Srđ je Grad

Vlahušić pročelnicima nametnuo zavjet šutnje.

Na sjednici Gradskog Vijeća Grada Dubrovnika održanoj 27. rujna sudionicima rasprave uskraćeni su odgovori na postavljena pitanja. Pročelnici gradskih odjela nisu bili u prilici odgovoriti na postavljena pitanja jer je Gradonačelnik svojim obrazloženjima zaključio kako nema potrebe za raspravom.

Još jednom naglašavamo kako je dio izvješća obrađen i dostavljen od strane Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu besprijekoran. Ovakav način rada i izvješćivanja javnosti trebao bi biti uzor ostalim gradskim službama i Gradonačelniku.

Pitanja koja smo postavili tiču se potreba za konkretnim obrazloženjima pojedinih rashodovnih stavki proračuna. Smatramo kako rasprava upravo tome služi. Javnost i gradski vijećnici imaju pravu znati kako se troše ili kako se nepromišljeno planiraju sredstva namijenjena pojedinim gradskim projektima.

Stoga ovim putem pozivamo pročelnike navedenih gradskih odjela da odgovore na pitanja postavljena u raspravi, a koja navodimo u nastavku.

1. UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE
PROJEKT ADRIA. MOVE IT!-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE GORICA-HOTEL DUBROVNIK PALACE . 
Od planiranih 169.000,00 Kn do 30.6. utrošeno 1.087.000,00 Kn.
U objašnjenju Pročelnika Odjela ne stoji suvislo objašnjenje ovako povećanog rashoda u odnosu na plan. Jesu li ovo konačni troškovi projekta, jer staza koja je predmet isporuka po projektu ne izgleda završena niti uređena? Jesu li svi izvođači izveli radove sukladno ugovorima, te ako jesu kako je moguće ovoliko prebacivanje planiranh rashoda?

2. UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE
Upravni odjel za poduzetništvo je tehnički nositelj projekta Organizacija destinacijskog managementa. Zanima nas koji su cijevi projekta na koji nije dosad potrošena niti jedna kuna od planiranih 100.000. Jesu li ciljevi tog projekta usklađeni s drugim dionicima koji se ovom problematikom bave na turističkom tržištu i jesu li ciljevi usklađeni s njihovim poslovnim ciljevima? Ako to nije tako, ovih 100.000 kn nepotrebno je planirano i pitanje je kako će biti raspoređeno u jednom od sljedećih rebalansa.

3. UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE 
Slično je i s planiranim sredstvima za projekt kreiranja turističkih itinerara na Lokrumu i Kalamoti. I ovdje postoji sumnja u ozbiljno planiranje, koje bi trebalo biti usklađeno sa strategijom vezanom uz te otoke. Molimo obrazloženje navedenih projekata i razloge njihovog neizvršenja.

4. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA
Upravni odjel za poslove gradonačelnika u obrazloženju svojih troškova navodi implementaciju IS RedIS za potrebe komunalnih redara. Svakako je pohvalno podržati suvremenim tehnološkim rješenjima rad službe prijeko potrebne za provedbu odluke o komunalnom redu. Je li predmetni sustav isporučen, jesu li zaposlenici educrani, je li u primjeni i vide li se rezultati primjene? Prema situaciji na Prijekome i Širokoj ulici ne možemo vidjeti konkretne učinke sustava koji bi trebo pomoći rad komunalnih redara.

5. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE
Suvišno je išta reći o programu ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju.
Danas, 2014. godine u gradu koji Vodovod ima preko 600 godina imamo situaciju kao na slici (vidi niže).

Hvala Vodovodu na organizaciji dostave pitke vode, a pročelniku odjela krajnje je vrijeme zapitati se bira li prave projekte u svoj portfelj kad radi proračun.

6. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE
Od pročelnika ovog odjela rado bismo htjeli znati stvarno stanje sa sanacijom odlagališta otpada na Grabovici koja se radi s ciljem povećanja retencije procjednih voda. Nakon završetka radova za koje je dosad plaćeno 666.000 kn od planiranih 2.200.000, postavljamo pitanje koliki su rizici za nastavak onečišćenja.

7. UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE
Što se radi na raskrižju Ilijina glavica s potrošenih 660.000 kn u ovoj godini? Za što su potrošena, ako je cijeli projekt uredno završen prije zadnjih izbora? Ponavljamo pitanja s prošlih sjednica o dostavi dokumentacije o primopredaji i tehnčkoj ispravnosti te o uporabnoj dozvoli izgrađenih objekata.
Bez odgovora na pitanja, bez rasprave, svako glasanje o prihvaćanju izvješća je neozbiljno.

KLGB Srđ je Grad

Add comment

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.