Srđ je Grad

Gradonačelniče, hoćete li sad suspendirati i Mata Frankovića?


Gradonačelnik Mato Franković potpisnik je dokumenta kojim je opunomoćio Primorje gradnju d.o.o da u ime Grada Dubrovnika riješava lokacijsku dozvolu za rekonstrukciju
dijela Liechteinsteinovog puta, nakon čega se, baš “zgodno i pogodno”, pojavio „okrajak“ od 723 m².

Afera “Okrajak” poput potresa je uzdrmala sve figure na političkoj šahovskoj ploči Dubrovnika. Uzrokovala je teške riječi među političkim akterima, uzbunu u vladajućoj koaliciji i rascjep unutar samoga HDZ-a. Kad je ugrožen sam kralj, žrtvuje se i kraljica, ali su u strahu i svi njihovi topovi, konji i lovci, a kako onda ne bi i hadezejovski – pijuni.

 

PITANJA NA KOJE HDZ NE MOŽE ODGOVORITI

Zašto je “okrajak” izazvao ovoliku paniku, koga HDZ štiti i čija je politička vjerodostojnost ugrožena zbog razotkrivenog pokušaja pogodovanja privatnom investitoru na zemljištu kraj svetog Mihajla? Na sva ta pitanja javnosti je nužno dati odgovore. A kako bi vladajući HDZ rasvjetljavanje ovog slučaja u potpunosti razotkrilo, zavladao je strah i panični pokušaji kompromitiranja svih drugih. Ne libe se pritom napadati ispod pojasa, ad hominem, i na svaki drugi dozvoljeni i nedozvoljeni način. Obračune s političkim oponentima stalno podižu na višu potenciju, samo iz jednog razloga – ne žele da se više priča, istražuje, a kamoli razotkrije istina o “okrajku”.

A ŠTO ĆEMO S ŽELJKOM?

A zamislite još i da moraju odgovoriti na pitanje koje ih jednako muči – kako opravdati uvođenje u igru Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, čiji će stav biti meritoran u slučaju posrnule zamjenice gradonačelnika, a istovremeno su u koaliciji s Željkom Ragužom, čovjekom za kojeg je to isto Povjerenstvo već utvrdilo da je u sukobu interesa, i to u ovom njihovom zajedničkom mandatu. Stoga se ne nadajte, dragi sugrađani, da su sadašnji HDZ-ovski politički igrači sposobni donijeti ikakav vjerodostojan politički potez, i nemojte ni pomisliti da je sudbina suspendirane Orlande Tokić dokaz političke ispravnosti. To je samo opsjena iz poznate koruptivne kuhinje, koja može prerasti i u žrtvovanje dame, ali kralja treba sačuvati. A kralj je očito kriv!

Kako i zašto, pročitajte s razmijevanjem do kraja i sve će vam biti jasno.

KRONOLOGIJA

Zbog svega pobrojanog, donosimo vam kronologiju afere “Okrajak”, koja sasvim jasno dočarava da je riječ o planski smišljenom i perfidno podmetnutom pogodovanju, koje je “u dvije epizode” servirano Gradskom vijeću, kao još jedna usputna odluka, a zapravo pomno pripremljeni udruženi poduhvat (DORH-u prepuštamo pitanje o kaznenom djelu) u koji je uključen sam vrh dubrovačkog HDZ-a, tzv. “mladi lavovi”.

Za realizaciju izgradnje tri stambene zgrade investitora Primorje gradnju d.o.o. trebalo je pripremiti i završiti cijeli niz pravnih radnji, ali pojednostavljeno bi se moglo reći da su ključna tri koraka na čest. zem. 1275/5 (u naravi dijela Liechteinsteinovog puta) – tzv. “okrajka”:

  • skinuti s „okrajka“ status općeg dobra u javnoj uporabi,
  • kupiti ga od Grada Dubrovnika temeljem javnog natječaja, te
  • nakon kupnje, oformiti novu cjelovitu građevinsku parcelu za koje bi se ishodila građevinska dozvola.

 

No, da bi se ovo legalno realiziralo bilo je potrebno napraviti nekoliko prethodnih koraka, u čiju realizaciju je „uskočio“ Grad Dubrovnik.

2017. – svibanj – na redovitim lokalnim izborima za gradonačelnika Dubrovnika izabran je Mato Franković s zamjenicama Orlandom Tokić i Jelkom Tepšić (važno samo zbog
smještanja u vremenske okvire)

2017.     – kolovoz – arhitektica Orlanda Tokić, koja u tom trenutku već tri mjeseca obnaša i dužnost zamjenice gradonačelnika,  u ime svog arhitektonskog ureda potpisuje
konačnu verziju idejnog projekta za izgradnju triju stambenih objekata za investitora Primorje gradnju d.o.o., koji u obuhvatu ima i spornu česticu 1275/5, a koja je u tom
trenutku još uvijek u vlasništvu Grada.

2017. – prosinac – za Grad Dubrovnik kao investitora izrađen je idejni projekt od strane TEHNO ING d.o.o. (br. projekta 46/17), projektanta Hrvoja Sambraila koji se ticao
rekonstrukcije dijela Liechteinsteinovog puta na čest. zem. 717/1, 717/16, 717/17, 755/1, 1275/4, 1275/5 i 1338 k.o. Gruž.

2018. – 13. 3. – Grad Dubrovnik kao investitor pokreće zahtjev za ishođenjem lokacijske dozvole za rekonstrukciju dijela Liechteinsteinovog puta. Prilikom pokretanja ovog
zahtjeva Primorje gradnja d.o.o. još nije imala punomoć za ishođenje lokacijske dozvole.

2018. – 27. 4. – Grad Dubrovnik tj. gradonačelnik Mato Franković daje punomoć Primorje gradnji d.o.o. da u ime investitora Grada Dubrovnika, putem Upravnog odjela za
izgradnju i upravljanje projektima obavlja sve radnje vezane za postupak ishođenja lokacijske dozvole za rekonstrukciju ulice Liechtensteinov put u Dubrovniku na
k.č.1275/5 k.o.Gruž, uz obvezu predaje iste u vlasništvo grada.

Ono što ovdje nije jasno jest – zašto i po kojoj osnovi gradonačelnik Mato Franković daje punomoć baš Primorje gradnji d.o.o. i to usred rješavanja lokacijske dozvole koju je pokrenuo Grad Dubrovnik i to baš za onu čest. zem. koja im je potrebna za izvedbu projekta. Je li se Primorje gradnja d.o.o. nekim službenim dopisom obratila Gradu Dubrovniku ili je možda takvo nešto Frankoviću natuknula autorica projekta dogradonačelnica Orlanda Tokić ili pak možda netko drugi iz vrha HDZ-a!?

POTPISOM OTVORENA PANDORINA KUTIJA POGODOVANJA

Bilo kako bilo, u trenutku davanja punomoći Primorje gradnji d.o.o. gradonačelnik je sigurno znao zbog čega je dao svoju punomoć – zbog buduće gradnje stambenih objekata na dijelu gradske zemlje. No iako je pristao na to da bude pokretač čitavog ovog postupka, Franković vjerojatno nije znao jednu bitnu stvar – da je Primorje gradnja d.o.o. kao investitor budućih zgrada već počela na osnovu dogradonačelničinog Idejnog projekta tražiti kupce stanova i vjerojatno uzimati određenu kaparu ili sklapati ugovore o kupoprodaji. Da su stanovi bili na tržištu, lako je zaključiti po tome što su se našle digitalne kopije projekta koje su i javno prezentirane u medijima.

2018. – 2. 5. – ishođena je lokacijska dozvola.

2018. – 17.5. – Primorje gradnja d.o.o. predaje zahtjev Gradu Dubrovniku za otkupom dijela čest. zem. 1275/5 na kojem bi trebali niknuti novi stambeni objekti.

2018. – 28. 5. – Sjednica Gradskog vijeća na kojoj je ukinut status javnog dobra dijelu čestice 1275/5 – famoznom “okrajku”

KUKAVIČJE JAJE GV-u

Bez prethodne najave u Dnevnom redu, bez dokumentacije na početku 12. sjednice Gradskog vijeća dana 28.5., dolazi na Dnevni red i točka Zaključka kojim se u točki I. i II. ukida status puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1275/5 k.o. Gruž površine 723 m². U točki III. predmetnog Zaključka Gradsko vijeće Grada Dubrovnika obvezalo je društvo Primorje gradnja d.o.o. riješiti imovinsko-pravne odnose sa Gradom Dubrovnikom za dio navedene nekretnine.

Međutim, ono čega u dokumentaciji podjeljenoj na sjednici nije bilo, upravo je pravi razlog davanju punomoći i ukidanju statusa puta dijela čest zem. 1275/5, a to je idejni projekt zgrade koja se treba graditi na ovoj čestici. To su najviši predstavnici lokalne samouprave, članovi HDZ-a, namjerno prešutjeli, premda su, sasvim je razvidno iz dokumenata koje su potpisali, sigurno znali za projekte – kako, pa tako što je projektant tih objekata dogradonačelnica sama. Ovim su vijećnici bili obmanuti, jer im se nije dao potpuni uvid. Da su znali o čemu se radi, sasvim sigurno bi drukčije glasali po tom pitanju i odmah bi im postalo jasno o kakvom se planiranom pogodovanju radi.

PROPALO FINALE POGODOVANJA

  1. – 9. 11. – 17. sjednica Gradskog vijeća na kojoj je kao posljednja točka 45. bio Prijedlog zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1275/5 k. o. Gruž, kojeg je gradonačelnik Mato Franković povukao, nakon niza argumenata oporbe.

Nakon što je na posljednjoj sjednici GV-a Frankoviću dano do znanja da se u javnosti govori o ponudama stanova na tržištu – on povlači točku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju čest. zem. 1275/5 i stavlja je ad acta. Nakon javnog dopisa liste Srđ je Grad, suspendira Orlandu Tokić i prepušta je sudu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

PANIKA

Kad je saznao da su stanovi na tržištu, prije same prodaje gradskog zemljišta investitoru, gradonačelnika Mata Frankovića uhvatila je panika jer je shvatio da je on davanjem punomoći i svojim potpisom na dokument od 27. 4. 2018. pokrenuo postupak, našavši se u sukobu interesa i potencijalnom kaznenom djelu. Panika i spašavanje vlastite karijere, pravi je razlog zašto je suspendirao posrnulu zamjenicu. Sasvim jasno da u tom činu žrtvovanja figura nema nikakve političke odgovornosti, prinipijalnosti i moralnih načela. Cilj svega je bio maknuti fokus sa sebe.

Svjestan činjenice da Srđevci ne odsutaju u obrani javnog interesa, pokrenuta je čitava medijska kampanja, pri čemu se služilo raznim lažima i smicalicama u cilju našeg diskreditiranja. Ali balica je puno jača i homogenija, nego što oni koje prvenstveno veže interes to mogu zamisliti.

No ono što ostaje otvoreno jest – tko je pravi nalogodavac ove medijske hajke na Srđevce, dal’ Franković ili možda netko iznad njega, netko tko je već pokazao „otvoren“ interes prema stanovima na Mihajlu. Sigurni smo da će to vrijeme pokazati.

MORATORIJ NA GUP

Konačno, treba reći da je pravi korjen svih ovih građevinsko-političkih igara nesretni GUP – kao jedan potpuno nevaljan i po čitav Dubrovnik destruktivan dokument u kojem nema niti traga urbanizmu i planiranju prostora već samo mnoštvo slasnih zalogaja svakojakim građevinskim lobijima. Mi iz Srđ je Grad smatramo da ovaj i ovakav GUP mora biti stavljen pod moratorij jer neplanska i pretjerana izgradnja već je potpuno uništila Dubrovnik kakav želimo ostaviti budućim naraštajima. Usput bismo se riješili i svakojake građevinske mafije. Afera „okrajak“ samo je jedna epizoda u tome.

Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.