Srđ je Grad

Gradska lista SJG/Možemo

GRADSKA LISTA SJG-MOŽEMO!

 1. Đuro Capor
 2. Nikša Selmani
 3. Petra Marčinko
 4. Mariela Marković
 5. Marin Krstulović
 6. Srđan Obad
 7. Kiti Jurica-Korda
 8. Marija Grgurević
 9. Ivan Ivičević-Bakulić
 10. Ivan Viđen
 11. Anamarija Miletić
 12. Kristina Skvrce
 13. Vlaho Zlošilo
 14. Marijo Anđelić
 15. Dora Orešić
 16. Jelena Kovačević Mezek
 17. Ljubomir Nikolić
 18. Igor Miošić
 19. Ana Marinković
 20. Branka Franičević
 21. Marko Giljača

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.