanje može se naći pred Gradskim vijećem već na idućoj sjednici, pa se na istoj sjednici može naći i odluka o iznajmljivanju predviđenih prostora. Uz to, treba napomenuti kako bi ovakvo postupanje (iznajmljivanje prostora prije donošenja Plana upravljanja) u tijeku pripreme projekta kandidature za EPK mogla biti rizik za uspjeh projekta. Smatramo kako takvi postupci trebaju biti prethodno koordinirani s vodstvom EPK projekta kako bi se poduzele odgovarajuće projektne aktivnosti za umanjenje rizika te kako bi se namjere komercijalne eksploatacije uskladile sa smjernicama definiranim u ostalim projektnim aktivnostima. Osim imperativa usklađivanja komercijalnih sadržaja s primarnom kulturnom namjenom kompleksa, brzopletom odlukom otvorilo bi se i pitanje autonomnosti djelovanja budućeg kulturnog centra i raspolaganja sredstvima prihodovanim od davanja dijela prostora u najam. Dakle, nismo protiv iznajmljivanja dijela prostora u Lazaretima, ali s mjerom i poštivajući logičan slijed postupanja.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.